внутрішній опір ланцюга ерс джерела струму зовнішній дорівнює

внутрішній опір ланцюга ерс джерела струму зовнішній дорівнює


задача 10083

Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела, якщо при підключенні до цього джерела навантаження опором 5 Ом напруга на ній становить 10 В, а при підключенні навантаження опором 20 Ом напруга на навантаженні становить 20 В.

задача 10090

Визначити ЕРС акумулятора з внутрішнім опором 2,5 Ом, якщо при його підключенні для зарядки до джерела напругою 6 В струм заряду становить 0,4 А.

задача 10245

При зовнішньому опорі R1 = 8 Ом сила струму в ланцюзі I1 = 0,8 А, при опорі R2 = 15 Ом сила струму I2 = 0,5 А. Визначити силу струму Iк.з. короткого замикання джерела ЕРС.

задача 10719

При зовнішньому опорі r1 = 3 Ом сила струму в ланцюзі I1 = 0,3 А, при опорі r2 = 5 Ом сила струму I2 = 0,2 А. Визначити силу струму короткого замикання джерела ЕРС.

задача 11731

До джерела струму з ЕРС ε = 1,5 В приєднали котушку з опором R = 0,1 Ом. Амперметр показав силу струму, яка дорівнює I1 = 0,5 А. Коли до джерела струму приєднали послідовно ще одне джерело струму з такою ж ЕРС, то сила струму I в тій же котушці виявилася рівною 0,4 А. Визначити внутрішні опори r1 і r2 першого і другого джерел струму.

задача 11952

ЕРС ε батареї дорівнює 20 В. Опір R зовнішнього кола дорівнює 2 Ом, сила струму I = 4 А. Знайти ККД батареї. При якому значенні зовнішнього опору R ККД дорівнюватиме 99%?

задача 12030

Джерело струму, ЕРС якого ε і внутрішній опір r, замкнутий на зовнішній опір. Найбільша потужність в зовнішньому колі Рmax = 9 Вт. Сила струму, що відповідає цій потужності, I = 3 А. Знайти ε і r.

задача 12044

Два послідовно з'єднаних джерела струму з ЕРС ε1 = 4,5 В, ε2 = 6 В і внутрішніми опорами r1 = 0,3 Ом і r2 = 0,2 Ом включені узгоджено. Опір навантаження R = 10 Ом. Знайти силу I струму в колі і різницю потенціалів U1 і U2 на клемах джерел струму.

задача 12223

На яку відстань l можна передавати електроенергію від джерела струму з ЕРС ε = 5 кВ так, щоб на навантаженні з опором R = 1,6 кОм виділялася потужність N = 10 кВт? Питомий опір проводу ρ = 0,017 мкОм·м, його перетин S = 1 мм2.

задача 12286

Конденсатор С = 1 мкФ з'єднаний послідовно з резистором R = 33 Ом і підключені до джерела ЕРС. У початковий момент часу джерело відключають, а ланцюг замикають накоротко. Визначити постійну часу ланцюга і час, протягом якого напруга на конденсаторі зменшиться в три рази.

задача 12316

Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела живлення, якщо в режимі холостого ходу напруга на виводах 15 В, а в режимі короткого замикання струм 0,5 А. Знайти струм в цьому ланцюгу при підключенні резистора опором 120 Ом.

задача 12404

Котушка індуктивністю L = 150 мГн з послідовно з'єднаним резистором R = 470 Ом підключена до джерела ЕРС. У початковий момент часу джерело відключають, а коло замикають накоротко. Визначити постійну часу кола, і час, протягом якого струм через котушку зменшиться в 10 разів.

задача 13251

Два однакових елемента мають ЕРС Е1 =

задача 13484

Визначте струм короткого замикання джерела ЕРС, якщо при зовнішньому опорі R1 = 50 Ом струм в ланцюзі I1 = 0,2 А, а при R2 = 110 Ом - I2 = 0,1 А.

