дріт зігнутий радіус струм тече магнітна індукція точка визначити

дріт зігнутий радіус струм тече магнітна індукція точка визначити


задача 10262

Нескінченно довгий дріт із струмом I = 100 А зігнутий так, як це показано на малюнку. Визначити магнітну індукцію В в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

задача 10265

По нескінченно довгому дроту, вигнутому так, як це показано на малюнку, тече струм I = 200 А. Визначити магнітну індукцію В в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

задача 10268

По нескінченно довгому дроту, вигнутому так, як це показано на малюнку, тече струм I = 200 А. Визначити магнітну індукцію В в точці О. Радіус дуги R = 10 см.

задача 10750

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Напруженість магнітного поля в центрі кола H = 20 А / м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити напруженість магнітного поля в точці перетину діагоналей цього квадрата.

задача 11765

По бесконечно длинному прямому проводу, изогнутому так, как это показано на рисунке, течет ток I = 100 А Определить магнитную индукцию В в точке О, если r = 10 см.

задача 11769

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника. Довжина d сторони шестикутника дорівнює 10 см. Визначити магнітну індукцію В в центрі шестикутника, якщо по дроту тече струм I = 25 А.

задача 12006

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12007

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12008

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12009

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12019

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12020

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створюваного цим струмом в точці О, у випадку, зображеному на рис. Радіус R зігнутої частини контуру дорівнює 20 см.

задача 12033

Нескінченно довгий дріт зігнутий так, як це показано на малюнку. Радіус дуги окружності R = 10 см. Визначте магнітну індукцію B поля, створюваного в точці O струмом I = 50 А, поточним по цьому дроту.

задача 12077

Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник зі струмом I має вигляд, показаний на рис. Радіуси вигнутих частин провідника вважати відомими; прямолінійні ділянки провідника вважаються дуже довгими.

задача 12563

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника. Довжина сторони шестикутника дорівнює а. Знайдіть індукцію магнітного поля в центрі шестикутника, якщо по проводу тече струм I.

задача 12564

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника. Довжина d боку шестикутника дорівнює 20 см. Визначити магнітну індукцію В в центрі шестикутника, якщо по проводу тече струм силою I = 2 А.

задача 12807

По кільцю радіусом 97 см тече струм 48 А. Площина кільця по діаметру вигнута під прямим кутом. Визначити величину магнітної індукції у центрі кільця.

задача 12811

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 79 А. Довжини сторін прямокутника рівні 49 см і 47 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12812

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 8 А. Довжини сторін прямокутника рівні 47 см і 40 см. Визначити напруженість поля у точці перетину діагоналей.

задача 12813

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 8 А. Довжини сторін прямокутника рівні 40 см і 60 см. Визначити напруженість поля у точці перетину діагоналей.

задача 12814

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 6 А. Довжини сторін прямокутника рівні 30 см і 40 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12815

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 88 А. Довжини сторін прямокутника рівні 30 і 31 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12816

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 10 А. Довжини сторін прямокутника рівні 10 см і 30 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12817

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 79 А. Довжини сторін прямокутника рівні 49 см і 47 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12847

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 94 А. Довжини сторін прямокутника рівні 20 см і 21 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12903

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 70 А. Довжини сторін прямокутника рівні 2 см і 3 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей.

задача 12977

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника зі стороною 11 см. Визначити напруженість магнітного поля в центрі шестикутника, якщо по проводу тече струм 95 А.

задача 12979

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника, тече струм 46А. Довжини сторін прямокутника рівні 32 і 4 см. Визначити напруженість магнітного поля в точці перетину діагоналей.

задача 13248

Довгий провід зі струмом I = 50 А зігнутий під кутом φ =

задача 13388

По тонкому проводу, вигнутому у вигляді прямокутника зі сторонами a = 30 см і b = 40 см, тече струм сили I = 60 А. Визначте магнітну індукцію В в точці перетину діагоналей прямокутника.

задача 13421

Струм I = 100 А тече по тонкому провіднику, вигнутому так, як показано на малюнку 17.12. Знайти індукцію В магнітного поля в точці О контуру, якщо радіус зігнутої частини провідника R = 0,1 м, а сторона квадрата a = 0,2 м.

задача 13442

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку 17.22, йде струм I = 100 А. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 0,2 м, кут α = 120°.

задача 13498

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку 17.20, йде струм I = 100,0 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створювану цим струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 0,2 м, кут α = 120°.

