показник політропи температура газ здійснює процес знайти роботу

показник політропи температура газ здійснює процес знайти роботу


задача 11148

Визначити ккд циклу, в якому газ азот (N2) ізохорно нагрівається на ділянці (1-2), потім на ділянці (2-3) протікає політропний процес з коефіцієнтом політропи n = 1,4 і, нарешті, ізобарно стискається (3-1) до вихідного стану. Відомо, що при ізобаричному стисненні об'єм зменшується в шість разів V1 = V3/6.

задача 50379

Повітря масою М = 3,5 кг при початковій температурі t1 = 40 °С і тиску P1 = 1,4 МПа стискається політропно при показнику політропи n = 1,2 до кінцевого тиску Р2 = 2,4 МПа. Визначити кінцевий об'єм, кінцеву температуру і витрачувану роботу.

Другие предметы