індуктивність котушки опір струм

індуктивність котушки опір струм


задача 16700

Зовнішнє коло змінного струму (ν = 50 Гц) складається з активного (R = 10 Ом) і індуктивного опорів (L = 10–2 Гн). Чому дорівнює падіння напруги на індуктивності в момент, коли напруга на активному опорі вдвічі менше його максимального значення URМАКС = 6 B?