задача 13525

Контур з дроту, вигнутого у формі квадрата зі стороною а = 0,5 м, розташований в одній площині з нескінченним прямолінійним дротом з струмом I = 5 А так, що дві його сторони паралельні проводу. Сила струму в контурі I1 = 1 А. Визначте силу, що діє на контур, якщо найближча до дроту сторона контуру знаходиться на відстані b = 10 см. Напрями струмів вказані на малюнку.


задача 13587

Струм I = 5 A тече по тонкому замкнутому провіднику. Радіус зігнутої частини провідника R = 120 мм, кут 2φ = 90°. Знайти магнітну індукцію в точці О.

задача 13912

Дуже довгий провідник зі струмом 5 А зігнутий у формі прямого кута. Знайти індукцію магнітного поля в точці, віддаленій від площини провідника на 35 см і що знаходиться на перпендикулярі до площини, проведеної через точку згину.

задача 14148

Система складається з трьох нескінченно довгих провідників (див. малюнок), один з яких зігнутий, а два інших мають прямолінійну форму. Знайти магнітну індукцію в т.O, якщо r = 1 см, I = 1,6 А.

задача 16107

По провіднику, зображеному на малюнку, тече струм 10 А, радіус зігнутої частини 10 см. Знайти напруженість магнітного поля в точці О.

задача 16381

Нескінченно довгий провідник зігнутий так, як це зображено на малюнку 4.6. Визначте магнітну індукцію В поля, створеного в точці О струмом I = 80,0 А, що тече по провіднику. Прийняти r = R/2, де R = 1,0 м.

задача 16486

Нескінченно довгий провідник зігнутий так, як це зображено на малюнку 4.5. Радіус кола R = 10,0 см. Визначте магнітну індукцію B поля, створюваного в точці O струмом I = 80,0 А, що тече по цьому проводу.

задача 17684

За провідника, вигнутому у вигляді квадрата, площина якого перпендикулярна до силових ліній магнітного поля з індукцією 0,1 Тл, тече струм силою 3 А. Визначити роботу, яку потрібно зробити, щоб, не змінюючи струму в провіднику, зігнути його у вигляді двох квадратів, причому сторона меншого квадрата дорівнює 1/4 стороні вихідного. Сторона вихідного квадрата дорівнює 8 см.

задача 17732

Нескінченно довгий дріт зі струмом I = 100 А зігнутий так, як це показано на малюнку. У площині, в якій лежить вигнутий дріт, пролітає електрон у напрямку до точки О зі швидкістю v = 7·105 м/с. Визначити величину і напрям сили Лоренца, що діє на електрон, в точці О, якщо відстань a = 2·d, а d = 4 см.

задача 17924

По провіднику, вигнутому у вигляді рівностороннього трикутника тече струм. Напруженість магнітного поля в центрі трикутника дорівнює 40 А/м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму кільця. Визначити напруженість поля в його центрі.

задача 17970

По контуру, зображеному на ріс.17.18, йде струм силою I = 100 А. Визначити магнітну індукцію В поля, створювану цим струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 20 см (О — центр кривизны контура), а угол α = 60°.

задача 19198

По нескінченно довгому дроту, вигнутому під прямим кутом, протікає струм силою 50 А. Знайти магнітну індукцію поля в центрі кривизни вигину дроту по дузі радіусом 32 см.

задача 19600

Нескінченно довгий тонкий провідник зі струмом силою 50 А зігнутий так, як це зображено на малюнку 44. Радіус вигину R = 10 см. Визначити в точці О магнітну індукцію поля, що створюється цим струмом.

задача 19787

По нескінченно довгому прямому проводу, вигнутому так, як це показано на малюнку, тече струм I = 50 А. Визначити індукцію В магнітного поля в точці О, якщо r = 10 см.

задача 19794

Струм I = 5 А тече по тонкому провіднику, вигнутому так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 12 см. Визначити індукцію магнітного поля в точці О.

задача 19796

Визначити індукцію магнітного поля в точці О контуру зі струмом I = 8 А. Радіус зігнутої частини провідника R = 10 см (см. рисунок).

задача 20518

Знайти магнітну індукцію в точці О, якщо провідник з струмом 8 А має вигляд, як показано на малюнку 7. Радіус зігнутої частини дорівнює 0,1 м, прямолінійні ділянки провідника довгі, лівий провід лежить в площині ХУ, вигнута частина являє собою півколо.

задача 20574

Тонкий дріт довжиною 20 см зігнутий у вигляді півкільця і поміщений в магнітне поле з індукцією 10 мТл так, що площина півкільця перпендикулярна силовим лініям індукції. По дроту пропустили струм силою 5 А. Визначити силу, що діє на провід. (Підводять дроти спрямовані уздовж лінії магнітної індукції).

