фотоелектрон з металу максимальна енергія фотона довжина хвиля

фотоелектрон з металу максимальна енергія фотона довжина хвиля


задача 10390

Червона границя фотоефекту для цинку λ0 = 310 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію Tmax фотоелектронів в електрон-вольтах, якщо на цинк падає світло з довжиною хвилі λ = 200 нм.

задача 10391

На поверхню калію падає світло з довжиною хвилі λ = 150 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію Tmax фотоелектронів.

задача 10393

За допомогою якої довжини хвилі γ-випромінювання, що падає на платинову пластину, можна отримати максимальну швидкість фотоелектронів рівну vmax = 3 Мм/с?

задача 10396

На метал падає рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі λ = 1 нм. Нехтуючи роботою виходу, визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 10397

На металеву пластину спрямований монохроматичний пучок світла з частотою ν = 7,3·1014 Гц. Червона границя λ0 фотоефекту для даного матеріалу дорівнює 560 нм. Визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 10865

Для цезію червона границя фотоефекту λ0 = 640 нм. Яка в електрон-вольтах максимальна кінетична енергія Т фотоелектронів, якщо на цезій направили промені з довжиною хвилі λ = 200 нм.

задача 10866

На метал направили рентгенівські промені з довжиною хвилі λ = 4 нм. Нехтуючи роботою виходу, визначте максимальну швидкість vмакс фотоелектронів.

задача 10867

При якій довжині хвилі γ-променів, падаючих на цинкову пластинку, можна досягнути максимальної швидкості фотоелектронів, рівної vмакс = 1 Мм/c?

задача 10868

На поверхню літію падають промені з довжиною хвилі λ = 250 нм. Визначити максимальну швидкість vмакс фотоелектронів.

задача 10871

Фотоефект викликаний фотоном з енергією ε = 10 эВ, що впав на цинкову пластину. Напрямки руху фотона і фотоелектрона паралельні і перпендикулярні поверхні пластини. Знайти імпульс р, отриманий пластиною.

задача 11155

Метал висвітлюється випромінюванням, енергія якого 12 еВ. Визначте максимальну енергію вибитих фотоелектронів, якщо відомо, що вона в 2 рази більше роботи виходу електронів з металу.

задача 12326

Яку затримуючу різницю потенціалів потрібно прикласти для того, щоб затримати фотоелектрони, що випускаються натрієм, якщо його поверхня освітлюється світлом з довжиною хвилі 4·10–6 см, а фотоефект у натрія починається з 680 нм?

задача 12345

На платинову пластину падає випромінювання з довжиною хвилі 180 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів. Робота виходу електронів з платини А = 6,3 еВ.

задача 12347

На поверхню металевої пластинки падає світло з довжиною хвилі 310 нм. Щоб припинити емісію електронів, потрібно докласти затримуючу напругу 1,5 В. Визначити роботу виходу і максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 12356

Знайдіть максимальну швидкість фотоелектронів при освітленні металу з роботою виходу 4 еВ ультрафіолетовим випромінюванням з частотою 1,2·1015 Гц. Маса електрона 9,1·10–31 кг.

задача 12418

Яка частка енергії фотона витрачена на роботу виривання фотоелектрон, якщо червона межа фотоефекту

задача 12421

На цинкову пластинку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 220 нм. Визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 12422

Визначити довжину хвилі λ ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, при максимальній швидкості фотоелектронів, рівній 10 Мм/с. Роботою виходу електронів з металу знехтувати.

задача 12475

На цинкову пластинку падає пучок ультрафіолетових променів з довжиною хвилі 0,2 мкм. Визначити максимальну кінетичну енергію і максимальну швидкість фотоелектронів. Робота виходу для цинку 4 еВ.

задача 12478

Визначити максимальну швидкість umax фотоелектронів, що вириваються з поверхні срібла: 1) ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі λ1 = 0,155 мкм; 2) γ — променями з довжиною хвилі λ2 = 1 пм.

задача 12496

На цинкову пластинку падає пучок ультрафіолетових променів (λ = 0,42 мкм). Визначити максимальну кінетичну енергію Tmax, і максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 13923

Плоску цинкову пластинку, для якої робота виходу електронів дорівнює 3,74 еВ, висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 30 нм. Обчислити, на яку максимальну відстань від поверхні пластинки може віддалитися фотоелектрон, якщо за платівкою є затримуюче однорідне електричне поле з напругою 10 В/см?

