резонанс частота відстань дію сила

резонанс частота відстань дію сила


задача 13771

Для визначення швидкості звуку в повітрі методом акустичного резонансу використовується труба з поршнем і звуковою мембраною, що закриває один з її торців. Відстань між сусідніми положеннями поршня, при якому спостерігається резонанс на частоті ν = 2500 Гц, становить l = 6,8 см. Визначте швидкість звуку в повітрі.

задача 23417

Під дією сили тяжіння електродвигуна консольна балка, де він встановлений, прогнулась на h = l мм. За якої частоти обертання n якоря електродвигуна може виникнути небезпека резонансу?

Другие предметы