потенційна енергія точкові заряди розташовані у вершинах сторона знаходитися система визначити

потенційна енергія точкові заряди розташовані у вершинах сторона знаходитися система визначити


задача 10689

Визначити потенційну енергію системи двох точкових зарядів Q1 = 100 нКл і Q2 = 10 нКл, знаходяться на відстані r = 10 см один від одного.

задача 11686

Електричне поле створено точковим позитивним зарядом Q1 = 6 нКл. Позитивний заряд Q2 переноситься з точки А цього поля в точку В (рис. 15.5). Яка зміна потенційної енергії ΔП, що припадає на одиницю заряду, що переноситься, якщо r1 = 20 см і r2 = 50 см?

задача 12036

У вершинах квадрата розташовані чотири позитивних точкових заряди. Потенціал поля в центрі квадрата зменшився на 900 В після видалення одного із зарядів. Сторона квадрата 2 см. Визначити (в нКл) величину видаленого заряду.

задача 12397

По кутах квадрата зі стороною 10 см розташовані чотири заряди q1 = 20 нКл, q2 = 15 нКл, q3 = –25 нКл, q4 = 5 нКл. Яку роботу потрібно здійснити над зарядом Q = 10 нКл, щоб перенести його з нескінченності в центр квадрата.

задача 12465

Чотири заряди q1 = 10нКл, q2 = –15 нКл, q3 = 20 нКл, q4 = 5 нКл знаходяться на нескінченно великій відстані один від одного. Знайти, яку роботу А потрібно зробити, щоб розташувати заряди по кутах квадрата зі стороною L = 1 см.

задача 13418

Однакові заряди Q = 100 нКл розташовані у вершинах квадрата зі стороною а = 10 см. Визначте потенційну енергію цієї системи.

задача 14053

У вершинах при гострих кутах рівнобедреного прямокутного трикутника знаходяться заряди q1 = 16 нКл і q2 = –5 нКл. Визначити потенціал, створений даними зарядами в вершині прямого кута т.А, якщо гіпотенуза d = 18,2 см. Відповідь записати у вигляді числа з точністю 1 знак після коми.

задача 14801

Чотири точкові заряди розташовані у вершинах квадрата, як показано на малюнку. Вказати напрямок максимального зростання потенціалу у центрі квадрата.

задача 16124

Чотири однакових точкових заряди розташовані в вершинах зі стороною 1 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку інших трьох, якщо потенціал в центрі квадрата дорівнює 10 В. Визначити потенційну енергію системи чотирьох зарядів.

задача 16287

Три точкових заряди q, –q, q розташовані в вершинах квадрата. Сторона квадрата 1 см. Знайти вектор напруженості і потенціал електричного поля в вершині, де відсутній заряд. Модуль кожного заряду дорівнює 5 нКл.

задача 16576

Чотири точкових заряди розташовані в вершинах квадрата зі стороною 1 см. Знайти величину напруженості електричного поля в центрі квадрата, якщо потенціал в цій точці дорівнює 1 В. Заряди рівні за абсолютною величиною 1 нКл, по знаку три заряди позитивних і один — негативний. Визначити потенційну енергію системи зарядів.

задача 17159

Три точкових заряди 3q, –2q і 3q, де q = 10–7 Кл, знаходяться в вершинах тетраедра з ребром R. З якою силою вони діють на заряд 5·10–7 Кл, що знаходиться в четвертій вершині тетраедра?

задача 17292

Три однакових точкових заряди q розташовані в вершинах квадрата. Який точковий заряд потрібно помістити в четверту вершину квадрата, щоб енергія взаємодії цих чотирьох зарядів дорівнювала нулю?

задача 17407

У вершинах квадрата зі стороною d = 10 см знаходяться чотири однакових точкових заряди q1 = q2 = q3 = q4 = 10 нКл. Чому дорівнює потенціал в центрі квадрата?

