омічний опір індуктивність ток

омічний опір індуктивність ток


задача 11999

Відомо, що в деякому коливальному контурі напруга на обкладинках конденсатора змінюється з часом за законом U = 50 B · cos(104π Гц · t). Ємність конденсатора 10–7 Ф. Нехтуючи омічним опором контуру, знайдіть: 1) період коливань; 2) індуктивність контуру; 3) закон зміни сили струму в контурі з часом; 4) довжину електромагнітної хвилі, що відповідає цьому контуру.

задача 12000

Известно, что в некотором колебательном контуре сила тока изменяется со временем по закону I = –0,02 A · sin(400π Гц · t). Индуктивность контура 1 Гн. Пренебрегая омическим сопротивлением контура, найдите: 1) период колебаний; 2) ёмкость контура; 3) максимальное напряжение на обкладках конденсатора; 4) максимальную энергию магнитного поля; 5) максимальную энергию электрического поля.

задача 16346

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну енергії магнітного поля в котушці індуктивності.

задача 16347

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну енергії електричного поля в конденсаторі.

задача 16348

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну різниці потенціалів на обкладках конденсатора.

задача 16349

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 0,025 мкФ і котушки з індуктивністю L = 1,015 Гн. Омічний опір малий. Конденсатору наданий заряд qm = 2,5·10–6 Кл. Записати для даного контуру рівняння, що описує зміну сили струму в колі.