записати систему диференціальних рівнянь в повній формі пояснити фізичний зміст кожної

записати систему диференціальних рівнянь в повній формі пояснити фізичний зміст кожної


задача 12247

Записати систему рівнянь Кірхгофа, для визначення всіх невідомих струмів. Відомими вважати R1-R6, ε1 і ε2. (см. рис.)

задача 12290

Записати систему рівнянь Кірхгофа для визначення всіх невідомих струмів. Відомими вважати R1-R6, ε1 и ε2. (см. рис.)

задача 12405

Записати систему рівнянь Кірхгофа, для визначення всіх невідомих струмів. Відомими вважати R1-R6, ε1 і ε2. (см. рис.).

задача 12467

Записати систему рівнянь Кірхгофа для визначення всіх невідомих струмів. Відомими вважати R1-R6, ε1 і ε2. (см. рис.).
.

задача 13624

Запишіть повну систему рівнянь Максвелла в інтегральній і диференціальній формах і поясніть фізичний зміст кожного з рівнянь. Навіщо взагалі необхідна диференціальна форма рівнянь?

Задача 26559

Диференціальне рівняння коливань заряду в контурі має вигляд: d2q/dt2+ 1016 = 0 Кл/с2. Індуктивність контуру 10 мкГн. Знайти ємність контуру і написати рівняння коливань заряду, якщо в початковий момент часу сила струму максимальна і дорівнює 10 мА.

задача 15667

Записати рівняння МГК, якщо хm = 50 мм, Т = 4 с, φ0 = π/4. Знайти х1 в момент часу t1 = 0 і х2 в момент часу t2 = 1,5 c.

задача 17640

Отримати диференціальне рівняння, рішенням якого є функція у(х, t) = A cos(ωt – kx).

задача 20983

Отримати диференціальне рівняння, рішенням якого є функція y(x, t) = А exp(–γx) cos(ωt – kх). Який фізичний зміст має коефіцієнт γ?

Другие предметы