обчислити енергію ядерна реакція виділяється поглинатися

обчислити енергію ядерна реакція виділяється поглинатися


задача 10919

Обчислити енергію ядерної реакції 4Ве9+2Не46C12+0n1. Звільняється чи поглинається ця енергія?

задача 10920

Обчислити енергію ядерної реакції 7N14+2Не48O17+1H1. Звільняється чи поглинається ця енергія?

задача 10921

Обчислити енергію ядерної реакції 1H2+1Н22He3+0n1. Звільняється чи поглинається ця енергія?

задача 10922

Обчислити енергію ядерної реакції 7N14+1Н26С12+2He4. Звільняється чи поглинається ця енергія?

задача 10923

Обчислити енергію ядерної реакції 3Li6+1Н22He4+2He4. Звільняється чи поглинається ця енергія?

задача 11200

Обчислити енергію ядерної реакції 1H2+3Li7→2·2He4+0n1. Звільняється чи поглинається ця енергія?

задача 11296

Обчислити енергію ядерної реакції. Виділяється чи поглинається ця енергія? 7N14+1H27N13+1H3.

задача 11948

Определить энергию Q ядерных реакций: 1) 94Ве + 21H -> 105B + 10n; 4) 73Li + 11H -> 74Be + 10n; 2) 63Li + 21H -> 42He + 42He; 5) 4420Ca + 11H -> 4119K + 42He; 3) 73Li + 42He -> 105B + 10n. Освобождается или поглощается энергия в каждой из указанных реакций?

задача 12144

Розрахувати енергетичний ефект ядерної реакції 10Be(d,n)11B. Виділяється чи поглинається при цьому енергія?

задача 12144

Розрахувати енергетичний ефект ядерної реакції 10Be(d,n)11B. Виділяється чи поглинається при цьому енергія?

задача 14257

Обчислити енергію ядерної реакції 7

задача 14336

Визначте, виділяється чи поглинається енергія при ядерній реакції + + . Маси ядер, що беруть участь у реакції: m = 2,3253·10−26 кг, m = 6,6467·10−27 кг, m = 1,6736·10−27 кг, m = 2,8229·10−27 кг.

задача 14534

Написати відсутні позначення в ядерній реакції: , розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції.

задача 15378

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ α → n + x

задача 15380

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → p +

задача 15381

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
x + p → n +

задача 15382

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ n → α + x

задача 15383

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → n +

задача 15384

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → p +

задача 15385

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → n +

задача 15386

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → α + p

задача 15387

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
x + n → α +

задача 15388

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ n → x +

задача 15389

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ n → 2n + x

задача 15390

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → α + α

задача 15394

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → n +

задача 15395

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ n → α + x

задача 15396

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ α → n + x

задача 15397

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
(x, α)

задача 15398

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
(α, x)

задача 15399

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → α +

задача 15402

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ α → p + x

задача 15403

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → p +

задача 15404

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ x → α + α

задача 15405

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ α → n + x

задача 15406

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ p → x +

задача 15407

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ p → α + x

задача 15408

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ → n + x

задача 15409

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ α → p + x

задача 15412

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ n → α + x

задача 15415

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ p → n + x

задача 15416

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
x + p → α +

задача 15418

Написати відсутні позначення в реакціях. Обчислити енергію ядерної реакції. Звільняється чи поглинається ця енергія?
+ p → α + x

задача 16181

Азот масою m = 100 г нагрівають при постійному тиску від температури t1 = 20 °С до t2 = 220 °С. Яка кількість теплоти Q поглинається при цьому? Який приріст внутрішньої енергії ΔU газу? Яка робота А вчиняється газом?

задача 16182

200 г азоту нагріваються при постійному тиску від 20°С до 100°С. Яка кількість теплоти поглинається при цьому? Який приріст внутрішньої енергії газу? Яку зовнішню роботу здійснює тиск газу?

задача 16358

Звільняється чи поглинається енергія ядерної реакції 1H2 (d,p) 1H3.

задача 16635

Написати відсутні позначення в ядерній реакції: 2He3(1H2,p)X, розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

задача 16636

Написати відсутні позначення в ядерній реакції: X(p,α)2He4, розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

задача 16637

Написати відсутні позначення в ядерній реакції, вказавши назву всіх хімічних елементів і елементарних частинок, що беруть участь в реакції: 5B10(1H2,n)X. Розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

задача 16638

Написати відсутні позначення в ядерній реакції: X(n,α)3Li7, розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

задача 16639

Написати відсутні позначення в ядерній реакції: X(α,n)8O17, розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

задача 16640

Написати відсутні позначення в ядерній реакції: X(p,α)8O16, розрахувати енергетичний вихід ядерної реакції Q в МеВ. Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

задача 18009

В m = 10 г тканини поглинається 109 α-частиц з енергією близько Е = 5 МеВ. Знайдіть поглинену та еквівалентну дози. Коефіцієнт якості k для α-часток дорівнює 20.

задача 20131

Один кмоль газу ізобарично нагрівається від 20°С до 600°С, при цьому поглинається 1,2·107 Дж тепла. Знайти зміну внутрішньої енергії газу і роботу, здійснену газом.

задача 20252

Обчислити енергію ядерної реакції H+Li→2He+n. Звільняється або поглинається ця енергія?

задача 20460

Обчислити енергію Q, що виділяється при реакції 4Be9+1H25B10+0n1.

задача 21521

Поглинається чи виділяється енергія при ядерній реакції 1H2 + 2He31H1 + 2He4?

задача 22400

Обчислити енергію (парниковий ефект) ядерної реакції і вказати, звільняється або поглинається енергія при цій реакції. 3Li7+2He45B10+0n1.

задача 24610

Обчислити енергію ядерної реакції 9Be4+2H1>10B5+1n0. Звільняється або поглинається ця енергія?

задача 26643

Обчислити енергію ядерної реакції 4Be9+2He4

Другие предметы