прижать радиус масса определить силу

прижать радиус масса определить силу


задача 11154

Вал масою m = 100 кг і радіусом R = 5 см обертався з частотою n = 8 с–1. До циліндричної поверхні вала притиснули гальмівну колодку з силою F = 40 Н, під дією якої вал зупинився через t = 10 с. Визначити коефіцієнт тертя f.

задача 26682

Фігурист обертається, роблячи 6 об/с. Як зміниться момент інерції фігуриста, якщо він притисне руки до грудей і при цьому частота обертання стане 18 об/с.