внутрішній опір ланцюга ерс джерела струму зовнішній дорівнює

внутрішній опір ланцюга ерс джерела струму зовнішній дорівнює


задача 10083

Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела, якщо при підключенні до цього джерела навантаження опором 5 Ом напруга на ній становить 10 В, а при підключенні навантаження опором 20 Ом напруга на навантаженні становить 20 В.

задача 10090

Визначити ЕРС акумулятора з внутрішнім опором 2,5 Ом, якщо при його підключенні для зарядки до джерела напругою 6 В струм заряду становить 0,4 А.

задача 10245

При зовнішньому опорі R1 = 8 Ом сила струму в ланцюзі I1 = 0,8 А, при опорі R2 = 15 Ом сила струму I2 = 0,5 А. Визначити силу струму Iк.з. короткого замикання джерела ЕРС.

задача 10719

При зовнішньому опорі r1 = 3 Ом сила струму в ланцюзі I1 = 0,3 А, при опорі r2 = 5 Ом сила струму I2 = 0,2 А. Визначити силу струму короткого замикання джерела ЕРС.

задача 11731

До джерела струму з ЕРС ε = 1,5 В приєднали котушку з опором R = 0,1 Ом. Амперметр показав силу струму, яка дорівнює I1 = 0,5 А. Коли до джерела струму приєднали послідовно ще одне джерело струму з такою ж ЕРС, то сила струму I в тій же котушці виявилася рівною 0,4 А. Визначити внутрішні опори r1 і r2 першого і другого джерел струму.

задача 11952

ЕРС ε батареї дорівнює 20 В. Опір R зовнішнього кола дорівнює 2 Ом, сила струму I = 4 А. Знайти ККД батареї. При якому значенні зовнішнього опору R ККД дорівнюватиме 99%?

задача 12030

Джерело струму, ЕРС якого ε і внутрішній опір r, замкнутий на зовнішній опір. Найбільша потужність в зовнішньому колі Рmax = 9 Вт. Сила струму, що відповідає цій потужності, I = 3 А. Знайти ε і r.

задача 12044

Два послідовно з'єднаних джерела струму з ЕРС ε1 = 4,5 В, ε2 = 6 В і внутрішніми опорами r1 = 0,3 Ом і r2 = 0,2 Ом включені узгоджено. Опір навантаження R = 10 Ом. Знайти силу I струму в колі і різницю потенціалів U1 і U2 на клемах джерел струму.

задача 12223

На яку відстань l можна передавати електроенергію від джерела струму з ЕРС ε = 5 кВ так, щоб на навантаженні з опором R = 1,6 кОм виділялася потужність N = 10 кВт? Питомий опір проводу ρ = 0,017 мкОм·м, його перетин S = 1 мм2.

задача 12286

Конденсатор С = 1 мкФ з'єднаний послідовно з резистором R = 33 Ом і підключені до джерела ЕРС. У початковий момент часу джерело відключають, а ланцюг замикають накоротко. Визначити постійну часу ланцюга і час, протягом якого напруга на конденсаторі зменшиться в три рази.

задача 12316

Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела живлення, якщо в режимі холостого ходу напруга на виводах 15 В, а в режимі короткого замикання струм 0,5 А. Знайти струм в цьому ланцюгу при підключенні резистора опором 120 Ом.

задача 12404

Котушка індуктивністю L = 150 мГн з послідовно з'єднаним резистором R = 470 Ом підключена до джерела ЕРС. У початковий момент часу джерело відключають, а коло замикають накоротко. Визначити постійну часу кола, і час, протягом якого струм через котушку зменшиться в 10 разів.

задача 13251

Два однакових елемента мають ЕРС Е1 =

задача 13484

Визначте струм короткого замикання джерела ЕРС, якщо при зовнішньому опорі R1 = 50 Ом струм в ланцюзі I1 = 0,2 А, а при R2 = 110 Ом - I2 = 0,1 А.

задача 13488

Визначте ЕРС ε і внутрішній опір r джерела струму, якщо у зовнішньому ланцюзі при силі струму 4 А розвивається потужність 10 Вт, а при силі струму 2 А потужність 8 Вт

задача 13496

На малюнку ε1 = 10 В, ε2 = 20 В, ε3 = 40 В, а опори R1 = R2 = R3 = 10 Ом. Визначте силу струмів, що протікають через опори (I) і через джерела ЕРС (I'). Внутрішній опір джерел ЕРС не враховувати.


задача 13546

При струмі I1 = 0,5 А напруга на ділянці деякого ланцюга дорівнює U1 = 8 В. При струмі I2 = 1,5 А напруга на тій же ділянці дорівнює U2 = 20 В. Яка ЕРС, що діє на цій ділянці? Яка буде напруга, якщо струм зменшиться до I3 = 0,1 А?

