розчин електроліту протікає струм виділити виділитися

розчин електроліту протікає струм виділити виділитися


задача 11093

Прямий провід зі струмом I = 100 А і квадратна рамка з алюмінієвого дроту перетином S = 1 мм2 лежать в одній площині. Визначити заряд Q, який протече по рамці при її переміщенні з положення (1) у положення (2). Питомий опір ρ алюмінію дорівнює 26 мОм·м.

задача 15239

Площа барабанної перетинки людського вуха 0,65 см2. Обчислити, яка енергія протікає через барабанну перетинку за 1 хв при постійному шумі в 80 дБ.

задача 16239

Прямий провід зі струмом I = 100 А і квадратна рамка з алюмінієвого дроту перетином S = 1 мм2 лежать в одній площині. Визначити заряд Q, який протече по рамці при її переміщенні з положення (1) в положення (2). Питомий опір ρ алюмінію дорівнює 26 мОм·м.

задача 16310

Елементи кола, схема якого зображена на рис. 30, мають такі значення: ε1 = 4 В, ε2 = 6 В, r1 = r2 = 1 Ом, R1 = R2 = R3 = 5 Ом. Визначити струм, що протікає через опір R3.

задача 16971

По дроту, опір якого R = 6 Ом, протекло кількість електрики q = 30 Кл. Визначити кількість теплоти, що виділилася в проводі в наступних випадках: а) по дроту протягом t = 24 с протікав постійний струм, б) струм в проводі убував до нуля таким чином, що за кожні t = 24 с він убував вдвічі.

задача 17170

По дроту опором R = 6 Ом протекло кількість електрики q = 30 Кл. Визначити кількість теплоти, виділену в провіднику, в наступних випадках: а) по дроту протікав постійний струм протягом t = 24 с; б) сила струму в провіднику рівномірно спадала до нуля протягом t = 24 с.

задача 24963

У процесі через розчин проходить більший електричний заряд q: при виділенні ν1 = 1 моль нікелю з розчину NiSO4 або при виділенні ν2 = 1 моль заліза із розчину FeCl2?

задача 60603

У точці заземлення потенціал φ0 = 24 кВ. Визначити електричний струм, який протікає через людину, що впала, якщо вона має опір R = 50 кОм.

Другие предметы