показати функція задовольнить рівняння стану власне значення

показати функція задовольнить рівняння стану власне значення


задача 11375

Показати, що вираз ξ(х,t) = Acos(ωt–kx) задовольняє хвильовому рівнянню за умови, що ω = kv.

задача 15468

Переконайтеся, що хвильовому рівнянню задовольняє плоска хвиля ξ(x, t) = A cos(ω(t–x/υ)+φ0).

Другие предметы