інтерферує різниця ходу променя смуга довжина хвилі світла

інтерферує різниця ходу променя смуга довжина хвилі світла


задача 11106

На екрані спостерігається інтерференційна картина від двох щілин. На шляху одного з променів, нормально до променя, помістили плоскопараллельную кварцову пластину з показником заломлення, n = 1,46 і товщиною d = 12 мкм. При цьому місце нульового максимуму зайняв 69-ий. Яка довжина хвилі λ монохроматичного світла падаючого на щілини? Намалювати хід інтерферуючих променів.

задача 11853

Знайти всі довжини хвиль видимого світла (від 0.76 до 0,38 мкм), які будуть: 1) максимально посилені; 2) максимально ослаблені при оптичної різниці ходу Δ интерферирующих хвиль, рівній 1,8 мкм.

задача 12336

Під час експерименту Ллойда світлова хвиля, яка виходить безпосередньо з джерела S (вузької щілини), інтерферує з хвилею, відбитою від дзеркала З. В результаті на екрані Е утворюється система інтерференційних смуг. Відстань від джерела до екрану L = 100 см. При деякому положенні джерела ширина інтерференційної смуги на екрані Δх = 0,25 мм, а після того як джерело відсунули від площини дзеркала на Δh = 0,60 мм, ширина смуг зменшилася в η = 1,5 рази. Знайти довжину хвилі світла.

задача 12731

Під час експерименту з дзеркалами Френеля відстань d між уявними зображеннями джерела світла дорівнює 0,5 мм, відстань l до екрану — 1,7 м. Знайти довжину хвилі λ світла, якщо ширина інтерференційної смуги b = 2 мм. Намалювати хід променів, що інтерферують.

задача 14087

На тонку плоскопараллельную пластинку падає світлова хвиля. Хвиля 1, що пройшла через пластинку, і хвиля 2, відбита від нижньої і верхньої поверхонь пластинки, інтерферують. Інтерференція спостерігається в прохідному світлі. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n1 = n3< n2.

Оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 дорівнює …
1) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3 + λ/2
2) Δ21 = AD·n3
3) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3
4) Δ21 = (AB+BC)·n2 + λ/2.

задача 14263

На плоскопаралельну скляну пластинку падає світлова хвиля (див. рисунок). Хвилі 1 і 2, відбиті від верхньої і нижньої граней пластинки, інтерферують. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення: n1<n2<n3. В цьому випадку оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 дорівнює ...
1) Δ21 = АD·п1 2) Δ21 = (АB + ВС)·n2
3) Δ21 = (АВ+ВС)·n2 – AD·n1 4) Δ21 = (AВ+ВС)·n2 – AD·n1 + λ/2

задача 14267

На тонку плоскопаралельну пластинку падає світлова хвиля. Хвиля 1, що пройшла через пластинку, і хвиля 2, відбита від нижньої і верхньої поверхонь пластинки, інтерферують. Інтерференція спостерігається в прохідному світлі. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n1 = n3 < n2.

Хвилі 1 і 2 гасять одна одну в разі, представленому під номером...
1) (AB+BC)·n2 + λ/2 = 2mλ/2
2) AD·n3 = 2mλ/2
3) (AB+BC)·n2 – AD·n3 = (2m+1)λ/2
4) (AB+BC)·n2 – AD·n3 + λ/2 = (2m+1)λ/2

задача 14279

На плоскопаралельну пластику падає світлова хвиля. Хвиля 1, що пройшла через пластинку, і хвиля 2, відбита від нижньої і верхньої поверхонь пластики інтерферують. Інтерференція спостерігається в прохідному світлі. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n1>n2>n3.

Оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 дорівнює ...
1) Δ21 = AD·n3
2) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3
3) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3 +λ/2
4) Δ21 = (AB+BC)·n2 +λ/2

задача 14288

На тонку плоскопаралельну пластинку падає світлова хвиля. Хвиля 1, що пройшла через пластинку, і хвиля 2, відбита від нижньої і верхньої поверхонь пластинки, інтерферують. Інтерференція спостерігається в світлі.

Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n1 = n3 < n2. Оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 равна...
1) Δ21 = (AВ+ВС)·n2 – AD·n3 + λ/2
2) Δ21 = АD·п3
3) Δ21 = (АВ+ВС)·n2 – AD·n3
4) Δ21 = (АB+ВС)·n2 + λ/2

задача 14571

На плоскопаралельну прозору пластинку падає світлова хвиля.

