намагнічений сердечник напруженість магнітного поля

намагнічений сердечник напруженість магнітного поля


задача 11834

Обчислити щільність енергії ω магнітного поля в залізному осерді замкнутого соленоїда, якщо напруженість Н поля, що намагнічує, дорівнює 1,2 кА/м.

задача 11836

Знайти щільність енергії ω магнітного поля в залізному осерді соленоїда, якщо напруженість поля, що намагнічує, дорівнює 1,6 кА/м.