задача 13924

Якої частоти світло слід направити на поверхню платини, щоб максимальна швидкість фотоелектронів дорівнювала 3000 км/с? Робота виходу для платини 6,3 еВ.

задача 14010

Фотоелектрони, що виривають з поверхні металу, повністю затримуються при прикладанні зворотної напруги U0 = 3 В. Фотоефект для цього металу починається при частоті падаючого монохроматичного світла ν0 = 6·1014 с−1. Визначте: 1) роботу виходу електронів з цього металу; 2) частоту застосовуваного випромінювання.

задача 14018

Монохроматичне випромінювання довжиною хвилі λ = 83 нм висвітлює плоский срібний електрод. Фотоелектрони гальмуються затримуючим електричним полем напруженістю E = 10 В/см, створеним навколо електрода. Визначити максимальну відстань від поверхні електрода, на яку віддалиться фотоелектрон. Для срібла червона границя фотоефекту λ0 = 264 нм.

задача 14019

Фотони з енергією ε = 5 эВ вибивають фотоелектрони з металу з роботою виходу A = 4,7 еВ. Визначити максимальний імпульс, який передає поверхні металу електрон при вильоті.

задача 14380

Величина червоної границі фотоефекту для деякого металу дорівнює λкр = 275 нм. Знайдіть максимальну кінетичну енергію фотоелектронів Тmax і роботу виходу Авых, якщо довжина хвилі падаючого випромінювання дорівнює λ = 180 нм.

задача 14618

На цинкову пластинку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 250 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 15276

Червона межа фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі 577 нм. Обчисліть мінімальну енергію кванта, необхідну для звільнення фотоелектрона з даного металу. Який це метал?

задача 15277

Червона межа фотоефекту для деякого металу 660 нм. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні металу світлом з довжиною хвилі 220 нм.

задача 15278

Яку довжину хвилі повинні мати світлові промені, спрямовані на поверхню металу, щоб фотоелектрони вилітали зі швидкістю 2000 км/с? Червона межа фотоефекту для даного металу 0,35 нм.

задача 15306

Фотон з енергією ε = 10 эВ падає на срібну пластину і викликає фотоефект. Визначити імпульс p, отриманий пластиною, якщо прийняти, що напрями руху фотона і фотоелектрона лежать на одній прямій, перпендикулярній поверхні пластини.

задача 15686

В результаті фотоефекту з вольфрамової пластини (Aвых = 4,5 еВ) вирвані електрони. Довжина хвилі падаючого світла 200 нм. Знайти мінімальну довжину хвилі де Бройля фотоелектронів.

задача 16018

На фотоелемент з катодом з рубідію падають промені з довжиною хвилі 100 нм. Знайти найменше значення затримуючої різниці потенціалів, яку потрібно прикласти до фотоелемента, щоб припинити емісію фотоелектронів.

задача 16967

Максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають з танталу, 100 км/с. Визначте частоту падаючого світла. Робота виходу електронів з танталу 4,12 еВ.

задача 16983

Зобразити залежність максимальної кінетичної енергії фотоелектронів від частоти світла ν. Робота виходу електронів з металу дорівнює Aвых.

задача 17220

Визначити довжину хвилі λ ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, при максимальній швидкості фотоелектронів, що дорівнює 5 км/с. Робота виходу електронів з металу А = 4,7 еВ.

задача 17221

Визначити довжину хвилі ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню металу з роботою виходу 2 еВ, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 106 м/с.

задача 17236

Визначити довжину хвилі ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню металу з роботою виходу 2 еВ, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 106 м/с.

задача 17528

Визначте для цинку червону межу фотоефекту і максимальну швидкість фотоелектронів, що вибиваються з його поверхні електромагнітним променем з довжиною хвилі 250 нм.

задача 17529

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 0,35 мкм і λ2 = 0,54 мкм виявили, що відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються один від одного в η = 2,0 рази. Знайти роботу виходу з поверхні цього металу.

задача 17532

Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,30 мкм спрямоване на фотоелемент, що знаходиться в режимі насичення. Відповідна спектральна чутливість фотоелемента J = 4,8 мА/Вт. Знайдіть вихід фотоелектронів, тобто число фотоелектронів, що припадає на кожен падаючий фотон.

