внаслідок постійний маса знайти через

внаслідок постійний маса знайти через


задача 14396

Повний потік енергії, випромінюваної Сонцем, Фэ = 3,8·1023 кВт. Наскільки зменшується кожну секунду маса Сонця внаслідок випромінювання?

задача 16246

У випромінюванні АЧТ максимум випромінювальної здатності падає на довжину хвилі 680 нм. Скільки енергії випромінює це тіло площею 1 см2 за 1 с і яка втрата його маси за 1 с внаслідок випромінювання.

задача 18256

Молот, маса якого 0,6 кг, вдаряє об капелюшок цвяха зі швидкістю 4 м/сек, внаслідок чого цвях входить в дошку на 2 см. Визначити середню силу опору дерева.

задача 19485

З балона зі стисненим воднем ємністю 10 л внаслідок несправності вентиля витікає газ. При температурі 7° С манометр показує 50 атм. Через деякий час при температурі 17° С манометр показав такий же тиск. Яка маса газу витекла з балона?

задача 20094

Знайти масу азоту, що пройшов внаслідок дифузії через майданчик 100 см2 за 10 с, якщо градієнт щільності в напрямі, перпендикулярному майданчику, дорівнює 1,26 кг/м4. Температура азоту 300 К, тиск 0,1 МПа.

задача 20169

Знайти масу азоту, що пройшов внаслідок дифузії через майданчик 0,01 м2 за 10 с, якщо градієнт щільності в напрямі, перпендикулярному до майданчика, 1,26 кг/м4. Температура азоту 27° С, тиск 105 Па.

задача 50336

У посудині ємністю 50 л знаходиться азот при температурі 7 °С. Внаслідок витоку газу тиск зменшився на 10 кПа при тій же температурі. Визначити масу газу, що вийшов з посудини?

задача 50358

З балона зі стисненим воднем ємністю 10 л внаслідок несправності вентиля витікає газ. При температурі 280 К манометр показував 490 кПа. Через деякий час при температурі 290 К манометр показав такий же тиск. Скільки витекло газу?

задача 80586

У випромінюванні абсолютно чорного тіла, поверхня якого 25 см2, максимум енергії припадає на довжину хвилі 680 нм. Скільки енергії випромінює 1 см2 цього тіла за 1 с і яка втрата його маси за 1 с внаслідок випромінювання?

Другие предметы