довжина нихромовой дроту опором напруга

довжина нихромовой дроту опором напруга


задача 13478

Електрична плитка потужністю 1 кВт з ніхромовою спіраллю призначена для включення в електричний ланцюг з напругою 220 В. Скільки метрів дроту діаметром 0,5 мм потрібно взяти для виготовлення спіралі, якщо температура нитки становить 900 °С? Питомий опір ніхрому при 0°С ρ0 = 1 мкОм·м, а температурний коефіцієнт опору α = 0,4·10–3 К–1.

задача 17731

Скільки витків N ніхромового дроту треба намотати на фарфоровий циліндр діаметром Dц = 1,5 см, щоб створити кип'ятильник, в якому протягом T = 8 хвилин закипає вода масою m = 1 кг, взята при температурі t = 15°С? ККД кип'ятильника прийняти рівним η = 0,6. Діаметр ніхромового дроту dп = 0,5 мм, напруга в мережі U = 220 В, питомий опір ніхрому ρ = 1,1·10–6 Ом·м.

задача 18000

Є 120-вольтова лампочка потужністю 40 Вт. Який додатковий опір треба включити послідовно з лампочкою, щоб вона давала нормальне напруження при напрузі в мережі 220 В? Скільки метрів ніхромового дроту діаметром 0,3 мм треба взяти, щоб отримати такий опір?

задача 18249

У коло включені послідовно мідний і ніхромовий дріт рівної довжини і діаметру. Знайти відношення кількостей теплоти, що виділяється в цих провідниках, і відношення падінь напруг на проводах. Питомий опір міді і ніхрому дорівнює відповідно 0,017 і 1 мкОм·м.

задача 23909

Нагрівальний елемент електропанелі для прогріву мерзлого ґрунту виготовлений з ніхромового дроту діаметром 0,5 мм, довжиною 35 м і розрахований на напругу 220 В. Визначити споживану потужність струму при роботі нагрівального елемента. Питомий опір ніхрому дорівнює 1,1·10–6 Ом·м.

задача 60351

Не розмотуючи з котушки покриту ізоляцією нихромовую дріт, визначте її довжину, якщо при включенні котушки в мережу з напругою 120 В в ній виник струм 1,2 А. Перетин дроту 5,5·10–7 м2.

Другие предметы