дріт зігнутий радіус струм тече магнітна індукція точка визначити

дріт зігнутий радіус струм тече магнітна індукція точка визначити


задача 10262

Нескінченно довгий дріт із струмом I = 100 А зігнутий так, як це показано на малюнку. Визначити магнітну індукцію В в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

задача 10265

По нескінченно довгому дроту, вигнутому так, як це показано на малюнку, тече струм I = 200 А. Визначити магнітну індукцію В в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

задача 10268

По нескінченно довгому дроту, вигнутому так, як це показано на малюнку, тече струм I = 200 А. Визначити магнітну індукцію В в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

задача 10750

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Напруженість магнітного поля в центрі кола H = 20 А / м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити напруженість магнітного поля в точці перетину діагоналей цього квадрата.

задача 11765

По бесконечно длинному прямому проводу, изогнутому так, как это показано на рисунке, течет ток I = 100 А Определить магнитную индукцию В в точке О, если r = 10 см.

задача 11769

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника. Довжина d сторони шестикутника дорівнює 10 см. Визначити магнітну індукцію В в центрі шестикутника, якщо по дроту тече струм I = 25 А.

задача 12006

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12007

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12008

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12009

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12019

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12020

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12033

Нескінченно довгий дріт зігнутий так, як це показано на малюнку. Радіус дуги окружності R = 10 см. Визначте магнітну індукцію B поля, створюваного в точці O струмом I = 50 А, поточним по цьому дроту.

задача 12077

Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник зі струмом I має вигляд, показаний на рис. Радіуси вигнутих частин провідника вважати відомими; прямолінійні ділянки провідника вважаються дуже довгими.

задача 12563

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника. Довжина сторони шестикутника дорівнює а. Знайдіть індукцію магнітного поля в центрі шестикутника, якщо по проводу тече струм I.

задача 12564

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника. Довжина d боку шестикутника дорівнює 20 см. Визначити магнітну індукцію В в центрі шестикутника, якщо по проводу тече струм силою I = 2 А.

задача 12807

По кільцю радіусом 97 см тече струм 48 А. Площина кільця по діаметру вигнута під прямим кутом. Визначити величину магнітної індукції у центрі кільця.

задача 12811

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 79 А. Довжини сторін прямокутника рівні 49 см і 47 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12812

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 8 А. Довжини сторін прямокутника рівні 47 см і 40 см. Визначити напруженість поля у точці перетину діагоналей.

задача 12813

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 8 А. Довжини сторін прямокутника рівні 40 см і 60 см. Визначити напруженість поля у точці перетину діагоналей.

задача 12814

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 6 А. Довжини сторін прямокутника рівні 30 см і 40 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12815

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 88 А. Довжини сторін прямокутника рівні 30 і 31 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12816

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 10 А. Довжини сторін прямокутника рівні 10 см і 30 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12817

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 79 А. Довжини сторін прямокутника рівні 49 см і 47 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12847

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 94 А. Довжини сторін прямокутника рівні 20 см і 21 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12903

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 70 А. Довжини сторін прямокутника рівні 2 см і 3 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12977

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника зі стороною 11 см. Визначити напруженість магнітного поля в центрі шестикутника, якщо по проводу тече струм 95 А.

задача 12979

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 46А. Довжини сторін прямокутника рівні 32 і 4 см. Визначити напруженість магнітного поля в точці перетину діагоналей.

задача 13248

Довгий провід зі струмом I = 50 А зігнутий під кутом φ =

задача 13388

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника зі сторонами a = 30 см і b = 40 см, тече струм сили I = 60 А. Визначте магнітну індукцію В в точці перетину діагоналей прямокутника.

задача 13421

Струм I = 100 А тече по тонкому провіднику, вигнутому так, як показано на малюнку 17.12. Знайти індукцію В магнітного поля в точці О контуру, якщо радіус зігнутої частини провідника R = 0,1 м, а сторона квадрата a = 0,2 м.

задача 13442

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку 17.22, йде струм I = 100 А. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 0,2 м, кут α = 120°.

задача 13498

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку 17.20, йде струм I = 100,0 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створювану цим струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 0,2 м, кут α = 120°.

задача 13525

Контур з дроту, вигнутого у формі квадрата зі стороною а = 0,5 м, розташований в одній площині з нескінченним прямолінійним дротом з струмом I = 5 А так, що дві його сторони паралельні проводу. Сила струму в контурі I1 = 1 А. Визначте силу, що діє на контур, якщо найближча до дроту сторона контуру знаходиться на відстані b = 10 см. Напрями струмів вказані на малюнку.


задача 13587

Струм I = 5 A тече по тонкому замкнутому провіднику. Радіус зігнутої частини провідника R = 120 мм, кут 2φ = 90°. Знайти магнітну індукцію в точці О.