Хвилі 1 і 2, отримані в результаті відображення від верхньої і нижньої поверхонь пластинки, интерферируют. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n2 > n1, n1 = n3. Оптична різниця ходу Δ21 волн 1 и 2 равна...
1) Δ21 = АD·п1 + λ/2
2) Δ21 = (АB + ВС)·n2 – AD·n1
3) Δ21 = (АВ+ВС)·n2 – λ/2
4) Δ21 = (AВ+ВС)·n2 – AD·n1 – λ/2

задача 14572

Вкажіть номери правильних тверджень:
1) Якщо природне світло падає нормально на клин, що знаходиться в повітрі, то на поверхні клина спостерігаються різнокольорові інтерференційні смуги
2) Якщо на плоскопаралельну плівку падає пучок природного світла, що розходиться, то на поверхні плівки спостерігаються різнокольорові інтерференційні смуги
3) Якщо на оптичній різниці ходу вкладається парне число довжин півхвиль, то в даній точці спостерігається посилення інтенсивності світла
4) інтерферувати можуть будь-які хвилі

задача 14743

Плоскоопукла лінза опуклою стороною лежить на скляній пластинці. У відбитому світлі з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм спостерігається інтерференційна картина. Діаметр другого світлого кільця Ньютона d = 1,2 мм. Вважаючи, що радіус кільця r дуже малий у порівнянні з радіусом кривизни лінзи R, визначте: а) геометричну і оптичну різницю ходу інтерферуючих променів у місці утворення другого кільця, б) оптичну силу плоскоопуклої лінзи, взятої для досліду.

задача 15332

В досліді Юнга скляна пластинка товщиною 2 см поміщається на шляху одного з променів, що інтерферують перпендикулярно променю. На скільки можуть відрізнятися один від одного значення показника заломлення в різних місцях пластинки, щоб зміна різниці ходу від цієї неоднорідності не перевищувала 1 мкм?

задача 15677

У досвіді Юнга на шляху одного з інтерферуючих променів містилася тонка скляна пластинка, внаслідок чого центральна світла смуга зміщувалася в положення, спочатку зайняте п'ятою світлою смугою (не рахуючи центральної). Луч падає перпендикулярно до поверхні пластинки. Показник заломлення пластинки n = 1,5. Довжина хвилі λ = 600 нм. Яка товщина h пластинки?

задача 16255

При спостереженні кілець Ньютона у відбитому світлі було виміряно відстань між другим і десятим темними кільцями — Δr2–10 = 3,6 мм. Визначити відстань Δr3–7 між третім і сьомим світлими кільцями. Намалювати хід променів, що інтерферують.

задача 16646

На шляху одного з променів, що інтерферують в досліді Юнга, поміщається скляна пластинка товщиною h = 14 мкм. Світло падає на пластинку нормально. Показник заломлення скла n = 1,5; довжина хвилі світла λ = 700 нм. На яке число смуг зміститься інтерференційна картина?

задача 16844

Оптична різниця ходу Δ двох інтерферуючих хвиль монохроматичного світла 0,3λ. Визначити різницю фаз Δφ.

задача 16962

На плоскопараллельную пластинку падає світлова хвиля. Хвилі 1 і 2, отримані в результаті відображення від верхньої і нижньої поверхонь пластинки, интерферируют. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n2 < n1, n2 < n3. Оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 дорівнює ...
1) Δ21 = AD·n1      2) Δ21 = (AB+BC)·n2 +λ/2
3) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n1      4) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n1 +λ/2.

задача 17029

Знайти всі довжини хвиль видимого світла (діапазон від 760 нм до 380 нм), які будуть максимально посилені при оптичній різниці ходу інтерферуючих хвиль, що дорівнює 1,8 мкм.

задача 17171

На плоскопаралельну скляну пластинку падає світлова хвиля (див. малюнок). Хвилі 1 і 2, відбиті від верхньої і нижньої граней пластинки, інтерферують. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення: n1<n2<n3. Хвилі 1 і 2 гасять одна одну в разі, представленому під номером ...
1) (АВ+ВС)·n2 – AD·n1 = (2m+1)λ/2    2) АD·n1 = 2mλ/2
3) (AВ+ВС)·n2 – AD·n1 + λ/2 = (2m+1)λ/2    4) (АB + ВС)·n2 = 2mλ/2.

задача 17835

На тонку скляну пластинку товщиною d і показником заломлення n нормально падає світлова хвиля з довжиною хвилі λ. Зобразіть падаючу і інтерферуючі хвилі 1 і 2 в відбитому світлі. Запишіть вираз для їх оптичної різниці ходу Δ21 і вкажіть номери правильних тверджень, наведених нижче.
Оптична різниця ходу хвиль 1 і 2 залежить ...
1) від довжини хвилі λ падаючого світла
2) від товщини d пластинки
3) від кута падіння хвилі на платівку
4) від показника заломлення n речовини

задача 18242

На шляху одного з інтерферуючих пучків світла з довжиною хвилі 590 нм помістили закриту з обох кінців скляну трубку завдовжки 10 см, відкачану до високого вакууму. При заповненні трубки хлористим воднем відбувся зсув інтерференційної картини. Коли хлористий водень був замінений бромистим воднем, зміщення інтерференційної картини зросло на 42 смуги. Визначити різницю показників заломлення бромистого і хлористого водню.

задача 19222

На тонку плоскопаралельну пластинку падає світлова хвиля. Хвиля (1), що пройшла через пластинку, і хвиля 2, відбита від нижньої і верхньої поверхонь пластинки, інтерферують. Інтерференція спостерігається в прохідному світлі. Для показників заломлення середовищ виконується співвідношення n1<n2<n3. Оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 дорівнює...