задача 13757

Визначте, через який час сила струму замикання досягне 95% від граничного значення, якщо джерело ЕРС замикають на котушку індуктивністю L = 0,5 Гн і опором R = 12 Ом.

задача 14646

У замкнутому електричному колі з навантаженням сила струму I = 0,8 А. Знайти ЕРС ε джерела струму і опір R навантаження, якщо внутрішній опір джерела r = 0,6 Ом і сила струму короткого замикання Iкз = 8,4 А.

задача 14688

ЕРС елемента ε = 6

задача 14833

Повітряний конденсатор заповнюють маслом. Як змінюється його енергія, якщо: а) конденсатор підключений до джерела постійної ЕРС: б) конденсатор заряджений и відключений від джерела постійної ЕРС?

задача 14953

Генератор постійного струму розвиває ЕРС 150 В і дає в зовнішній ланцюг струм 30 А. Визначте потужність, передану споживачеві, потужність втрат всередині джерела і ККД джерела, якщо його внутрішній опір 0,6 Ом.

задача 15341

Магнітний потік через контур змінюється так, як показано на графіку. Чому дорівнює модуль ЕРС індукції в момент часу t = 6 с?

задача 16114

Елемент замикають спочатку на зовнішній опір R1 = 2 Ом, а потім на зовнішній опір 0,5 Ом. Знайти ЕРС елемента і його внутрішній опір, якщо відомо, що в кожному з цих випадків потужність, що виділяється у зовнішньому колі, однакова і дорівнює 2,54 Вт.

задача 16153

У схемі на малюнку ємності конденсаторів складають С1 = 13 мкФ, С2 = 6 мкФ, С3 = 14 мкФ, С4 = 15 мкФ, С5 = 7 мкФ, С6 = 29 мкФ. ЕРС джерела 120 В. Визначити напругу на конденсаторі С5.

задача 16155

У схемі на малюнку опори резисторів R1 = 90 Ом, R2 = 520 Ом, R3 = 410 Ом, R4 = 330 Ом, ЕРС джерел ε1 = 720 В, ε2 = 280 В, ε3 = 300 В, ε4 = 590 В, внутрішні опори джерел r1 = 20 Ом, r2 = 13 Ом, r3 = 20 Ом, r4 = 16 Ом. Визначити напругу на резисторі R2.

задача 16156

У схемі на малюнку опори резисторів складають R1 = 460 Ом, R2 = 330 Ом, R3 = 260 Ом, R4 = 390 Ом, R5 = 290 Ом, внутрішній опір джерела r = 40 Ом, ЕРС джерел ε = 330 В. Визначити показання вимірювальних приладів, якщо їх опори рівні відповідно RV = 1200 Ом, RA = 68 Ом.

задача 16172

Коло складається з джерела струму, резистора і ключа. ЕРС джерела струму 30 В, внутрішній опір 2 Ом. Опір резистора 13 Ом. Визначте силу струму в колі і напругу на резисторі.

задача 16173

Резистор, виготовлений із сталевого дроту довжиною 2,1 м і площею поперечного перерізу 0,21 мм2, підключений до джерела струму, ЕРС якого 2 В і внутрішній опір 0,8 Ом. Які сила струму в колі і напруга на затискачах джерела?

задача 16205

У замкнутому ланцюзі при опорі навантаження R1 = 3 Ом ток I1 = 3 А, а при R2 = 2 Ом, I2 = 4 А. Визначити ЕРС джерела і його внутрішній опір.

задача 16336

Елемент з ЕРС 1,1 В і внутрішнім опором 1 Ом замкнений на зовнішній опір 9 Ом. Знайти: 1) силу струму в кола; 2) падіння потенціалу в зовнішньому колі; 3) падіння потенціалу всередині елемента; 4) ККД джерела.

задача 16595

Струм в колі дорівнює 2 А, а внутрішній опір джерела r = 1 Ом. Визначити ЕРС джерела, опір навантаження і падіння напруги на ньому, якщо ккд джерела дорівнює 80%.

задача 17294

Потужність, що виділяється на навантаженні, підключеної до джерела з ЕРС 5 В і внутрішнім опором 2 Ом, становить 2 Вт. Визначити струм в ланцюзі і опір навантаження.

задача 17889

Три джерела з ЕРС ε1 = 10 В, ε2 = 5 В, ε3 = 6 В і внутрішніми опорами r1 = 0,1 Ом, r2 = 0,2 Ом, r3 = 0,1 Ом з'єднані, як показано на малюнку 16.18. Визначте: 1) напруги на опорах R1 = 5 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 3 Ом; 2) потужність, що розвивається першим джерелом струму.

