омічний опір індуктивність ток

омічний опір індуктивність ток


задача 11999

Відомо, що в деякому коливальному контурі напруга на обкладинках конденсатора змінюється з часом за законом U = 50 B · cos(104π Гц · t). Ємність конденсатора 10–7 Ф. Нехтуючи омічним опором контуру, знайдіть: 1) період коливань; 2) індуктивність контуру; 3) закон зміни сили струму в контурі з часом; 4) довжину електромагнітної хвилі, що відповідає цьому контуру.

задача 12000

Известно, что в некотором колебательном контуре сила тока изменяется со временем по закону I = –0,02 A · sin(400π Гц · t). Индуктивность контура 1 Гн. Пренебрегая омическим сопротивлением контура, найдите: 1) период колебаний; 2) ёмкость контура; 3) максимальное напряжение на обкладках конденсатора; 4) максимальную энергию магнитного поля; 5) максимальную энергию электрического поля.

задача 16346

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну енергії магнітного поля в котушці індуктивності.

задача 16347

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну енергії електричного поля в конденсаторі.

задача 16348

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну різниці потенціалів на обкладках конденсатора.

задача 16349

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну сили струму в колі.

задача 20811

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,25 мкФ і котушки індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічним опором кола можна знехтувати. У початковий момент часу заряд на обкладинках конденсатора максимальний і дорівнює q0 = 2,5·10–6 Кл. Написати для даного контуру рівняння (з числовими коефіцієнтами) зміни різниці потенціалів на обкладках конденсатора і сили струму в колі від часу. Знайти значення різниці потенціалів на обкладках конденсатора і сили струму в колі в моменти часу t1 = T/4 і t2 = T/2.

задача 23489

Зменшення амплітуди коливань у системі із загасанням характеризується часом релаксації. Якщо за постійної індуктивності в коливальному контурі збільшити омічний опір вдвічі котушки, то час релаксації... разу. 1) зменшиться у 4; 2) збільшиться у 2; 3) збільшиться у 4; 4) зменшиться у 2.

задача 24869

Соленоїд виготовлений з мідного дроту з площею поперечного перерізу S1 = 1 мм2. Довжина соленоїда l = 25 см, його омічний опір R = 0,2 Ом. Знайти індуктивність L соленоїда (без осердя). Питомий опір міді ρ· = 1,71·10–8 Ом·м.

Другие предметы