задача 17534

Точкові заряди величиною q, q, –2q, –q розташовані в вершинах квадрата зі стороною 1 см. Знайти вектор напруженості і потенціал електричного поля в центрі квадрата, величина q = 1 нКл. Визначити енергію цієї системи зарядів.

задача 17553

Чотири однакових позитивних заряди величиною q знаходяться в вершинах квадрата зі стороною 1 см. Знайти силу, що діє на один із зарядів з боку трьох інших. Знайти енергію системи зарядів. Величина кожного заряду q = 1 нКл.

задача 17569

У вершинах квадрата зі стороною а = 12 см закріплені точкові заряди q = 10–9 Кл. Знайти: 1) напруженість і потенціал в центрі квадрата і на середині однієї зі сторін квадрата; 2) роботу, яку потрібно зробити, щоб перемістити один із зарядів з вершини квадрата на середину сторони; 3) знайти енергію системи зарядів, розташованих у вершинах квадрата.

задача 17578

У трьох вершинах квадрата зі стороною а = 10 см розташовані точкові заряди q1 = –10–9 Кл, q2 = 10–9 Кл, q3 = –10–9 Кл. Позитивний заряд знаходиться між негативними. Знайти: 1) напруженість і потенціал в четвертій вершині квадрата; 2) енергію системи зарядів; 3) роботу, яку потрібно зробити, щоб перенести заряд q4 = 5·10–9 Кл з нескінченності в четверту вершину квадрата.

задача 17722

Точкові заряди q1 = 10–16 Кл, q2 = 2·10–16 Кл і q3 = 4·10–16 Кл розташовані в вершинах прямокутного трикутника зі сторонами 3 см, 4 см і 5 см. Знайти: 1) напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на середині гіпотенузи; 2) енергію системи зарядів; 3) роботу з переміщення заряду з вершини прямого кута на середину гіпотенузи.

задача 17813

Два точкових заряди 10–8 і –10–8 Кл розташовані в протилежних вершинах квадрата зі стороною 4 см. Визначити: 1) напруженість поля в одній з вільних вершин квадрата; 2) силу, що діє на заряд 10–9 Кл, поміщений в цю вершину; 3) роботу, витрачену на переміщення цього заряду в центр квадрата: 4) енергію системи зарядів після переміщення третього.

задача 18252

Чотири черепахи, розташовані в вершинах квадрата зі стороною a, одночасно починають повзти одна за одною зі швидкістю v. Кожна черепаха повзе точно у напрямку до сусідньої зліва від неї. Визначити, де і коли зустрінуться черепахи.

задача 19776

У трьох вершинах квадрата зі стороною d = 20 см знаходяться точкові заряди q1 = 2 нКл, q2 = 2 нКл і q3 = –2 нКл. Знайти напруженість Е в четвертій вершині квадрата.

задача 19777

У трьох вершинах квадрата зі стороною d = 20 см знаходяться точкові заряди q1 = 2 нКл, q2 = –2 нКл і q3 = –2 нКл. Знайти напруженість Е в четвертій вершині квадрата.

задача 20176

Три точкових заряди розташовані в вершинах квадрата зі стороною 10 см в вакуумі: q1 = q3 = 10–9 Кл; q2 = –10–9 Кл. Визначити напруженість поля і потенціал в четвертій вершині квадрата.

задача 20482

У трьох вершинах квадрата розташовані однакові за величиною точкові заряди (q1 = q2 = q3 = 1 нКл). Визначити 1) напруженість і потенціал електричного поля в четвертій вершині квадрата; 2) енергію системи зарядів. Сторона квадрата дорівнює 1 см.

задача 20723

У вершинах квадрата зі стороною d = 10 см знаходяться чотири однакових точкових заряди q1 = q2 = q3 = 10 нКл, q4 = –20 нКл. Чому дорівнює потенціал в центрі квадрата?

