двоопуклий кривизна фокусна переломлення радіус лінза поверхню показник відстань

двоопуклий кривизна фокусна переломлення радіус лінза поверхню показник відстань


задача 13238

Знайдіть фокусну відстань двоопуклої лінзи з радіусами кривизни 30 см, виготовленої зі скла з показником заломлення 1,6. Чому дорівнює оптична сила цієї лінзи?

задача 13240

Двоопукла лінза, зроблена зі скла з показником заломлення 1,6, має фокусну відстань 10 см. Чому дорівнюватиме її фокусна відстань, якщо лінзу помістити в прозоре середовище з показником заломлення 1,5? Знайти фокусну відстань цієї лінзи в середовищі з показником заломлення 1,7.

задача 15639

Двоопукла лінза з радіусами кривизни поверхонь Rl = R2 = 12 см поставлена на такій відстані від предмета, що зображення на екрані вийшло в k разів більше предмета. Знайти відстань a1+a2 від предмета до екрана, якщо: а) k = 1; б) k = 20; в) k = 0,2. Показник заломлення матеріалу лінзи n = 1,5.

задача 19135

Радіуси кривизни двоопуклої лінзи відповідно рівні 45 і 50 см. Показник заломлення матеріалу лінзи 1,5. Визначити оптичну силу лінзи.

задача 19963

Заломлюючі поверхні лінзи є концентричними сферичними поверхнями. Великий радіус кривизни R = 20 см, товщина лінзи d = 2 см, показник заломлення скла n = 1,6. Збираючою чи розсіюючою буде лінза? Знайти головну фокусну відстань лінзи.

задача 20832

Тонка плосковогнута лінза опущена в воду увігнутою поверхнею вниз, так, що простір під нею заповнений повітрям. Радіус увігнутої поверхні 15 см. Визначте фокусну відстань цієї системи. Показник заломлення матеріалу лінзи n1 = 1,6; водb n2 = 1,33.

задача 21853

Плоскопаралельна скляна пластинка лежить на одній з поверхонь двоопуклої лінзи. При спостереженні кілець Ньютона у відбитому світлі натрієвого пальника (λ = 589 нм) знайдено, що радіус темного кільця порядку m = 20 (центральному темному кільцю відповідає m = 0) дорівнює r1 = 2 мм. Коли пластина була покладена на іншу поверхню лінзи, радіус темного кільця того ж порядку став рівним r2 = 4 мм. Визначити фокусну відстань лінзи, якщо показник заломлення скла, з якого вона виготовлена n = 1,5.

задача 26156

Двоопукла лінза, обмежена сферичними поверхнями однакового радіуса кривизни в 12 см, поставлена на таку відстань від предмета, що зображення на екрані вийшло в k разів більше предмета. Визначити відстань від предмета до екрана, якщо: 1) k = 1; 2) k = 20 і 3) k = 0,2. Показник заломлення матеріалу лінзи 1,5.

Другие предметы