Оптична різниця ходу Δ21 хвиль 1 і 2 дорівнює ...
1) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3 2) Δ21 = AD·n3
3) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3 + λ/2 4) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n3 + 2λ/2

задача 19223

Під час експерименту Юнга на шляху одного з променів, що інтерферують містилася тонка скляна пластинка, внаслідок чого центральна світла смуга зміщалася в положення, спочатку зайняте п'ятою світлою смугою. Луч падає перпендикулярно до поверхні пластинки. Показник заломлення пластинки n = 1,5. Довжина хвилі λ = 590 нм. Яка товщина d пластинки?

задача 19334

Визначити кут α між дзеркалами Френеля, якщо ширина інтерференційної смуги на екрані дорівнює 1 мм, r = 10 см, довжина хвилі 486 нм, відстань від ребра дзеркал до (·) P — a = 1 м. Інтерферуючі промені падають на екран приблизно перпендикулярно.

задача 19336

Визначити відстань OA між центром інтерференційної картини і п'ятою світлою смугою в установці з дзеркалами Френеля (α = 20', r = 10 см, a = 1 м) для довжини хвилі 589 нм. Інтерферуючі промені падають на екран приблизно перпендикулярно.

задача 19702

На шляху одного з інтерферуючих світлових променів в досліді Юнга поміщається скляна (n = 1,5) пластинка товщиною 6,4 мкм. Світло падає на пластинку нормально. Інтерференційна картина при цьому зміщується на Δm = 8 смуг. Яка довжина хвилі світла?

задача 21132

На шляху одного з двох інтерферуючих променів різної інтенсивності поміщений світлофільтр, що пропускає половину падаючого на нього світла (I2проп = I2/2). При цьому мінімальна інтенсивність в інтерференційній картині не змінилася. Знайти відношення інтенсивностей падаючих променів (I2/I1).

задача 21639

Знайти довжину хвилі світла, що висвітлює установку в досліді Юнга, якщо при приміщенні на шляху одного з інтерферуючих променів скляної пластинки (n = 1,52) товщиною 2 мкм картина інтерференції на екрані зміщується на три світлі смуги.

задача 21825

Пучок білого світла падає нормально до поверхні скляної пластинки товщиною 4·10–7 м, що лежить на межі алмазу з показником заломлення n = 2,42. Показник заломлення скла nст = 1,5. В результаті інтерференції інтенсивність деяких хвиль, довжини яких лежать в межах видимого спектру (від 400 до 700 нм), посилюється при відбитті. Визначте: а) геометричну різницю ходу інтерферуючих променів; б) оптичну різницю ходу інтерферуючих променів; в) довжини хвиль, інтенсивність яких посилюється при відбитті.

задача 22755

На шляху одного з інтерферуючих променів поміщається скляна пластинка товщиною 12 мкм. Визначити, на скільки смуг зміститься інтерференційна картина, якщо показник заломлення скла n = 1,5; довжина хвилі світла λ = 750 нм і світло падає на пластинку нормально.

задача 24473

Біле світло падає нормально на мильну плівку з показником заломлення 1,3, що знаходиться в повітрі. В результаті інтерференції промені, що проходять з довжиною хвилі λ = 0,70 мкм виявляються максимально ослабленими. Визначте: а) оптичну різницю ходу інтерферуючих променів (у загальному вигляді); б) найменшу товщину плівки, при якій станеться це ослаблення.

задача 24656

Якщо в досвіді Юнга на шляху одного з променів, що інтерферують, помістити перпендикулярно цьому променю тонку скляну пластинку (n = 1,5), то центральна світла смуга зміщується в положення, спочатку займане п'ятою світлою смугою. Довжина хвилі & # 955; = 0,5 мкм. Визначте товщину платівки.

задача 24815

Пучок паралельних монохроматичних променів із довжиною хвилі λ = 560 нм падає на тонку плівку, що знаходиться в повітрі, з показником заломлення. n. α = 60° — кут падіння променів, d = 109 нм - найменша товщина плівки, при якій відбиті промені максимально посилені інтерференцією. 1. Знайдіть n. 2. Накресліть хід променів у тонкій плівці. 3. Вкажіть промені, які інтерферують.

задача 26300

На шляху одного з двох інтерферуючих променів однакової інтенсивності поміщений світлофільтр, що пропускає половину падаючого на нього світла: Iпроп = 1/2Iпад. Максимальна інтенсивність в інтерференційній картині дорівнює при цьому Imax. Знайти мінімальну інтенсивність.

задача 80434

Оптична різниця ходу інтерферуючих променів ΔL = 2,5 мкм. Знайдіть всі довжини хвиль видимого діапазону (від 0,76 до 0,4 мкм), які в даному випадку дають максимум інтерференції.

задача 80562

Якою має бути товщина пластинки, виготовленої зі скла з показником заломлення n = 1,6, якщо при введенні пластинки на шляху одного з двох інтерферуючих променів інтерференційна картина зміщується на чотири смуги? Довжина хвилі падаючого світла λ = 550 нм.

Другие предметы