намагнічений сердечник напруженість магнітного поля

намагнічений сердечник напруженість магнітного поля


задача 11834

Обчислити щільність енергії ω магнітного поля в залізному осерді замкнутого соленоїда, якщо напруженість Н поля, що намагнічує, дорівнює 1,2 кА/м.

задача 11836

Знайти щільність енергії ω магнітного поля в залізному осерді соленоїда, якщо напруженість поля, що намагнічує, дорівнює 1,6 кА/м.

задача 17165

На малюнку зображено чотири феромагнітних домени різного об'єму, намагнічені в напрямках, зазначених стрілками, в зовнішньому магнітному полі В0. Який з доменів володіє мінімальною енергією? Обгрунтуйте свою відповідь.

задача 21629

На малюнку зображено чотири феромагнітних домени різного об'єму, намагнічені в напрямках, зазначених стрілками, в зовнішньому магнітному полі B0. Об'єм якого з доменів буде зростати при збільшенні індукції зовнішнього магнітного поля.

Обгрунтуйте свою відповідь.

задача 24844

Визначити напруженість та енергію магнітного поля в залізному осерді об'ємом V = 400 см, якщо індукція магнітного поля B = 12 кГс.

Другие предметы