енергія ядер полонію

енергія ядер полонію


задача 11465

Скільки атомів міститься в газах масою 1 г кожен: 1) гелії, 2) вуглеці, 3) фторі, 4) полонії?

задача 11958

Определить энергию Q альфа-распада ядра полония .

задача 12012

Період напіврозпаду 84Po209 дорівнює 140 діб. При випромінюванні α-частинки полоній перетворюється в стабільний свинець. Скільки (мг) свинцю утворюється в 1 мг полонію за 280 діб.

задача 12361

Знайти масу m полонію, активність якого A = 3,7·1010 Бк.

задача 12507

При розпаді радіоактивного полонію 210Ро протягом часу t = 1 ч утворився гелій 4Не, який за нормальних умов займав об'єм V = 89,5 см3. Визначити період напіврозпаду T1/2 полонію.

задача 16883

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу полонію 84Po210 з масою ядра 348,5715·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

задача 18281

Знайти активність а маси m = 1 мкг ізотопу полонію 84Ро210.

задача 19929

Для антистатичної обробки матеріалів використовується препарат, до складу якого входить ізотоп полоній-210 з періодом напіврозпаду 138 діб. Скільки атомів розпадеться за добу, якщо первинна кількість полонію 10–6 кг?

задача 22442

Скільки атомів полонію розпадається за час Δt = 1 доба з N = 106 атомів? Період напіврозпаду полонію (84Po210) 138 діб.

задача 24664

Ядро полонія, що спочивало випускає α-частинку з кінетичною енергією Тα = 5,77 МеВ. Визначте: 1) швидкість віддачі дочірнього ядра; 2) яку частку кінетичної енергії α-частинки складає енергія віддачі дочірнього ядра.

Другие предметы