індуктивність котушки опір струм

індуктивність котушки опір струм


задача 16700

Зовнішнє коло змінного струму (ν = 50 Гц) складається з активного (R = 10 Ом) і індуктивного опорів (L = 10–2 Гн). Чому дорівнює падіння напруги на індуктивності в момент, коли напруга на активному опорі вдвічі менше його максимального значення URМАКС = 6 B?

задача 17202

Котушка довжиною l = 25 см і радіусом r = 2 см має обмотку з N = 1000 витків мідного дроту площею поперечного перерізу S = 1 мм2. Котушка включена в ланцюг змінного струму частотою ν = 50 Гц. Яку частину повного опору котушки становить: 1) активний опір, 2) індуктивний опір?

задача 23858

Дано величини опорів R1, R2, R3. При якому значенні R4 струм, що тече по R5, дорівнюватиме нулю? Вихідні дані: R1 = 20 Ом, R2 = 60 Ом, R3 = 40 Ом.

задача 24701

У мережу з напругою U = 120 включені послідовно котушка індуктивності з активним опором R = 10 Ом і конденсатор. При частоті 50 Гц індуктивний опір дорівнює ХL = 2 Ом, ємнісне ХC = 500 Ом. Визначте струм у колі та напругу на його ділянках при резонансі, який одержують, змінюючи частоту.

Другие предметы