потягнути зігнути протилежний витягнути помістити протікати замкнути магнітна індукція однорідний провідник заряд вершина квадрат перпендикулярно площині тонкий дріт маса мідь

потягнути зігнути протилежний витягнути помістити протікати замкнути магнітна індукція однорідний провідник заряд вершина квадрат перпендикулярно площині тонкий дріт маса мідь


задача 10325

Тонкий мідний дріт масою m = 5 г зігнутий у вигляді квадрата, і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (В = 0,2 Тл) так, що його площина перпендикулярна лініям поля. Визначити заряд Q, який потече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

задача 10797

Тонкий мідний провідник масою m = 1 г зігнутий у вигляді квадрата і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (B = 0,1 Тл) так, що його площина перпендикулярна лініям поля. Визначити заряд Q, який протече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

задача 11586

Провідник, зігнутий у вигляді квадрата зі стороною 8 см, лежить на столі. По провіднику тече струм силою 0,5 А, величина якого підтримується незмінною. Квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягли в лінію. Визначити вчинену при цьому роботу. Вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі 40 А/м.

задача 12135

Прямий провід довжиною l = 10 см поміщений в однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл. Кінці його замкнуті гнучким проводом, що знаходиться поза полем. Опір R всього ланцюга дорівнює 0,4 Ом. Яка потужність Р буде потрібна для того, щоб рухати провід перпендикулярно лініям індукції зі швидкістю v = 20 м/с?

задача 17143

Замкнений мідний дріт масою m = 10 г, має форму квадрата, поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл так, що площина контуру перпендикулярна лініям поля. Покажіть на схемі напрямок індукційного струму в контурі і визначте заряд Q, який потече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

задача 17162

Квадратна рамка з мідного дроту діаметром 1,20 мм зі стороною 11,0 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 1,25 Тл так, що її площина складає з силовими лініями кут 90°. Який заряд протече по провіднику, якщо, взявшись за протилежні вершини квадрата, розтягнути його в лінію?

задача 19607

Тонкий провідник з опором R = 14 Ом і довжиною l = 1,5 м зігнутий у вигляді квадрата і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (В = 0,1 Тл) так, що його площина перпендикулярна лініям поля. Визначити заряд Q, який протече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

задача 20405

По тонкому замкнутому провіднику перерізом S у вигляді кола радіусом а протікає струм силою I. Кільце знаходиться в однорідному постійному магнітному полі індукцією В0, перпендикулярній площині кільця. Знайдіть напругу σ в кільці.

задача 24391

Тонкий дріт масою m = 5 г зігнутий у вигляді квадрата та його кінці замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією = 0,002 Тл так, що його площина перпендикулярна до силових ліній. Визначити заряд, який пройде через поперечний переріз дроту, якщо квадрат потягнувши за протилежні вершини розтягнути в лінію. Щільність та питомий опір матеріалу, з якого виготовлений провід, рівні відповідно: ρ = 8,9·103 кг/м3 і ρуд = 1,75·10–8 Ом·м.

задача 24550

Шматок дроту завдовжки 8 м складають удвічі, кінці його замикають. Потім - провід розтягують квадрат у площині, перпендикулярній лініям індукції однорідного магнітного поля. Перетин провідника 0,1 мм2, питомий опір дроту 0,2 мкОм·м, індукція магнітного поля 0,2 Тл. Який заряд пройде провідником?

задача 40736

Штангіст піднімає штангу масою 150 кг з грудей на витягнуті руки висотою 65 см на протязі 1,5 с. Яка середня потужність при цьому розвивається?

задача 70185

Тонкий дріт опором 0,2 Ом зігнутий у вигляді квадрата зі стороною 10 см і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією 4 мТл так, що його площина перпендикулярна силовим лініям поля. Визначити заряд, який протече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

Другие предметы