задача 21379

У трьох вершинах квадрата зі стороною 10 см розташовані заряди q1 = q2 = 10–9 Кл. 1) Визначити напруженість і потенціал в четвертій вершині квадрата. 2) Яка сила буде діяти на заряд –2·10–8 Кл, поміщений в центр квадрата? 3) Яка енергія системи трьох зарядів?

задача 21380

У трьох вершинах квадрата зі стороною 10 см розташовані заряди q1 = q2 = 10–9 Кл і q3 = –10–9 Кл. 1) Визначити напруженість і потенціал в четвертій вершині квадрата. 2) Яка сила буде діяти на заряд –2·10–8 Кл, поміщений в центр квадрата? 3) Яка енергія системи трьох зарядів?

задача 21381

У трьох вершинах квадрата зі стороною 8 см розташовані заряди q1 = q2 = 2·10–8 Кл і q3 = –10–8 Кл. 1) Визначити напруженість в точці, де знаходиться заряд q3. 2) Яка робота буде здійснена для переміщення заряду q3 в четверту (вільну) вершину квадрата? 3) Знайти енергію системи зарядів.

задача 22545

Три однакові заряди величиною q = 0,1 мкКл розташовані в вершинах правильного трикутника зі стороною 1 см. Який негативний заряд потрібно помістити в центр трикутника, щоб результуюча сила, що діє на кожен заряд, дорівнювала б нулю. Визначити потенційну енергію системи чотирьох точкових зарядів.

задача 22710

Уздовж відрізка довжини l = 9,1 см рівномірно розподілений заряд q1 = 86,7 нКл. На відстані r = 7,8 см від середини відрізка на його продовженні знаходиться точковий заряд q2. Потенційна енергія взаємодії зарядів W. Визначте q2.

задача 22817

Знайти потенційну енергію системи трьох точкових зарядів q1 = 30 нКл, q2 = 20 нКл і q3 = –10 нКл, розташованих у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною завдовжки а = 10 см.

задача 22818

Яка потенційна енергія системи чотирьох однакових точкових зарядів q = 25 нКл, розташованих у вершинах квадрата зі стороною а = 10 см?

задача 23948

Знайти потенційну енергію системи, що складається з чотирьох однакових точкових зарядів величиною 25 нКл, які розташовані у вершинах квадрата зі стороною 15 см.

задача 24441

У вершинах квадрата з діагоналлю 2l знаходяться точкові заряди q та –q, як показано на рисунку. Знайти потенціал електричного поля в точці, що знаходиться на відстані l від центру квадрата та розташованої симетрично щодо вершин квадрата.

задача 24464

Негативні точкові заряди по -16 нКл розташовані у трьох вершинних квадратах зі стороною 0,2 м. Розрахувати напруженість електричного поля в центрі квадрата. Знайти роботу переміщення електрона із центру квадрата у четверту вершину.

задача 24775

У вершинах квадрата зі стороною а = 2 см розташовані точкові заряди 10–9 Кл. 1) Знайти напруженість поля на середині однієї із сторін квадрата. 2) Визначити роботу з переміщення заряду q1 у нескінченність. 3) Визначити енергію системи трьох зарядів, що залишилися..

задача 60294

У вершинах квадрата розташовані точкові заряди плюс 89 нКл, мінус 23 нКл, плюс 72 нКл і мінус 69 нКл. Діагональ квадрата дорівнює 78 см. Визначити потенціал у центрі квадрата.

задача 60328

У вершинах квадрата розташовані точкові заряди плюс 89 нКл, мінус 23 нКл, плюс 72 нКл і мінус 69 нКл. Діагональ квадрата дорівнює 78 см. Визначити потенціал у центрі квадрата.

задача 60412

У вершинах при основі прямокутного рівнобокого трикутника у вакуумі розташовані точкові заряди однакової величини по 71 нКл. Відстань між зарядами 72 см. Визначити потенціал у вершині прямого кута.

Другие предметы