задача 13912

Дуже довгий провідник зі струмом 5 А зігнутий у формі прямого кута. Знайти індукцію магнітного поля в точці, віддаленій від площини провідника на 35 см і що знаходиться на перпендикулярі до площини, проведеної через точку згину.

задача 14148

Система складається з трьох нескінченно довгих провідників (див. малюнок), один з яких зігнутий, а два інших мають прямолінійну форму. Знайти магнітну індукцію в т.O, якщо r = 1 см, I = 1,6 А.

задача 16107

По провіднику, зображеному на малюнку, тече струм 10 А, радіус зігнутої частини 10 см. Знайти напруженість магнітного поля в точці О.

задача 16381

Нескінченно довгий провідник зігнутий так, як це зображено на малюнку 4.6. Визначте магнітну індукцію В поля, створеного в точці О струмом I = 80,0 А, що тече по провіднику. Прийняти r = R/2, де R = 1,0 м.

задача 16486

Нескінченно довгий провідник зігнутий так, як це зображено на малюнку 4.5. Радіус кола R = 10,0 см. Визначте магнітну індукцію B поля, створюваного в точці O струмом I = 80,0 А, що тече по цьому проводу.

задача 17684

За провідника, вигнутому у вигляді квадрата, площина якого перпендикулярна до силових ліній магнітного поля з індукцією 0,1 Тл, тече струм силою 3 А. Визначити роботу, яку потрібно зробити, щоб, не змінюючи струму в провіднику, зігнути його у вигляді двох квадратів, причому сторона меншого квадрата дорівнює 1/4 стороні вихідного. Сторона вихідного квадрата дорівнює 8 см.

задача 17732

Нескінченно довгий дріт зі струмом I = 100 А зігнутий так, як це показано на малюнку. У площині, в якій лежить вигнутий дріт, пролітає електрон у напрямку до точки О зі швидкістю v = 7·105 м/с. Визначити величину і напрям сили Лоренца, що діє на електрон, в точці О, якщо відстань a = 2·d, а d = 4 см.

задача 17924

По провіднику, вигнутому у вигляді рівностороннього трикутника тече струм. Напруженість магнітного поля в центрі трикутника дорівнює 40 А/м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму кільця. Визначити напруженість поля в його центрі.

задача 17970

По контуру, зображеному на ріс.17.18, йде струм силою I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створювану цим струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 20 см (О — центр кривизны контура), а угол α = 60°.

задача 19198

По нескінченно довгому дроту, вигнутому під прямим кутом, протікає струм силою 50 А. Знайти магнітну індукцію поля в центрі кривизни вигину дроту по дузі радіусом 32 см.

задача 19600

Нескінченно довгий тонкий провідник зі струмом силою 50 А зігнутий так, як це зображено на малюнку 44. Радіус вигину R = 10 см. Визначити в точці О магнітну індукцію поля, що створюється цим струмом.

задача 19787

По нескінченно довгому прямому проводу, вигнутому так, як це показано на малюнку, тече струм I = 50 А. Визначити індукцію В магнітного поля в точці О, якщо r = 10 см.

задача 19794

Струм I = 5 А тече по тонкому провіднику, вигнутому так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 12 см. Визначити індукцію магнітного поля в точці О.

задача 19796

Визначити індукцію магнітного поля в точці О контуру зі струмом I = 8 А. Радіус зігнутої частини провідника R = 10 см (см. рисунок).

задача 20518

Знайти магнітну індукцію в точці О, якщо провідник з струмом 8 А має вигляд, як показано на малюнку 7. Радіус зігнутої частини дорівнює 0,1 м, прямолінійні ділянки провідника довгі, лівий провід лежить в площині ХУ, вигнута частина являє собою півколо.

задача 20574

Тонкий дріт довжиною 20 см зігнутий у вигляді півкільця і поміщений в магнітне поле з індукцією 10 мТл так, що площина півкільця перпендикулярна силовим лініям індукції. По дроту пропустили струм силою 5 А. Визначити силу, що діє на провід. (Підводять дроти спрямовані уздовж лінії магнітної індукції).

задача 20778

Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо нескінченний провідник зі струмом зігнутий так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 5 cм. Сила струму в провіднику I = 8 А. Вкажіть номер формули, що збіглася з вашою.

задача 20846

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Індукція в центрі кола дорівнює В = 6·10–5 Тл. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити індукцію магнітного поля в точці перетину діагоналей квадрата.

задача 20847

По тонкому провіднику, вигнутому у вигляді правильного шестикутника зі стороною a = 10 см тече струм силою I = 20 А. Визначити індукцію магнітного поля в центрі шестикутника.

задача 21038

Провідник зі струмом I = 20 А лежить в площині і зігнутий так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 60 см. Визначте величину і покажіть напрямок вектора магнітної індукції в точці О.

