всувають діелектричну пластину завтовшки швидкість плоский конденсатор площа відстань між визначити сила струму

всувають діелектричну пластину завтовшки швидкість плоский конденсатор площа відстань між визначити сила струму


задача 10111

У циліндр довжиною l = 1,6 м, заповнений повітрям при нормальному атмосферному тиску p0, почали повільно всувати поршень площею основи S = 200 см2. Визначити силу F, що діє на поршень, якщо його зупинити на відстані l1 = 10 см від дна циліндра.

задача 11890

У плоский конденсатор всунули плитку парафіну товщиною d = 1 см, яка впритул прилягає до його пластин. На скільки потрібно збільшити відстань між пластинами, щоб отримати попередню ємність?

задача 17629

Плоскі повітряні конденсатори з ємностями C1 = 2 мкФ, C2 = 5 мкФ, C3 = 10 мкФ з'єднані як показано на малюнку 2 і знаходяться під напругою U = 800 В. Не відключаючи батареї від джерела напруги, в перший конденсатор всунули пластинку скла з діелектричною проникністю

задача 21740

Конденсатор утворений паралельними плоскими квадратними поверхнями площею 24 см2, розташованими на відстані 2,1 мм одна від одної, і підключений до джерела ЕРС 120 В. В простір між поверхнями всовується з постійною швидкістю 5,2 мм/с скляна пластинка, щільно прилегла до поверхонь конденсатора. Знайдіть силу струму в підвідних проводах на кінець третьої секунди.

задача 24335

Плоский конденсатор виконаний у вигляді двох тонких паралельних квадратних пластин з зазором d між ними. Сторони квадратів дорівнюють b (b >> d). Зазор між пластинами заповнений рідким діелектриком з в'язкістю η. У простір між пластинами конденсатора на рівній відстані від них всувають з постійною швидкістю v третю таку ж пластину. Визначте роботу, яку необхідно при цьому здійснити при подоланні сили в'язкого тертя. Крайовими ефектами знехтувати.

Другие предметы