задача 13488

Визначте ЕРС ε і внутрішній опір r джерела струму, якщо у зовнішньому ланцюзі при силі струму 4 А розвивається потужність 10 Вт, а при силі струму 2 А потужність 8 Вт

задача 13496

На малюнку ε1 = 10 В, ε2 = 20 В, ε3 = 40 В, а опори R1 = R2 = R3 = 10 Ом. Визначте силу струмів, що протікають через опори (I) і через джерела ЕРС (I'). Внутрішній опір джерел ЕРС не враховувати.


задача 13546

При струмі I1 = 0,5 А напруга на ділянці деякого ланцюга дорівнює U1 = 8 В. При струмі I2 = 1,5 А напруга на тій же ділянці дорівнює U2 = 20 В. Яка ЕРС, що діє на цій ділянці? Яка буде напруга, якщо струм зменшиться до I3 = 0,1 А?

задача 13757

Визначте, через який час сила струму замикання досягне 95% від граничного значення, якщо джерело ЕРС замикають на котушку індуктивністю L = 0,5 Гн і опором R = 12 Ом.

задача 14646

У замкнутому електричному колі з навантаженням сила струму I = 0,8 А. Знайти ЕРС ε джерела струму і опір R навантаження, якщо внутрішній опір джерела r = 0,6 Ом і сила струму короткого замикання Iкз = 8,4 А.

задача 14688

ЕРС елемента ε = 6

задача 14833

Повітряний конденсатор заповнюють маслом. Як змінюється його енергія, якщо: а) конденсатор підключений до джерела постійної ЕРС: б) конденсатор заряджений и відключений від джерела постійної ЕРС?

задача 14953

Генератор постійного струму розвиває ЕРС 150 В і дає в зовнішній ланцюг струм 30 А. Визначте потужність, передану споживачеві, потужність втрат всередині джерела і ККД джерела, якщо його внутрішній опір 0,6 Ом.

задача 15341

Магнітний потік через контур змінюється так, як показано на графіку. Чому дорівнює модуль ЕРС індукції в момент часу t = 6 с?

задача 16114

Елемент замикають спочатку на зовнішній опір R1 = 2 Ом, а потім на зовнішній опір 0,5 Ом. Знайти ЕРС елемента і його внутрішній опір, якщо відомо, що в кожному з цих випадків потужність, що виділяється у зовнішньому колі, однакова і дорівнює 2,54 Вт.

задача 16153

У схемі на малюнку ємності конденсаторів складають С1 = 13 мкФ, С2 = 6 мкФ, С3 = 14 мкФ, С4 = 15 мкФ, С5 = 7 мкФ, С6 = 29 мкФ. ЕРС джерела 120 В. Визначити напругу на конденсаторі С5.

задача 16155

У схемі на малюнку опори резисторів R1 = 90 Ом, R2 = 520 Ом, R3 = 410 Ом, R4 = 330 Ом, ЕРС джерел ε1 = 720 В, ε2 = 280 В, ε3 = 300 В, ε4 = 590 В, внутрішні опори джерел r1 = 20 Ом, r2 = 13 Ом, r3 = 20 Ом, r4 = 16 Ом. Визначити напругу на резисторі R2.

задача 16156

У схемі на малюнку опори резисторів складають R1 = 460 Ом, R2 = 330 Ом, R3 = 260 Ом, R4 = 390 Ом, R5 = 290 Ом, внутрішній опір джерела r = 40 Ом, ЕРС джерел ε = 330 В. Визначити показання вимірювальних приладів, якщо їх опори рівні відповідно RV = 1200 Ом, RA = 68 Ом.

задача 16172

Коло складається з джерела струму, резистора і ключа. ЕРС джерела струму 30 В, внутрішній опір 2 Ом. Опір резистора 13 Ом. Визначте силу струму в колі і напругу на резисторі.

задача 16173

Резистор, виготовлений із сталевого дроту довжиною 2,1 м і площею поперечного перерізу 0,21 мм2, підключений до джерела струму, ЕРС якого 2 В і внутрішній опір 0,8 Ом. Які сила струму в колі і напруга на затискачах джерела?

задача 16205

У замкнутому ланцюзі при опорі навантаження R1 = 3 Ом ток I1 = 3 А, а при R2 = 2 Ом, I2 = 4 А. Визначити ЕРС джерела і його внутрішній опір.

