спостерігач рухається напрямок руху частота коливань світла довжиною хвилі звук звукова повітря відстань

спостерігач рухається напрямок руху частота коливань світла довжиною хвилі звук звукова повітря відстань


задача 11501

На якій частоті судна передають сигнал лиха SOS, якщо за міжнародною угодою довжина хвилі повинна бути λ = 600 м?

задача 15112

Літак летить на висоті 4 км з надзвуковою швидкістю. Звук дійшов до спостерігача через 10 секунд після того, як над ним пролетів літак. Визначити швидкість літака. Швидкість звуку вважати незмінною і рівною 320 м/с.

задача 24145

Якщо довжина хвилі 7 м, а частота коливань 220 Гц, то час проходження хвилею відстані 7,7 км дорівнює (в с):

задача 24773

Плоска акустична хвиля, що біжить, представлена рівнянням х = 5·10–4 sin(1980t–6z) м. Визначити: частоту коливань; швидкість та довжину хвилі; максимальну відносну деформацію середовища.

задача 24978

Динамік випромінює сферичну звукову хвилю із частотою ν0 = 1,0 кГц. Яку частоту ν зафіксує спостерігач, що рухається до динаміка зі швидкістю u = 60 км/рік? Швидкість звуку у повітрі υ = 340 м/с.

задача 80570

В каких пределах изменяется частота видимого света? 0,38 (фиол.) ≤ λвид ≤ 0,76 (кр.) мкм.

Другие предметы