сила дотику куля масою визначити між двома знайти

сила дотику куля масою визначити між двома знайти


задача 10495

Метали літій і цинк приводять у зіткнення один з одним при температурі Т = 0 К. На скільки зміниться концентрація електронів провідності в цинку? Який з цих металів буде мати більш високий потенціал?

задача 10666

Дві однакові металеві заряджені кулі знаходяться на відстані r = 60 см. Сила відштовхування куль F1 = 70 мкН. Після того, як кулі привели в зіткнення і віддалили один від одного на попередню відстань, сила відштовхування зросла і стала рівною F2 = 160 мкН. Обчислити заряди Q1 и Q2, які були на кулях до їх дотику. Діаметр куль вважати багато меншим відстані між ними.

задача 11846

Два плоских прямокутних дзеркала утворюють двогранний кут φ = 179°. На відстані l = 10 см від лінії зіткнення дзеркал і на однаковій відстані від кожного дзеркала знаходиться точкове джерело світла. Визначити відстань d між уявними зображеннями джерела в дзеркалах.

задача 12654

Дві однакові що проводять заряджених кулі знаходяться на відстані r = 60 см. Сила відштовхування куль F1 = 10 мкН. Після того як кулі привели до зіткнення і віддалили одну від одної на попередню відстань, сила відштовхування зросла і стала рівною F2 = 160 мкН. Обчислити заряди Q1 і Q2, які були на кулях до їх зіткнення. Діаметр куль вважати багато менше відстані між ними.

задача 13357

Тіло, падаючи з деякої висоти, в момент зіткнення із Землею має імпульс р = 100 кг·м/с і кінетичну енергію T = 500 Дж. Визначити: 1) з якої висоти тіло падало; 2) масу тіла.

задача 16389

Дві однакові провідні кульки з зарядами q1 = 9,0 нКл і q2 = 3,0 нКл, призводять до зіткнення, а потім розводять на попередню відстань. Відношення F1/F2 модулів сил, що діють між кульками до і після зіткнення, дорівнює 1) 0,5; 2) 0,75; 3) 0,9; 4) 1.

задача 16390

Дві однакові провідні кульки з зарядами q1 = 9,0 нКл і q2 = –3,0 нКл, призводять до зіткнення, а потім розводять на попередню відстань. Відношення F1/F2 модулів сил, що діють між кульками до і після зіткнення, дорівнює ...

задача 16391

Дві однакові провідні кульки з зарядами q1 = 4,0 нКл і q2 = –2,0 нКл, призводять до зіткнення, а потім розводять на попередню відстань. Відношення F1/F2 модулів сил, що діють між кульками до і після зіткнення, дорівнює ...

задача 17604

Металева кулька масою 5 г падає з висоти 1 м на горизонтальну поверхню столу і, відбившись від неї, піднімається на висоту 0,8 м. Визначити середню силу удару, якщо зіткнення кульки зі столом тривало 0,01 с.

задача 19877

Дві однакові провідні кульки з зарядами q і 3q розташовані на відстані r одна від одної у вакуумі. Кульки призводять до зіткнення, після чого розміщують на відстані r/3 в діелектричному середовищі з проникністю ε = 2. Розрахуйте, як і у скільки разів зміниться при цьому сила, з якою одна кулька діє на іншу.

задача 20713

Заряджену першу кулю радіуса R1 = 2 см приводиться в зіткнення з другою незарядженою кулею, радіус якої R2 = 3 см. Після того як кулі роз'єднали, енергія другої кулі 2 виявилася рівною W2 = 0,4 Дж. Чому став рівний потенціал другої кулі φ2' після з'єднання куль?

задача 20722

Заряджена перша куля радіуса R1 = 2 см приводиться в зіткнення з другою незарядженою кулею, радіус якої R2 = 3 см. Після того як кулі роз'єднали, енергія другої кулі 2 виявилася рівною W2 = 0,4 Дж. Визначити заряд q1, який був на першій кулі до зіткнення з другою кулею, а також потенціал другої кулі φ2' після з'єднання?

задача 22544

Дві однакові за величиною маленькі заряджені кульки притягуються одна до одної. Після того, як кульки привели в зіткнення і розсунули на відстань в 2 рази більшу, ніж раніше, сила взаємодії між ними зменшилася в 12 разів. Який був заряд першої кульки до зіткнення, якщо заряд другої кульки дорівнює 1 Кл?

задача 22975

Куля радіусом 30,0 мм, що має енергію 60,0 мкДж, приводиться в зіткнення з кулею радіусом 40,0 мм, зарядженою до потенціалу 2,00 кВ. Визначити енергію куль після з'єднання та роботу розряду.

задача 23237

Дві однакові металеві заряджені кулі знаходяться на відстані r = 60 см. Сила відштовхування куль F1 = 7 мкН. Після того, як кулі привели в дотик і видалили один від одного на колишню відстань, сила відштовхування зросла і стала рівною F2 = 160 мкН. Обчислити заряди q1 і q2, які були на кулях до їхнього дотику. Діаметр куль вважається набагато меншим відстань між ними.

задача 40655

Людина стрибає з висоти h = 1 м один раз на прямі ноги, а другий - на зігнуті в колінах. Час гальмування при зіткненні з опорою відповідно дорівнює 0,1 і 0,5 с. Обчислити кратність перевантаження, яка при цьому виникає. Вважати, що людина в кожному випадку при падінні проходить той же шлях, опір повітря не враховувати.

задача 80275

В експерименті з кільцями Ньютона показник заломлення n1 скляної пластинки n2 ≥ n1. При цьому, якщо в зазорі повітря, то точка дотику у відбитому світлі буде темною плямою. Якщо простір між лінзою і пластинкою заповнити рідиною з показником заломлення n (n1 < n < n2), то точка дотику оточена світлою плямою. Пояснити це явище.

Другие предметы