задача 16336

Елемент з ЕРС 1,1 В і внутрішнім опором 1 Ом замкнений на зовнішній опір 9 Ом. Знайти: 1) силу струму в кола; 2) падіння потенціалу в зовнішньому колі; 3) падіння потенціалу всередині елемента; 4) ККД джерела.

задача 16595

Струм в колі дорівнює 2 А, а внутрішній опір джерела r = 1 Ом. Визначити ЕРС джерела, опір навантаження і падіння напруги на ньому, якщо ккд джерела дорівнює 80%.

задача 17294

Потужність, що виділяється на навантаженні, підключеної до джерела з ЕРС 5 В і внутрішнім опором 2 Ом, становить 2 Вт. Визначити струм в ланцюзі і опір навантаження.

задача 17889

Три джерела з ЕРС ε1 = 10 В, ε2 = 5 В, ε3 = 6 В і внутрішніми опорами r1 = 0,1 Ом, r2 = 0,2 Ом, r3 = 0,1 Ом з'єднані, як показано на малюнку 16.18. Визначте: 1) напруги на опорах R1 = 5 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 3 Ом; 2) потужність, що розвивається першим джерелом струму.

задача 20057

ЕРС акумулятора автомобіля 12 В. При силі струму 3 А його ККД дорівнює 0,8. Визначити внутрішній опір акумулятора.

задача 26373

Визначити ЕРС і внутрішній опір акумулятора, якщо при силі струму 5 А він дає в зовнішній ланцюг 9,5 Вт, а при силі струму 8 А в зовнішній ланцюга виділяється 14,4 Вт.

задача 26393

Якщо джерело струму замкнути на опір 8 Ом, струм в ланцюзі 4 А. При навантаженні 6 Ом струм в ланцюзі дорівнює 5 А. Знайдіть внутрішній опір і електрорушійну силу ЕРС джерела струму.

задача 60002

Корисна потужність, що виділяється в зовнішній частині ланцюга, досягає найбільшого значення 5 Вт при силі струму 5 А. Знайти внутрішній опір і ЕРС джерела.

задача 60089

При якому зовнішньому опорі споживана потужність буде максимальною, якщо два однакових джерела з ЕРС 6 В і внутрішнім опором 1 Ом кожен з'єднані послідовно? Чому дорівнює ця потужність?

задача 60124

Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела струму, якщо при зовнішньому опорі 3,9 Ом сила струму в ланцюзі дорівнює 0,5 А, а при зовнішньому опорі 1,9 Ом — 1 А.

задача 60177

Струм короткого замикання джерела струму з ЕРС 12 В становить 40 А. Знайти опір, який необхідно підключити в зовнішній ланцюг, щоб отримати від цього джерела струм 1 А.

задача 60316

До джерела живлення ЕРС ε = 110 В і внутрішнім опором r = 4 Ом підключений електронагрівач. Визначте ККД нагрівача, якщо відомо, що за проміжок часу 50 хвилин 1 кг води нагрівається від температури 20 до 100 градусів Цельсія і 5% води встигає википіти. Сила струму в ланцюзі I = 5 А.

задача 60448

При короткому замиканні джерела електричної енергії з ЕРС 1,8 В сила струму в ланцюзі дорівнює 6 А. При якому опорі зовнішньої частини ланцюга сила струму в ній дорівнюватиме 2 А?

задача 60452

Коли до джерела струму підключили резистор опором 5 Ом, сила струму в ланцюзі становила 2А, а коли підключили резистор опором 1,5 Ом, сила струму становила 4А. Потрібно знайти ЕРС (електрорушійну силу) і внутрішній опір джерела струму.

задача 60545

ЕРС джерела напруги ξ = 6 В. Якщо зовнішній опір дорівнює R = 1,1 Ом, то в ланцюзі тече струм I = 3 А. Знайти падіння напруги Ur на внутрішньому опорі елемента і цей опір r.

задача 60560

ЕРС джерела струму 2 В, внутрішній опір r = 1 Ом. Визначити силу струму, якщо зовнішній ланцюг споживає потужність Р = 0,75 Вт. Яку найбільшу потужність можна отримати у зовнішньому ланцюзі?