задача 18250

Від генератора ЕРС, яка дорівнює 250 В, з внутрішнім опором 0,1 Ом необхідно протягнути до споживача двопровідну лінію довжиною 100 м. Яка маса алюмінію піде на виготовлення проводів, що підводять, якщо максимальна споживана потужність 22 кВт при напрузі 220 В?

задача 19281

З яким коефіцієнтом корисної дії η працює свинцевий акумулятор, ЕРС якого ε = 2,15 В, якщо у зовнішньому колі з опором R = 0,25 Ом проходить струм I = 5 А? Яку максимальну корисну потужність Рmax може дати акумулятор у зовнішнє коло? Як при цьому зміниться ККД?

задача 19553

Електричне коло (див. Ріс.58) складається з котушки з індуктивністю L = 0,25 Гн і резистора опором R = 2,0 Ом, які з'єднані паралельно і підключені до джерела ЕРС через ключ К. В деякий початковий момент часу ключ К розмикають . Визначити напругу на резисторі R через 10 с. Величина ЕРС джерела дорівнює 12 В, внутрішній опір джерела r = 1 Ом.

задача 20057

ЕРС акумулятора автомобіля 12 В. При силі струму 3 А його ККД дорівнює 0,8. Визначити внутрішній опір акумулятора.

задача 20227

В електричному колі, показаному на малюнку, внутрішній опір джерела постійного струму дорівнює r = 6 Ом, опори резисторів R1 = 40 Ом, R2 = 60 Ом. Через джерело ЕРС тече струм, сила якого дорівнює I = 5 А. Величина ЕРС джерела постійного струму дорівнює ε = ... В.

задача 21014

У схемі, зображеної на рис. 21, струми

задача 21109

Визначте струм короткого замикання для джерела ЕРС, якщо при силі струму в 5 А корисна потужність дорівнює 300 Вт, а при силі струму 1 А — корисна потужність дорівнює 100 Вт.

задача 21471

Едс елементів ε1 = 2,1 В і ε2 = 1,9 В, опори R1 = 45 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом. Знайти струми Ii у всіх ділянках кола.

задача 21481

Струм короткого замикання джерела 48 А. При підключенні до джерела резистора опором 19,5 Ом струм в колі зменшився до 1,2 А. Визначити ЕРС джерела, його внутрішній опір, а також потужність джерела в обох випадках.

задача 21498

При якому значенні опору зовнішнього кола потужність, яку віддає джерело струму в зовнішнє коло, максимальна і які при цьому сила струму і потужність?

задача 21499

Струм короткого замикання джерела 48 А. При підключенні до джерела резистора опором R = 19,5 Ом струм в колі зменшився до 1,2 А. Визначити ЕРС джерела і його внутрішній опір.

задача 21730

ЕРС батареї дорівнює 20 В. Опір зовнішнього кола дорівнює 5 Ом, сила струму 3 А. Знайти ККД батареї. При якому значенні зовнішнього опору к.к.д. буде дорівнювати 90 %?

задача 22132

Коли до джерела струму підключили резистор опором R1 = 5,0 Ом, сила струму стала I1 = 1,0 А, а коли підключили резистор опором R2 = 15 Ом, то I2 = 0,50 А. Визначити ЕРС джерела струму і його внутрішній опір.

задача 22150

До зажимів батареї акумуляторів приєднано нагрівач. ЕРС батареї дорівнює 24 В, внутрішній опір дорівнює 1 Ом. Нагрівач, включений в коло, споживає потужність 80 Вт. Обчислити силу струму в колі і ККД нагрівача.

задача 22720

Зовнішнє коло постійного струму споживає потужність Р = 0,75 Вт. Визначити силу струму в колі, якщо ЕРС джерела ε = 2 В, а внутрішній опір r = 1 Ом.

задача 23676

Визначте напругу на виході джерела постійного струму з ЕРС 20 В, внутрішнім опором 2 Ом при підключенні навантаження з електричним опором 8 Ом.

задача 23677

Визначити сили струмів у резисторах електричного кола. ЕРС джерел струму ε1 = 1,4 В, ε2 = 1,2 В та опорів резисторів R1 = 0,6 Ом, R2 = 0,4 Ом, R3 = 0,2 Ом.

задача 23706

Яким має бути опір R електричного кола, зображеного на малюнку 6.1, щоб струм, поточний по ньому дорівнював I = 0,5 А, якщо С = 5 мкФ, U = 200 В, частота змінного струму ν = 100 Гц?

задача 23781

Генератор з ЕРС рівною 2 В має внутрішній опір 0,5 Ом. Визначити падіння напруги всередині генератора при силі струму в колі, що дорівнює 0,5 А. Знайти зовнішній опір за цих умов.

