пружне зіткнення маса число молекул кут розсіювання кінетична енергія вільний електрон віддачі довжина хвилі расcенний фотон

пружне зіткнення маса число молекул кут розсіювання кінетична енергія вільний електрон віддачі довжина хвилі расcенний фотон


задача 11247

У результаті ефекту Комптона фотон при зіткненні з електроном розсіяний на кут 90°. Енергія розсіяного фотона 205 кеВ. Визначити в МеВ енергію фотона до розсіювання.

задача 11962

Електрон і позитрон, що мали однакові кінетичні енергії, рівні 0,24 МеВ, при зіткненні перетворилися на два однакових фотона. Визначити енергію ε фотона і відповідну йому довжину хвилі λ.

задача 12339

Визначити довжину хвилі де-Бройля електронів, при зіткненні з якими в спектрі атома водню з'явилися тільки 3 лінії.

задача 12341

Визначити довжину хвилі де-Бройля електронів, при зіткненні з якими в спектрі атома водню з'явилася тільки одна лінія.

задача 12440

Визначити кут в розсіяння фотона, що зазнав зіткнення з вільним електроном, якщо зміна довжини хвилі при розсіюванні Δλ = 3,63 пм.

задача 16817

Чому дорівнює мінімальна довжина хвилі рентгенівського випромінювання, що випускається при зіткненні прискорених електронів з екраном кінескопа монітора, працюючого при напрузі 30 кВ?

задача 16834

В результаті ефекту Комптона фотон при зіткненні з електроном був розсіяний на кут θ = 90°. Енергія розсіяного фотона ε2 = 0,35 МеВ. Визначити енергію фотона ε1 до розсіювання і енергію, що припадає на електрон віддачі.

задача 17453

Розрахуйте, яка кількість механічної енергії перетворюється у внутрішню в разі непружного зіткнення двох тіл.

задача 17482

Вкажіть номери правильних тверджень щодо середнього числа зіткнень молекул газу в одиницю часу. 1. Залежить від розмірів молекул. 2. Не залежить від температури газу. 3. Залежить від молярної маси. 4. Не залежить від об'єму газу.

задача 18138

Посудина об'ємом 6 л містить водень при 300 К масою 1 г. Знайти середнє число зіткнень в секунду молекул.

задача 20464

Обчислити імпульс електрона віддачі, якщо відомо, що фотон, первісна довжина якого дорівнює 0,05 А, розсіявся під кутом 90°.

задача 24074

Фотон з енергією Еф = 230 кеВ розвіявся під кутом θ = 40° на електроні, що спочатку нерухомий. Визначити: 1) частоту та довжину хвилі розсіяного фотона, а також зміну довжини хвилі; 2) масу та імпульс падаючого фотона; 3) кінетичну енергію електрона віддачі.

задача 24076

Фотон з енергією Еф = 290 кэВ розвіявся під кутом θ = 100° на електроні, що спочатку нерухомий. Визначити: 1) частоту та довжину хвилі розсіяного фотона, а також зміну довжини хвилі; 2) масу та імпульс падаючого фотона; 3) кінетичну енергію електрона віддачі.

задача 80022

У результаті ефекту Комптона фотон при зіткненні з електроном був розсіяний на кут θ = 90°. Енергія ε' розсіяного фотона дорівнює 0,4 МеВ. визначити енергію ε фотона до розсіювання.

Другие предметы