піввісь орбіта звернення добу штучний супутник місяць період рух навколо землі перший більше

піввісь орбіта звернення добу штучний супутник місяць період рух навколо землі перший більше


задача 13164

Визначте період обертання навколо Сонця штучної планети, якщо відомо, що велика піввісь її еліптичної орбіти більше на 107 км великої півосі земної орбіти.

задача 15457

Визначте період Tп обертання навколо Сонця штучної планети, якщо відомо, що велика піввісь її еліптичної орбіти перевищує велику піввісь земної орбіти на Δa = 1,5·1010 м.

задача 15458

Знайти період обертання T навколо Сонця штучної планети, якщо відомо, що велика піввісь R1 її еліптичної орбіти перевищує велику піввісь R2 земної орбіти на ΔR = 0,24·108 км.

задача 15459

Нехай комета рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті, велика піввісь котрої дорівнює a, а мала — b. Визначте відношення швидкостей v2/v1 через a і b, а також через ексцентриситет еліпса ε = \/1–b2/a2. Для еліпса відстань від центру до фокусу дорівнює \/a2–b2.

задача 19548

Період обертання Юпітера навколо Сонця в 17 разів більше відповідного періоду для Землі. Вважаючи орбіти планет круговими, знайти: у скільки разів відстань від Юпітера до Сонця перевищує відстань від Землі до Сонця.

задача 21277

Знайти кутові швидкості: 1) добового обертання Землі, 2) годинникової стрілки на годиннику, 3) хвилинної стрілки на годиннику, 4) штучного супутника Землі, що обертається по круговій орбіті з періодом обертання T = 88 хв, 5) лінійну швидкість руху цього штучного супутника , якщо відомо, що його орбіта розташована на відстані 200 км від поверхні Землі.

задача 24055

Штучний супутник Місяця рухається круговою орбітою на висоті 50 км від поверхні. Знайти лінійну швидкість і період обігу цього супутника.

задача 24998

Якою тривалістю Т має бути доба на Землі, щоб тіла на екваторі не мали ваги?

Другие предметы