висота стовпа довжина труби тиск частота коливань період повітря

висота стовпа довжина труби тиск частота коливань період повітря


задача 12172

Вертикальна жердина висотою h = 1,0 м, поставлена неподалік від вуличного ліхтаря, відкидає тінь довжиною l 1 = 80 см. Якщо відстань між ліхтарним стовпом і жердиною збільшити на s = 1,5 м, то довжина тіні виросте до l2 = 1,3 м. На якій висоті H знаходиться ліхтар?

задача 13161

На висоті 4 м висить вуличний ліхтар. Розрахуйте довжину тіні, яку відкине палиця довжиною 1 м, якщо її встановити вертикально на відстані 3 м від основи стовпа, на якому укріплений ліхтар.

задача 15659

Визначити максимальні силу струму і частоту коливань, якщо рівняння, що описують вимірювання напруги в ланцюзі, має вигляд i = 5 cos 120πt.

задача 16186

У трубі довжиною l = 1,2 м знаходиться повітря при температурі Т = 300 К. Визначити частоту основного тону (мінімальну частоту можливих коливань) в разі, якщо труба відкрита.

задача 16894

Стовп вбито вертикально в дно річки глибиною Н = 2 м. Над поверхнею води стовп височіє на h = 1 м. Яка довжина тіні стовпа на дні річки, якщо висота Сонця над горизонтом φ = 30°? n = 1,33.

задача 18628

Знайти період коливань рідини в U-подібній посудині, постійного перетину. Загальна довжина судини, зайнятої рідиною l.

задача 20409

Стовп вбито в дно річки так, що частина його підноситься над водою. Довжина тіні на дні річки 3,9 м, висота Сонця над горизонтом 40°, а глибина річки 3 м. Знайдіть висоту стовпа над поверхнею води.

задача 50094

Обчислити масу стовпа повітря заввишки 1 км і перетином 1 м2, якщо щільність повітря біля Землі ρ0 = 1,2 кг/м3, а тиск Р0 = 1,013·105 Па. Температуру повітря вважати однаковою.