задача 20778

Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо нескінченний провідник зі струмом зігнутий так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 5 cм. Сила струму в провіднику I = 8 А. Вкажіть номер формули, що збіглася з вашою.

задача 20846

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Індукція в центрі кола дорівнює В = 6·10–5 Тл. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити індукцію магнітного поля в точці перетину діагоналей квадрата.

задача 20847

По тонкому провіднику, вигнутому у вигляді правильного шестикутника зі стороною a = 10 см тече струм силою I = 20 А. Визначити індукцію магнітного поля в центрі шестикутника.

задача 21038

Провідник зі струмом I = 20 А лежить в площині і зігнутий так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 60 см. Визначте величину і покажіть напрямок вектора магнітної індукції в точці О.

задача 21432

Провідник зігнутий у вигляді квадрата зі стороною 10 см. Визначити магнітну індукцію в точці, розташованій на перпендикулярі, побудованому до центру квадрата на відстані, рівному стороні квадрата. Сила струму 10 А.

задача 21450

Струм I = 5 А тече по тонкому провіднику, вигнутому так, як показано на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 12 см, кут 2φ = 90°. Знайти індукцію магнітного поля в точці О.

задача 21823

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку 17.24, тече струм I = 50 А. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного струмом в точці О. Радіус зігнутої частини контуру дорівнює R = 10 см, кут α = 135°.

задача 22924

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на рис. 17.21 йде струм I = 50 А. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного струмом в точці О. Радіус вигнутої частини контуру дорівнює R = 0,1 м.

задача 22925

По плоскому контуру з тонкого дроту, зображеному на малюнку, йде струм I = 50,0 А. Визначте магнітну індукцію поля, створюваного струмом в точці О. Радіус вигнутої частини контуру дорівнює R = 0,1 м, кут α = 135°.

задача 22926

По плоскому контуру з тонкого проводу зображеному на малюнку, тече струм I = 50 А. Визначте магнітну індукцію поля, створюваного струмом в точці О. Радіус вигнутої частини контуру дорівнює R = 10 см, кут α = 135°.

задача 22936

Довгий провідник зі струмом I вигнутий, як показано на рис. 2.68. А відстань відома. Знайти магнітну індукцію: а) у точці 1; б) у точці 2.

задача 23275

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Індукція магнітного поля у центрі кола 1 мкТл. Не змінюючи сили струму у провіднику, йому надали форму квадрата. Знайти індукцію магнітного поля у центрі квадрата.

задача 23276

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Індукція магнітного поля у центрі кола 1 мкТл. Не змінюючи сили струму у провіднику, йому надали форму шестикутника. Знайти індукцію магнітного поля у центрі шестикутника.

задача 23278

За довгим провідником, вигнутим так, як показано на малюнку 19 тече струм силою 1 А. Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо радіус закруглення дорівнює 1 см, а кінці дроту А і К йдуть на нескінченність.

задача 23279

За довгим провідником, вигнутим так, як показано на малюнку 22, тече струм силою 1 А. Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо радіус закруглення дорівнює 1 см, а кінці дроту С і К йдуть на нескінченність.

задача 26352

По провіднику, вигнутому у вигляді кола, тече струм. Напруженість магнітного поля в центрі окружності H1 = 50 А/м. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити напруженість H2 магнітного поля в точці перетину діагоналей цього квадрата.

Задача 26609

По дроті АВС, розташованому у вертикальній площині і вигнутому у вигляді дуг кіл радіусів r1 = 1 м, r2 = 2 м, може ковзати без тертя кільце D масою т. Визначити швидкість кільця в точці С, якщо його швидкість в точці А дорівнює нулю.

задача 70003

Довгий дріт із струмом I = 50 А зігнутий під кутом α = 2π/3. Визначити магнітну індукцію B в точці A (рис. 1). Відстань d = 5 см.

задача 70143

По кільцю радіусом 99 см тече струм 4 А. Площина кільця по діаметру вигнута під прямим кутом. Визначити величину магнітної індукції в центрі кільця.

задача 70149

Тонкий дріт зігнутий у вигляді правильного шестикутника зі стороною 24 см. Визначити напруженість магнітного поля в центрі шестикутника, якщо по дроту тече струм 29 А.

задача 70213

Довгий дріт із струмом силою I = 50 А зігнутий під деяким кутом α так, як показано на рис. 1. Магнітна індукція в точці А, що знаходиться на відстані d = 5 см, дорівнює В = 34,6 мкТл. Визначити кут α.

Другие предметы