теплотворна здатність маса

теплотворна здатність маса


задача 11392

Абсолютна температура азоту, який при нормальному атмосферному тиску займав об'єм V = 0,1 м3, в результаті ізобарного розширення збільшилася в n = 3 рази. Яку масу бензину було спалено, якщо на нагрівання азоту пішло η = 40% теплоти, яка виділилася при спалюванні бензину? Теплотворна здатність бензину q = 46 МДж/кг.

задача 15258

Двигун теплохода розвиває потужність 1,5 МВт при ККД, що дорівнює 0,2. Визначити масу палива, що витрачається за 1 годину. Теплотворність палива 3·107 Дж/кг.

задача 20083

Яка теоретично можлива максимальна робота парової машини, якщо в топці котла, який живить паром машину, буде спалено 100 кг кам'яного вугілля з теплотворною здатністю 30 МДж? Температура пара 190°С, температура холодильника 10°С. Коефіцієнт корисної дії топки котла 80%.