виріз радіусом однорідний момент точка масою

виріз радіусом однорідний момент точка масою


задача 18205

В деякий момент часу t1 в точці x1 = 0 фаза плоскої монохроматичної хвилі дорівнює нулю. Яка буде фаза хвилі в точці х2 = 10–3 м в той же момент часу? Яка буде фаза хвилі в точці х2 в момент часу t2 = 10–2 c? Довжина хвилі λ = 10–4 м.