аеростат наповнити підйомний підняти водень висота обсяг сила скільки

аеростат наповнити підйомний підняти водень висота обсяг сила скільки


задача 11443

В оболонці сферичного аеростата знаходиться газ об'ємом V = 1500 м3, заповнює оболонку лише частково. На скільки зміниться підйомна сила аеростата, якщо газ в аеростаті нагріти від Т1 = 273 К до T2 = 293 К? Тиски газу в оболонці і навколишнього повітря постійні і рівні нормальному атмосферному тиску.

задача 11454

Оболонка аеростата місткістю V = 1600 м3, що знаходиться на поверхні Землі, на k = 7/8 наповнена воднем при тиску p1 = 100 кПа і температурі T = 290 К. Аеростат підняли на деяку висоту, де тиск p2 = 80 кПа і температура Т2 = 280 К. Визначити масу Δm водню, що вийшов з оболонки при його підйомі.

задача 14411

З аеростата, що знаходиться на висоті h = 300 м, впав камінь. Через який час t камінь досягне землі, якщо: а) аеростат піднімається зі швидкістю v = 5 м/с; б) аеростат опускається зі швидкістю v = 5 м/с; в) аеростат нерухомий?

задача 14466

Якої маси mx баласт треба скинути з аеростата, що рівномірно опускається, щоб він почав рівномірно підніматися з тією ж швидкістю? Маса аеростата з баластом m = 1600 кг, підйомна сила аеростата F = 12 кH. Вважати силу опору Fопор повітря однією і тією ж при підйомі та спуску.

задача 16712

Аеростат піднімається з поверхні землі вертикально вгору з прискоренням а = 2 м/с2. Через 5 секунд від початку його руху з нього випав предмет. Через який проміжок часу предмет впаде на землю? Опір повітря не враховувати.

задача 19374

Аеростат піднімається з постійною швидкістю v0 = 2 м/с. На висоті Н = 100 м з нього скидають без початкової швидкості відносно аеростата вантаж. Скільки часу буде падати вантаж?

задача 23999

Під час підйому аеростату барометр змінив своє показання на 11 кПа. На якій висоті є аеростат, якщо на поверхні Землі барометр показував 0,1 МПа? Температуру повітря вважати однаковою та рівною 290 До.

задача 24547

Аеростат піднімається з постійною швидкістю v0 = 54 км/год. До гондоли аеростата прив'язаний на мотузку вантаж. Як рухатиметься вантаж щодо землі, якщо мотузку, на якій він підвішений, перерізати в той момент, коли аеростат знаходиться на висоті h = 100 м? Скільки часу вантаж падатиме на землю? Яка швидкість буде у вантажу при зіткненні із землею?

задача 24899

Аеростат, оболонка якого має масу М = 200 кг і об'єм V = 350 м3, наповнюють гарячим повітрям при нормальному атмосферному тиску. Температура навколишнього повітря t0 = 0 °С. Якою має бути температура повітря усередині оболонки, щоб вона почав підніматися? Оболонка аеростата нерозтяжна і має в нижній частині невеликий отвір.

задача 24989

З гондоли аеростату, що опускається зі швидкістю v0 вертикально вниз, кидають предмет зі швидкістю v1 щодо гондоли. За яким законом змінюватиметься відстань між цим предметом та аеростатом із часом? За яким законом буде змінюватись ця відстань за умови, що в момент кидання аеростат піднімався вгору зі швидкістю v0?

задача 26256

Оболонка аеростата об'ємом V = 800 м3, знаходиться на поверхні Землі, наповнена воднем на α = 7/8 свого об'єму при температурі t = 17 °С. Аеростат піднявся на висоту, де тиск p2 = 80 кПа і температура t = –3°С. Скільки водню витратив при підйомі аеростат в результаті розширення газу? На поверхні Землі атмосферний тиск p1 = 100 кПа.

Другие предметы