рівнодіюча сил точка сторона визначити знайти

рівнодіюча сил точка сторона визначити знайти


задача 15071

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони паралельні дроту. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 10 см, b = 15 см, c = 20 см, I1 = 1 А, I2 = 2 А.

задача 15072

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 2 см, b = 4 см, c = 10 см, I1 = 5 А, I2 = 10 А.

задача 15073

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 5 см, b = 5 см, c = 5 см, I1 = 2 А, I2 = 4 А.

задача 15074

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 1 см, b = 2 см, c = 4 см, I1 = 3 А, I2 = 5 А.

задача 15075

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 3 см, b = 6 см, c = 2 см, I1 = 10 А, I2 = 20 А.

задача 15076

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 15 см, b = 10 см, c = 8 см, I1 = 4 А, I2 = 2 А.

задача 15077

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 4 см, b = 5 см, c = 6 см, I1 = 15 А, I2 = 10 А.

задача 15078

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 6 см, b = 3 см, c = 1 см, I1 = 6 А, I2 = 5 А.

задача 15079

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 20 см, b = 10 см, c = 5 см, I1 = 2 А, I2 = 5 А.

задача 15080

Дротяна рамка розташована в одній площині з довгим прямим проводом так, що дві її сторони параллельны проводу. Визначити рівнодіючу силу, що діє на рамку. a = 30 см, b = 15 см, c = 10 см, I1 = 8 А, I2 = 4 А.

задача 17661

Відстань між нерухомими точковими зарядами, які перебувають у вакуумі q1 = 2 нКл, q2 = 3,2 нКл дорівнює L = 30 см. Заряд q3 = 4 нКл переміщається по прямій осі від першого заряду до другого. При цьому в певній точці рівнодіюча сил, що діють на нього, стає рівною нулю. Ця точка знаходиться від заряду q1 на відстані, рівному 1) 11,5 см; 2) 12,7 см; 3) 13,2 см; 4) 14,3 см; 5) 14,8 см. Вибір відповіді підтвердити розрахунком, використовуючи креслення.

задача 19957

Визначити модуль рівнодіючої сил F1 і F2, що сходяться, якщо відомі їх проекції на декартові осі координат: F1x = 3 Н, F1y = 6 Н, F2x = 5 Н, F2y = 4 Н.

задача 19961

Рівнодіюча плоскої системи збіжних сил дорівнює нулю. Визначити модуль сили , якщо відомі проекції трьох інших сил на осі координат: F2x = 4 H, F2y = 7 H, F3x = –5 H, F3y = –5 H, F4x = –2 H, F4y = 0.

Задача 26587

Матеріальна точка масою m = 22 кг рухається по колу радіуса R = 10 м згідно з рівнянням s = 0,3t2. Визначити модуль рівнодіючої сил, що діють на точку, в момент часу t = 5 с.

Задача 26594

Матеріальна точка масою m = 1 кг рухається по прямій з постійним прискоренням а = 5 м/с2. Визначити імпульс рівнодіючої прикладених до точки сил за проміжок часу τ = t2 - t1, де t2 = 4 с, t1 = 2 с.

задача 22889

Автомобіль піднімається в гору ділянкою дуги з постійною за величиною швидкістю. Вкажіть напрямок, у якому орієнтована рівнодіюча всіх сил, що діють на автомобіль. Поясніть свій вибір.

задача 40587

Визначити аналітично рівнодіючу заданої системи сил. Визначити геометрично рівнодіючу заданої системи сил. Побудувати рівнодіючу заданої системи сил. Дані: F1 = 4 kH, F2 = 3 kH, F3 = 8 kH, кут альфа дорівнює 45°, бета = 165°,гама = 150°.

Другие предметы