задача 21432

Провідник зігнутий у вигляді квадрата зі стороною 10 см. Визначити магнітну індукцію в точці, розташованій на перпендикулярі, побудованому до центру квадрата на відстані, рівному стороні квадрата. Сила струму 10 А.

задача 21450

Струм I = 5 А тече по тонкому провіднику, вигнутому так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 12 см, кут 2φ = 90°. Знайти індукцію магнітного поля в точці О.

задача 21823

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку 17.24, тече струм I = 50 А. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 10 см, кут α = 135°.

задача 22924

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на рис. 17.21 йде струм I = 50 А. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного струмом в точці О. Радіус вигнутої частини контуру дорівнює R = 0,1 м.

задача 22925

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку, йде струм I = 50,0 А. Визначте магнітну індукцію поля, створюваного струмом в точці О. Радіус вигнутої частини контуру дорівнює R = 0,1 м, кут α = 135°.

задача 22926

По плоскому контуру з тонкого проводу зображеному на малюнку, тече струм I = 50 А. Визначте магнітну індукцію поля, створюваного струмом в точці О. Радіус вигнутої частини контуру дорівнює R = 10 см, кут α = 135°.

задача 22936

Довгий провідник зі струмом I вигнутий, як показано на рис. 2.68. А відстань відома. Знайти магнітну індукцію: а) у точці 1; б) у точці 2.

задача 23275

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Індукція магнітного поля у центрі кола 1 мкТл. Не змінюючи сили струму у провіднику, йому надали форму квадрата. Знайти індукцію магнітного поля у центрі квадрата.

задача 23276

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Індукція магнітного поля у центрі кола 1 мкТл. Не змінюючи сили струму у провіднику, йому надали форму шестикутника. Знайти індукцію магнітного поля у центрі шестикутника.

задача 23278

За довгим провідником, вигнутим так, як показано на малюнку 19 тече струм силою 1 А. Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо радіус закруглення дорівнює 1 см, а кінці дроту А і К йдуть на нескінченність.

задача 23279

За довгим провідником, вигнутим так, як показано на малюнку 22, тече струм силою 1 А. Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо радіус закруглення дорівнює 1 см, а кінці дроту С і К йдуть на нескінченність.

задача 23871

Провідник із струмом I = 20 А лежить у площині та вигнутий так, як показано на малюнку. Радіус вигнутої частини провідника R = 0,4 м. Визначте величину та зобразіть напрямок вектора магнітної індукції у точці О.

задача 24693

Знайдіть магнітну індукцію В у точці О, якщо провідник зі струмом I = 0,6 А вигнутий у формі, показаній на малюнку. АmВ — дуга радіусу R = 15 см, АnВ — хорда; кут АОВ — прямий (см. рис.).

задача 24840

По довгому дроту, що має форму порожнистого циліндра, тече струм I. Визначити індукцію магнітного поля як відстань від осі дроту. Внутрішній та зовнішній радіуси циліндра R1 і R2. Побудувати графік залежності В(r).

задача 24966

По провіднику, вигнутому у вигляді квадрата зі стороною a = 10 см, тече струм сили I = 5 А. Визначте магнітну індукцію поля в точці, що знаходиться на відстані а від усіх вершин квадрата.

задача 25076

Знайти величину індукції магнітного поля, створюваного нескінченним довгим провідником зі струмом I, вигнутим так, як показано на малюнку.

задача 25077

Знайти величину індукції магнітного поля, створюваного нескінченним довгим провідником зі струмом I, вигнутим так, як показано на рис. 4.20 в.

задача 26352

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Напруженість магнітного поля в центрі окружності H1 = 50 А/м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити напруженість H2 магнітного поля в точці перетину діагоналей цього квадрата.

Задача 26609

По дроті АВС, розташованому у вертикальній площині і вигнутому у вигляді дуг кіл радіусів r1 = 1 м, r2 = 2 м, може ковзати без тертя кільце D масою т. Визначити швидкість кільця в точці С, якщо його швидкість в точці А дорівнює нулю.

задача 70003

Довгий дріт із струмом I = 50 А зігнутий під кутом α = 2π/3. Визначити магнітну індукцію B в точці A (рис. 1). Відстань d = 5 см.

задача 70143

По кільцю радіусом 99 см тече струм 4 А. Площина кільця по діаметру вигнута під прямим кутом. Визначити величину магнітної індукції в центрі кільця.

задача 70149

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника зі стороною 24 см. Визначити напруженість магнітного поля в центрі шестикутника, якщо по дроту тече струм 29 А.

задача 70213

Довгий дріт із струмом силою I = 50 А зігнутий під деяким кутом α так, як показано на рис. 1. Магнітна індукція в точці А, що знаходиться на відстані d = 5 см, дорівнює В = 34,6 мкТл. Визначити кут α.

Другие предметы