рівнодіюча сил точка сторона визначити знайти

рівнодіюча сил точка сторона визначити знайти


задача 15071

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони паралельні дроту. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 10 см, b = 15 см, c = 20 см, I1 = 1 А, I2 = 2 А.

задача 15072

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 2 см, b = 4 см, c = 10 см, I1 = 5 А, I2 = 10 А.

задача 15073

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 5 см, b = 5 см, c = 5 см, I1 = 2 А, I2 = 4 А.

задача 15074

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 1 см, b = 2 см, c = 4 см, I1 = 3 А, I2 = 5 А.

задача 15075

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 3 см, b = 6 см, c = 2 см, I1 = 10 А, I2 = 20 А.

задача 15076

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 15 см, b = 10 см, c = 8 см, I1 = 4 А, I2 = 2 А.

задача 15077

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 4 см, b = 5 см, c = 6 см, I1 = 15 А, I2 = 10 А.

задача 15078

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 6 см, b = 3 см, c = 1 см, I1 = 6 А, I2 = 5 А.

задача 15079

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 20 см, b = 10 см, c = 5 см, I1 = 2 А, I2 = 5 А.

задача 15080

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 30 см, b = 15 см, c = 10 см, I1 = 8 А, I2 = 4 А.

задача 17661

Відстань між нерухомими точковими зарядами, які перебувають у вакуумі q1 = 2 нКл, q2 = 3,2 нКл дорівнює L = 30 см. Заряд q3 = 4 нКл переміщається по прямій осі від першого заряду до другого. При цьому в певній точці рівнодіюча сил, що діють на нього, стає рівною нулю. Ця точка знаходиться від заряду q1 на відстані, рівному 1) 11,5 см; 2) 12,7 см; 3) 13,2 см; 4) 14,3 см; 5) 14,8 см. Вибір відповіді підтвердити розрахунком, використовуючи креслення.

задача 19957

Визначити модуль рівнодіючої сил F1 і F2, що сходяться, якщо відомі їх проекції на декартові осі координат: F1x = 3 Н, F1y = 6 Н, F2x = 5 Н, F2y = 4 Н.

задача 19961

Рівнодіюча плоскої системи збіжних сил дорівнює нулю. Визначити модуль сили , якщо відомі проекції трьох інших сил на осі координат: F2x = 4 H, F2y = 7 H, F3x = –5 H, F3y = –5 H, F4x = –2 H, F4y = 0.

Задача 26587

Матеріальна точка масою m = 22 кг рухається по колу радіуса R = 10 м згідно з рівнянням s = 0,3t2. Визначити модуль рівнодіючої сил, що діють на точку, в момент часу t = 5 с.

Задача 26594

Матеріальна точка масою m = 1 кг рухається по прямій з постійним прискоренням а = 5 м/с2. Визначити імпульс рівнодіючої прикладених до точки сил за проміжок часу τ = t2 - t1, де t2 = 4 с, t1 = 2 с.

задача 40587

Визначити аналітично рівнодіючу заданої системи сил. Визначити геометрично рівнодіючу заданої системи сил. Побудувати рівнодіючу заданої системи сил. Дані: F1 = 4 kH, F2 = 3 kH, F3 = 8 kH, кут альфа дорівнює 45°, бета = 165°,гама = 150°.