смуга світло довжиною хвилі падає нормально екран відстань щілини шириною визначити дорівнює

смуга світло довжиною хвилі падає нормально екран відстань щілини шириною визначити дорівнює


задача 12842

У досліді Юнга дві вузькі щілини, розташовані на відстані 1,114 мм одна від одної, висвітлюються світлом з довжиною хвилі 780 нм. На екрані, розташованому на відстані 211 см від щілин, спостерігаються смуги інтерференції. Визначити у мм відстань між максимумами 5-го порядку.

задача 12918

На вузьку щілину нормально падає випромінювання з довжиною хвилі 453 нм. Дифракційна картина спостерігається на екрані за допомогою лінзи (F = 236 см). Визначити ширину щілини, якщо відстань між центрами смуг спектрів 1-го і 2-го порядку на екрані дорівнює 80 мм. Через малість кутів синуси вважати рівними тангенсам.

задача 14100

Паралельний пучок електронів, прискорений різницею потенціалів U = 50 В, спрямований нормально на дві паралельні, що лежать в одній площині щілини, відстань d між якими дорівнює 10 мкм. Визначте відстань між центральним і першим максимумом дифракційної картини на екрані, який розташований від щілин на відстані l = 0,6 м.

задача 17070

На екрані шириною H = 15 см, що знаходиться на відстані L = 60 см спостерігається дифракційна картина. Максимуми яких порядків можуть спостерігатися на екрані, якщо довжина хвилі падаючого випромінювання λ = 0,6 мкм, а період решітки d = 0,01 мм?

задача 19304

Під час експерименту Юнга відстань між щілинами дорівнює d = 1,5 мм, відстань від щілин до екрану l = 50 см, довжина хвилі світла λ = 5,5·10–7 м. У скільки разів інтенсивність світла на екрані на відстані х = 0,5 мм від нульової смуги менше максимальної інтенсивності?

задача 19352

Монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм падає нормально на щілину. Центральний максимум, що спостерігається за щілиною, має кутову ширину 8°. Визначити ширину щілини.

задача 19473

Відстань між щілинами в досліді Юнга 0,5 мм. Відстань від щілин до екрану 1,2 м. Довжина хвилі світла 650 нм. Визначити положення перших двох максимумів на екрані спостережень, а також відстань між ними.

задача 19474

Відстань між щілинами в досліді Юнга 0,55 мм. Відстань від щілин до екрану 1,2 м. Довжина хвилі світла 650 нм. Визначити положення перших двох максимумів на екрані спостережень, а також відстань між ними.

задача 19579

На щілину падає нормально плоска монохроматична хвиля. Розташована за щілиною лінза з фокусною відстанню 2 м проектує на екран дифракційну картину у вигляді світлих і темних смуг, які чергуються. Ширина центральної світлої смуги 5 см. Яким чином і у скільки разів потрібно змінити ширину щілини, щоб центральна смуга займала весь екран?

задача 19722

На вузьку щілину шириною a падає нормально плоска світлова хвиля з довжиною хвилі λ. На малюнку схематично представлена залежність інтенсивності світла від синуса кута дифракції: Якщо ширина центрального максимуму дорівнює 10 см, то відстань від щілини до екрана становить ... (Врахувати, що sinφ ≈ tgφ) 1) 6 см; 2) 10 см; 3) 25 см; 4) 50 см.

задача 19746

На щілину падає нормально монохроматичне світло. Кут відхилення променів, що відповідають другому мінімуму, дорівнює 2°18'. Висловити ширину щілини в довжинах хвиль падаючого світла.

задача 20783

Відстань між щілинами в досліді Юнга дорівнює 0,5 мм і довжина хвилі падаючого світла дорівнює 550 нм. Яка відстань L від щілини до екрана, якщо відстань між сусідніми темними смугами на ньому дорівнює 1 мм?

задача 20891

Чому дорівнює значення постійної Рідберга, якщо найбільша ширина хвилі у видимій області спектра водню дорівнює 6,56·10–7 м?

задача 21024

Під час експерименту Юнга відстань між щілинами 0,1 мм, відстань від щілин до екрану 1,2 м. Від віддаленого джерела на щілини падає світло з довжиною хвилі 500 нм. На якій приблизно відстані одна від одної розташовані світлі смуги на екрані?

задача 21029

На щілину шириною 0,1 мм падає нормально паралельний промінець світла від монохроматичного джерела з довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначте ширину центрального максимуму в дифракційній картині, проектованій за допомогою лінзи, що знаходиться безпосередньо за щілиною і віддаленою від екрану спостережень на фокусній відстані.

задача 80209

Плоска світлова хвиля (λ = 4·10–7 м) падає нормально на щілину шириною 0,1 мм. Визначити напрямки на мінімуми освітленості.

задача 80235

Відстань між щілинами в експерименті Юнга дорівнює 5·10–4 м, довжина хвилі світла 5,5·10–7 м. Визначити відстань від щілин до екрану, якщо відстань між сусідніми темними смугами на ньому 10–3 м. Як і у скільки разів зміниться відповідь у разі знаходження розглянутих пристроїв на дні озера (n = 1,33)?

задача 80336

На вузьку щілину нормально падає випромінювання з довжиною хвилі 518 нм. Дифракційна картина спостерігається на екрані за допомогою лінзи (F = 247 см). Визначити ширину щілини, якщо відстань між серединами смуг спектрів 1-го і 2-го порядку на екрані дорівнює 20 мм. Через малість кутів синуси вважати рівними тангенсам.

задача 80378

Під час експерименту Юнга дві вузькі щілини, що розташовані на відстані 0,557 мм одна від одної, висвітлюються світлом з довжиною хвилі 780 нм. На екрані, розташованому на відстані 213 см від щілин, спостерігаються смуги інтерференції. Знайти в мм відстань між максимумами 5-го порядку.