число Авогадро постійний атом

число Авогадро постійний атом


задача 15747

Знаючи постійну Авогадро, визначте масу нейтрального атома C.

задача 15761

Знаючи постійну Авогадро, визначте масу нейтрального атома Cl.

задача 50474

Визначити число молекул у мідній кульці об'ємом 10 см3. Густина міді 8,9·103 кг/м3. Молярна маса міді 64·10–3 кг/моль. Число Авогадро NА = 6,02· 1023 моль–1.

Другие предметы