утримується кут нахилу коефіцієнт тертя горизонтальний площину

утримується кут нахилу коефіцієнт тертя горизонтальний площину


задача 40001

Горизонтально розташований диск програвача обертається з частотою 78 об/хв. На нього помістили невеликий предмет. Гранична відстань від предмета до осі обертання, при якому предмет утримується на диску, так само 7 см. Який коефіцієнт тертя між предметом і диском?

задача 40516

Чому дорівнює максимальний кут нахилу площини до горизонту, якщо на цій площині утримується вантаж? Коефіцієнт тертя між вантажем і площиною дорівнює 0,138. Відповідь дати в град.