потягнути зігнути протилежний витягнути помістити протікати замкнути магнітна індукція однорідний провідник заряд вершина квадрат перпендикулярно площині тонкий дріт маса мідь

потягнути зігнути протилежний витягнути помістити протікати замкнути магнітна індукція однорідний провідник заряд вершина квадрат перпендикулярно площині тонкий дріт маса мідь


задача 10325

Тонкий мідний дріт масою m = 5 г зігнутий у вигляді квадрата, і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (В = 0,2 Тл) так, що його площина перпендикулярна лініям поля. Визначити заряд Q, який потече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

задача 10797

Тонкий мідний провідник масою m = 1 г зігнутий у вигляді квадрата і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле (B = 0,1 Тл) так, що його площина перпендикулярна лініям поля. Визначити заряд Q, який протече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.

задача 11586

Провідник, зігнутий у вигляді квадрата зі стороною 8 см, лежить на столі. По провіднику тече струм силою 0,5 А, величина якого підтримується незмінною. Квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягли в лінію. Визначити вчинену при цьому роботу. Вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі 40 А/м.

задача 12135

Прямий провід довжиною l = 10 см поміщений в однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл. Кінці його замкнуті гнучким проводом, що знаходиться поза полем. Опір R всього ланцюга дорівнює 0,4 Ом. Яка потужність Р буде потрібна для того, щоб рухати провід перпендикулярно лініям індукції зі швидкістю v = 20 м/с?

задача 40736

Штангіст піднімає штангу масою 150 кг з грудей на витягнуті руки висотою 65 см на протязі 1,5 с. Яка середня потужність при цьому розвивається?

задача 70185

Тонкий дріт опором 0,2 Ом зігнутий у вигляді квадрата зі стороною 10 см і кінці його замкнуті. Квадрат поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією 4 мТл так, що його площина перпендикулярна силовим лініям поля. Визначити заряд, який протече по провіднику, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути в лінію.