задача 23812

Три джерела струму з ЕРС ε1 = 1,8 В, ε2 = 1,4 В, ε3 = 1,1 В з'єднані коротко однойменними полюсами. Внутрішній опір першого джерела r1 = 0,4 Ом, другого — r2 = 0,6 Ом. Визначити внутрішній опір третього джерела, якщо через перше джерело йде струм I1 = 13 А.

задача 24117

Джерело струму розвиває максимальну корисну потужність 8 Вт при силі струму 2 А. Знайти ЕРС джерела та його внутрішній опір.

задача 24270

Коло складається з джерела з внутрішнім опором r, ЕРС - ε та двох послідовно з'єднаних резисторів з опорами R1 і R2. Сила струму в колі I, напруги на резисторах відповідно дорівнюють U1 і U2. Визначте значення величин I, U1, U2. ε = 6 В, r = 0,1 Ом, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом.

задача 24502

Через який час t після вимкнення джерела ЕРС в електричному колі, що складається з соленоїда з індуктивністю L = 1,0 Гн і опором R = 10 Ом, встановиться струм, що дорівнює половині початкового?

задача 24618

Знайдіть потужність, що виділяється у зовнішньому колі, що складається з двох однакових резисторів, якщо відомо, що в резисторах виділяється одна і та ж потужність, як при послідовному, так і при їх паралельному з'єднанні. Джерелом є елемент з ЕРС ε = 12 В та внутрішнім опором r = 2,0 Ом.

задача 24960

Коли у зовнішньому колі виділяється потужність P1 = 18 Вт, ККД джерела струму η1 = 64 % . При зміні зовнішнього опору ККД джерела η2 = 36 %. Яка потужність Рвнут чи виділяється при цьому всередині джерела струму?

задача 26373

Визначити ЕРС і внутрішній опір акумулятора, якщо при силі струму 5 А він дає в зовнішній ланцюг 9,5 Вт, а при силі струму 8 А в зовнішній ланцюга виділяється 14,4 Вт.

задача 26393

Якщо джерело струму замкнути на опір 8 Ом, струм в ланцюзі 4 А. При навантаженні 6 Ом струм в ланцюзі дорівнює 5 А. Знайдіть внутрішній опір і електрорушійну силу ЕРС джерела струму.

задача 60002

Корисна потужність, що виділяється в зовнішній частині ланцюга, досягає найбільшого значення 5 Вт при силі струму 5 А. Знайти внутрішній опір і ЕРС джерела.

задача 60089

При якому зовнішньому опорі споживана потужність буде максимальною, якщо два однакових джерела з ЕРС 6 В і внутрішнім опором 1 Ом кожен з'єднані послідовно? Чому дорівнює ця потужність?

задача 60124

Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела струму, якщо при зовнішньому опорі 3,9 Ом сила струму в ланцюзі дорівнює 0,5 А, а при зовнішньому опорі 1,9 Ом — 1 А.

задача 60177

Струм короткого замикання джерела струму з ЕРС 12 В становить 40 А. Знайти опір, який необхідно підключити в зовнішній ланцюг, щоб отримати від цього джерела струм 1 А.

задача 60316

До джерела живлення ЕРС ε = 110 В і внутрішнім опором r = 4 Ом підключений електронагрівач. Визначте ККД нагрівача, якщо відомо, що за проміжок часу 50 хвилин 1 кг води нагрівається від температури 20 до 100 градусів Цельсія і 5% води встигає википіти. Сила струму в ланцюзі I = 5 А.

задача 60448

При короткому замиканні джерела електричної енергії з ЕРС 1,8 В сила струму в ланцюзі дорівнює 6 А. При якому опорі зовнішньої частини ланцюга сила струму в ній дорівнюватиме 2 А?

задача 60452

Коли до джерела струму підключили резистор опором 5 Ом, сила струму в ланцюзі становила 2А, а коли підключили резистор опором 1,5 Ом, сила струму становила 4А. Потрібно знайти ЕРС (електрорушійну силу) і внутрішній опір джерела струму.

задача 60545

ЕРС джерела напруги ξ = 6 В. Якщо зовнішній опір дорівнює R = 1,1 Ом, то в ланцюзі тече струм I = 3 А. Знайти падіння напруги Ur на внутрішньому опорі елемента і цей опір r.

задача 60560

ЕРС джерела струму 2 В, внутрішній опір r = 1 Ом. Визначити силу струму, якщо зовнішній ланцюг споживає потужність Р = 0,75 Вт. Яку найбільшу потужність можна отримати у зовнішньому ланцюзі?

Другие предметы