в'язкість динамічний діаметр повітря рівний температура швидкість умова знайти

в'язкість динамічний діаметр повітря рівний температура швидкість умова знайти


задача 11562

Обчислити динамічну в'язкість η кисню при нормальних умовах.

задача 11563

Знайти середню довжину вільного пробігу <l> молекул азоту за умови, що його динамічна в'язкість η = 17 мкПа·с.

задача 14391

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) в плазмі крові з додаванням антикоагулянту для великої рогатої худоби в нормі становить 0,7 мм/год. Визначити діаметр еритроцитів, вважаючи їх сферичними, і що до їхнього руху можна застосувати закон Стокса. Щільність еритроцитів 1250 кг/м3, щільність рідини 1030 кг/м2. Коефіцієнт в'язкості плазми з антикоагулянтом 8,5 мПа·с.

задача 15321

Знайти число ступенів свободи ідеального газу, для якого в'язкість η = 8,6 мкПа·с, а теплопровідність λ = 89,33 мВт/(м·К).

задача 16077

Визначити ефективний діаметр молекул кисню, якщо при t = 0°С коефіцієнт в'язкості η = 18,8·10–6 Па/с.

задача 16093

Знайти середню довжину вільного пробігу молекул азоту при Т = 300 К і Р = 100 кПа, якщо його коефіцієнт в'язкості η = 17,2 мкПа·с.

задача 16161

Від яких із зазначених величин не залежить відношення коефіцієнта теплопровідності до коефіцієнта в'язкості для ідеального газу? 1. Температура. 2. Тиск. 3. Число ступенів свободи. 4. Об'єм судини.

задача 17316

Який режим руху мазуту в трубопроводі діаметром 10 см, якщо коефіцієнт в'язкості мазуту μ = 587·10–3 Н·с/м2, а витрата становить Q = 2 л/с. Густина мазуту 950 кг/м3.

задача 23381

Визначте коефіцієнт теплопровідності λ азоту, якщо коефіцієнт динамічної в'язкості η для нього за тих же умов дорівнює 10 мкПа·с.

задача 50120

Човен, площа поверхні підводної частини якого 10 м2, рухається зі швидкістю 4 м/с відносно шару води, віддаленого від човна на 1 см. Визначити в'язкість води, якщо сила внутрішнього тертя при цьому дорівнює 4,02 Н.

задача 50337

Визначити в'язкість повітря при температурі 17 °С.

Другие предметы