висота стовпа довжина труби тиск частота коливань період повітря

висота стовпа довжина труби тиск частота коливань період повітря


задача 12172

Вертикальна жердина висотою h = 1,0 м, поставлена неподалік від вуличного ліхтаря, відкидає тінь довжиною l 1 = 80 см. Якщо відстань між ліхтарним стовпом і жердиною збільшити на s = 1,5 м, то довжина тіні виросте до l2 = 1,3 м. На якій висоті H знаходиться ліхтар?

задача 13161

На висоті 4 м висить вуличний ліхтар. Розрахуйте довжину тіні, яку відкине палиця довжиною 1 м, якщо її встановити вертикально на відстані 3 м від основи стовпа, на якому укріплений ліхтар.

задача 15659

Визначити максимальні силу струму і частоту коливань, якщо рівняння, що описують вимірювання напруги в ланцюзі, має вигляд i = 5 cos 120πt.

задача 16186

У трубі довжиною l = 1,2 м знаходиться повітря при температурі Т = 300 К. Визначити частоту основного тону (мінімальну частоту можливих коливань) в разі, якщо труба відкрита.

задача 16894

Стовп вбито вертикально в дно річки глибиною Н = 2 м. Над поверхнею води стовп височіє на h = 1 м. Яка довжина тіні стовпа на дні річки, якщо висота Сонця над горизонтом φ = 30°? n = 1,33.

задача 18628

Знайти період коливань рідини в U-подібній посудині, постійного перетину. Загальна довжина судини, зайнятої рідиною l.

задача 20409

Стовп вбито в дно річки так, що частина його підноситься над водою. Довжина тіні на дні річки 3,9 м, висота Сонця над горизонтом 40°, а глибина річки 3 м. Знайдіть висоту стовпа над поверхнею води.

задача 21720

У запаяній з одного кінця скляній трубці, довжина якої 70 см, знаходиться стовпчик повітря, замкнений зверху стовпчиком ртуті висотою 20 см, що доходить до верхнього краю трубки. Трубку обережно перевертають, причому частина ртуті виливається. Яка при нормальних умовах висота стовпчика ртуті, який залишиться в трубці?

задача 22633

Стовп заввишки h = 3,0 м і масою m = 50,0 кг з вертикального положення падає на землю. Визначте момент імпульсу L щодо точки опори і швидкість верхнього кінця стовпа в момент удару об землю. Точка опори стовпа не змінює свого положення щодо землі при його падінні.

задача 23041

У вертикальній запаяній знизу скляній трубці завдовжки l = 100 см знаходиться стовпчик повітря, обмежений зверху стовпчиком ртуті заввишки h1 = 40 см. Ртуть заповнює трубку до верхнього рівня. Трубку перевертають відкритим кінцем униз, причому частина ртуті виливається. Яка висота стовпчика h2 ртуті, яка залишиться в трубці, якщо атмосферний тиск pa = 1·105 Па?

задача 23189

У запаяній з одного кінця скляній трубці завдовжки l = 0,9 м знаходиться стовпчик повітря, обмежений зверху стовпчиком ртуті висотою h = 30 см. Ртуть доходить до верхнього краю трубки. Трубку закривають, повертають відкритим кінцем донизу, а потім відкривають, при цьому частина ртуті виливається. Яка висота х стовпчика ртуті, що залишився? Атмосферний тиск р0 = 105 Па. Процес вважати ізотермічним.

задача 50094

Обчислити масу стовпа повітря заввишки 1 км і перетином 1 м2, якщо щільність повітря біля Землі ρ0 = 1,2 кг/м3, а тиск Р0 = 1,013·105 Па. Температуру повітря вважати однаковою.

Другие предметы