радіус уявної поверхні вектор поле час через

радіус уявної поверхні вектор поле час через


задача 14818

Поблизу рівномірно зарядженої нескінченної площини побудований уявний циліндр з підставами паралельними площині, так що площина перетинає цей циліндр. Як зміниться потік вектора напруженості електричного поля через поверхню циліндра, якщо його трохи нахилити?