опір електроплитка включення потужність напруга плитка включена паралельно мережу

опір електроплитка включення потужність напруга плитка включена паралельно мережу


задача 16251

Нехай електроплита з духовкою квадратного розміру, що працює на потужності P = 1 кВт, є сірим тілом з коефіцієнтом чорноти aT = 0,26. Яка частина від загальної потужності відходить, якщо відкрити духовку? Tстенок = 500 К; l = 0,2 м.

задача 16286

Духовка електроплити має квадратну форму зі стороною a = 0,2 м. При включенні на потужність P = 1 кВт температура внутрішніх стінок 500°К, коефіцієнт чорноти 0,5. Яка частина потужності (η = ?) йде на випромінювання при відкритих дверцятах плити.

задача 20526

При ремонті електроплитки її спіраль вкоротили на 0,1 її початкової довжини. У скільки разів при цьому змінилася потужність плитки?

задача 50091

Зовнішня поверхня цегляної стіни площею 25 м2 і товщиною 37 см має температуру 259 К, а внутрішня поверхня — 293 К. Приміщення опалюється електроплитою. Визначити її потужність, якщо температура в приміщенні підтримується постійною. Теплопровідність цегли 0,4 Вт/(м·К).

задача 50091

У приміщенні підтримується постійна температура за допомогою електроплити. Внутрішня поверхня цегляної стіни товщиною 37 см і площею 25 м2 має температуру 293 К, зовнішня — 259 К. Визначити потужність електроплити. Теплопровідність цегли 0,4 Вт/(м·К).

задача 60605

Чи зміниться потужність електроплитки, якщо її нагрівальний елемент, виготовлений з ніхрому, замінити на елемент з такими ж розмірами з реотана? Питомий опір ніхрому ρ1 = 1 Ом·мм2/м, а реотана ρ2 = 0,5 Ом·мм2/м.

Другие предметы