потенційна енергія точкові заряди розташовані у вершинах сторона знаходитися система визначити

потенційна енергія точкові заряди розташовані у вершинах сторона знаходитися система визначити


задача 10689

Визначити потенційну енергію системи двох точкових зарядів Q1 = 100 нКл і Q2 = 10 нКл, знаходяться на відстані r = 10 см один від одного.

задача 11686

Електричне поле створено точковим позитивним зарядом Q1 = 6 нКл. Позитивний заряд Q2 переноситься з точки А цього поля в точку В (рис. 15.5). Яка зміна потенційної енергії ΔП, що припадає на одиницю заряду, що переноситься, якщо r1 = 20 см і r2 = 50 см?

задача 12036

У вершинах квадрата розташовані чотири позитивних точкових заряди. Потенціал поля в центрі квадрата зменшився на 900 В після видалення одного із зарядів. Сторона квадрата 2 см. Визначити (в нКл) величину видаленого заряду.

задача 12397

По кутах квадрата зі стороною 10 см розташовані чотири заряди q1 = 20 нКл, q2 = 15 нКл, q3 = –25 нКл, q4 = 5 нКл. Яку роботу потрібно здійснити над зарядом Q = 10 нКл, щоб перенести його з нескінченності в центр квадрата.

задача 12465

Чотири заряди q1 = 10нКл, q2 = –15 нКл, q3 = 20 нКл, q4 = 5 нКл знаходяться на нескінченно великій відстані один від одного. Знайти, яку роботу А потрібно зробити, щоб розташувати заряди по кутах квадрата зі стороною L = 1 см.

задача 13418

Однакові заряди Q = 100 нКл розташовані у вершинах квадрата зі стороною а = 10 см. Визначте потенційну енергію цієї системи.

задача 14053

У вершинах при гострих кутах рівнобедреного прямокутного трикутника знаходяться заряди q1 = 16 нКл і q2 = –5 нКл. Визначити потенціал, створений даними зарядами в вершині прямого кута т.А, якщо гіпотенуза d = 18,2 см. Відповідь записати у вигляді числа з точністю 1 знак після коми.

задача 14801

Чотири точкові заряди розташовані у вершинах квадрата, як показано на малюнку. Вказати напрямок максимального зростання потенціалу у центрі квадрата.

задача 16124

Чотири однакових точкових заряди розташовані в вершинах зі стороною 1 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку інших трьох, якщо потенціал в центрі квадрата дорівнює 10 В. Визначити потенційну енергію системи чотирьох зарядів.

задача 16287

Три точкових заряди q, –q, q розташовані в вершинах квадрата. Сторона квадрата 1 см. Знайти вектор напруженості і потенціал електричного поля в вершині, де відсутній заряд. Модуль кожного заряду дорівнює 5 нКл.

задача 16576

Чотири точкових заряди розташовані в вершинах квадрата зі стороною 1 см. Знайти величину напруженості електричного поля в центрі квадрата, якщо потенціал в цій точці дорівнює 1 В. Заряди рівні за абсолютною величиною 1 нКл, по знаку три заряди позитивних і один — негативний. Визначити потенційну енергію системи зарядів.

задача 17159

Три точкових заряди 3q, –2q і 3q, де q = 10–7 Кл, знаходяться в вершинах тетраедра з ребром R. З якою силою вони діють на заряд 5·10–7 Кл, що знаходиться в четвертій вершині тетраедра?

задача 17292

Три однакових точкових заряди q розташовані в вершинах квадрата. Який точковий заряд потрібно помістити в четверту вершину квадрата, щоб енергія взаємодії цих чотирьох зарядів дорівнювала нулю?

задача 17407

У вершинах квадрата зі стороною d = 10 см знаходяться чотири однакових точкових заряди q1 = q2 = q3 = q4 = 10 нКл. Чому дорівнює потенціал в центрі квадрата?

задача 60294

У вершинах квадрата розташовані точкові заряди плюс 89 нКл, мінус 23 нКл, плюс 72 нКл і мінус 69 нКл. Діагональ квадрата дорівнює 78 см. Визначити потенціал у центрі квадрата.

задача 60328

У вершинах квадрата розташовані точкові заряди плюс 89 нКл, мінус 23 нКл, плюс 72 нКл і мінус 69 нКл. Діагональ квадрата дорівнює 78 см. Визначити потенціал у центрі квадрата.

задача 60412

У вершинах при основі прямокутного рівнобокого трикутника у вакуумі розташовані точкові заряди однакової величини по 71 нКл. Відстань між зарядами 72 см. Визначити потенціал у вершині прямого кута.