електрон вольт енергія джоуль

електрон вольт енергія джоуль


задача 10771

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією B = 1 мТл по колу радіусом R = 0,5 см. Яка кінетична енергія Т електрона? Відповідь дати в джоулях і електрон-вольтах.

задача 11787

Електрон рухається в магнітному полі з індукцією B = 0,02 Тл по колу радіусом R = 1 см. Визначити кінетичну енергію Т електрона (в джоулях і електрон-вольтах).

задача 21231

Електрон рухається зі швидкістю 0,80 с. Маса спокою електрона приблизно дорівнює 9,1·10–31 кг. Обчислити енергію спокою електрона (в електрон-вольтах і джоулях), масу електрона, його повну і кінетичну енергію.

задача 22328

При русі електрона з енергією 1 кеВ в камері Вільсона утворюється слід у вигляді крапель туману розміром близько 1 мкм. Чи можна в цьому випадку виявити відхилення в русі електрона від законів класичної механіки?

задача 23009

Чому дорівнює різниця енергії в електрон-вольтах між двома лініями 0,5896 мкм та 0,589 мкм?

Другие предметы