впорядкувати рух електронів переріз провідника вільний щільність струму дорівнює кожен атом міді знайти середню швидкість

впорядкувати рух електронів переріз провідника вільний щільність струму дорівнює кожен атом міді знайти середню швидкість


задача 13470

По мідному провіднику перерізом 0,8 мм² тече струм 80 мА. Знайдіть середню швидкість упорядкованого руху електронів вздовж провідника, припускаючи, що на кожен атом міді припадає один вільний електрон. Щільність міді ρ = 8,9 г/см³.

задача 14879

Як зміниться швидкість упорядкованого руху електронів на ділянці провідника: а) при збільшенні довжини провідника (напруга і перетин провідника фіксовані), б) при збільшенні перерізу провідника (напруга і довжина провідника фіксовані)? Питомий опір матеріалу провідника вважати постійним.