індуктивність котушки опір струм

індуктивність котушки опір струм


задача 16700

Зовнішнє коло змінного струму (ν = 50 Гц) складається з активного (R = 10 Ом) і індуктивного опорів (L = 10–2 Гн). Чому дорівнює падіння напруги на індуктивності в момент, коли напруга на активному опорі вдвічі менше його максимального значення URМАКС = 6 B?

задача 17202

Котушка довжиною l = 25 см і радіусом r = 2 см має обмотку з N = 1000 витків мідного дроту площею поперечного перерізу S = 1 мм2. Котушка включена в ланцюг змінного струму частотою ν = 50 Гц. Яку частину повного опору котушки становить: 1) активний опір, 2) індуктивний опір?

Другие предметы