влив площа поперечний перетин

влив площа поперечний перетин


задача 24737

У відкриту з обох кінців U-подібну трубку з площею поперечного перерізу S = 0,4 см2 швидко вливають ртуть масою m = 200 г. Визначити період Т коливань ртуті у трубці.

Другие предметы