аеростат наповнити підйомний підняти водень висота обсяг сила скільки

аеростат наповнити підйомний підняти водень висота обсяг сила скільки


задача 11443

В оболонці сферичного аеростата знаходиться газ об'ємом V = 1500 м3, заповнює оболонку лише частково. На скільки зміниться підйомна сила аеростата, якщо газ в аеростаті нагріти від Т1 = 273 К до T2 = 293 К? Тиски газу в оболонці і навколишнього повітря постійні і рівні нормальному атмосферному тиску.

задача 11454

Оболонка аеростата місткістю V = 1600 м3, що знаходиться на поверхні Землі, на k = 7/8 наповнена воднем при тиску p1 = 100 кПа і температурі T = 290 К. Аеростат підняли на деяку висоту, де тиск p2 = 80 кПа і температура Т2 = 280 К. Визначити масу Δm водню, що вийшов з оболонки при його підйомі.

задача 14411

З аеростата, що знаходиться на висоті h = 300 м, впав камінь. Через який час t камінь досягне землі, якщо: а) аеростат піднімається зі швидкістю v = 5 м/с; б) аеростат опускається зі швидкістю v = 5 м/с; в) аеростат нерухомий?

задача 14466

Якої маси mx баласт треба скинути з аеростата, що рівномірно опускається, щоб він почав рівномірно підніматися з тією ж швидкістю? Маса аеростата з баластом m = 1600 кг, підйомна сила аеростата F = 12 кH. Вважати силу опору Fопор повітря однією і тією ж при підйомі та спуску.

задача 16712

Аеростат піднімається з поверхні землі вертикально вгору з прискоренням а = 2 м/с2. Через 5 секунд від початку його руху з нього випав предмет. Через який проміжок часу предмет впаде на землю? Опір повітря не враховувати.

задача 19374

Аеростат піднімається з постійною швидкістю v0 = 2 м/с. На висоті Н = 100 м з нього скидають без початкової швидкості відносно аеростата вантаж. Скільки часу буде падати вантаж?

задача 26256

Оболонка аеростата об'ємом V = 800 м3, знаходиться на поверхні Землі, наповнена воднем на α = 7/8 свого об'єму при температурі t = 17 °С. Аеростат піднявся на висоту, де тиск p2 = 80 кПа і температура t = –3°С. Скільки водню витратив при підйомі аеростат в результаті розширення газу? На поверхні Землі атмосферний тиск p1 = 100 кПа.

Другие предметы