задача 18165

Монохроматичне випромінювання з довжиною хвилі 0,6 мкм падає на фоточутливу поверхню, чутливість якої 9 мА/Вт, звільняючи при цьому 930 фотоелектронів. Визначити число квантів, що потрапили на поверхню.

задача 18168

Залізну кульку, віддалену від інших тіл, опромінюють монохроматичним світлом довжиною хвилі 2·10–7 м. До якого максимального потенціалу зарядиться кулька, втрачаючи фотоелектрони? Робота виходу електрона з заліза дорівнює 4,36 еВ.

задача 18176

Фотоелектрони, що виривають з поверхні металу світлом з довжиною хвилі 311 нм, повністю затримуються напругою 1,5 В. Яка буде затримуюча напруга, якщо цей метал опромінювати світлом з довжиною хвилі 249 нм?

задача 18178

Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, вирваних з поверхні золота фотоном з енергією 9,3 еВ.

задача 18737

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18738

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18739

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18740

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18741

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18742

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18743

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18744

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18745

При поочерёдном освещении поверхности некоторого металла светом с длинами волн λ1 = 300 нм и λ2 = 350 нм соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются друг от друга в n = 1,6 раз. Найти работу выхода электронов с поверхности этого металла.

задача 18746

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18747

При поочерёдном освещении поверхности некоторого металла светом с длинами волн λ1 = 300 нм и λ2 = 350 нм соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются друг от друга в n = 1,8 раз. Найти работу выхода электронов с поверхности этого металла.

задача 18748

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18749

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18750

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18751

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 350 нм і λ2 = 540 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18752

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18753

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18754

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18755

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18756

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 300 нм і λ2 = 350 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18757

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18758

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18759

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18760

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18761

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18762

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18763

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18764

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18765

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18766

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 360 нм і λ2 = 600 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18767

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18768

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18769

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18770

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18771

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18772

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18773

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18774

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18775

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18776

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 380 нм і λ2 = 650 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18777

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18778

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18779

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18780

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18781

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18782

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18783

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18784

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18785

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18786

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 400 нм і λ2 = 680 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18787

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18788

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18789

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18790

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18791

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18792

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18793

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18794

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18795

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18796

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 420 нм і λ2 = 700 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18797

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18798

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18799

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18800

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18801

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18802

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18803

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18804

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18805

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18806

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 450 нм і λ2 = 720 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18807

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18808

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18809

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18810

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18811

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18812

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18813

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18814

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18815

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18816

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 460 нм і λ2 = 770 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18817

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18818

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18819

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18820

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18821

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18822

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18823

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18824

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18825

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18826

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 470 нм і λ2 = 800 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18827

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,8 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18828

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,9 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18829

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,0 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18830

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,1 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18831

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,2 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18832

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,3 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18833

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,7 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18834

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,4 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18835

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 1,6 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 18836

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 480 нм і λ2 = 820 нм відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються одна від одної в n = 2,5 раз. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

задача 19228

Максимальні швидкості фотоелектронів, що вириваються з поверхні металу при освітленні світлом довжиною хвилі λ1 = 0,35 мкм і λ2 = 0,54 мкм відрізняються в 2 рази. Знайдіть роботу виходу з цього металу.

задача 19519

Плоский конденсатор складається з двох мідних пластин з площею по 5 см2, розташованих близько один до одного. Одна пластина висвітлюється ультрафіолетовим випромінюванням з інтенсивністю 1 Вт/см2 і частотою 1,5·1015 1/с. Між пластинами прикладена напруга, що забезпечує протікання струму насичення. Яка сила цього струму, якщо фотоелектричний вихід електронів становить 0,01 фотоелектронів на фотон? Яким стане струм між пластинами, якщо використовувати випромінювання з довжиною хвилі 0,3 мкм?

задача 19529

По черзі висвітлюють поверхню калію світлом з довжинами хвиль 0,35 мкм і 0,5 мкм. Робота виходу електрона з калію дорівнює 2,2 еВ. У скільки разів максимальні швидкості фотоелектронів будуть відрізнятися одна від одної?

задача 19766

Катод вакуумного фотодіода висвітлюється рівномірно монохроматическим світлом з λ = 450 нм. Площа катода S = 1,00 см2, освітленість E = 100 лк (така освітленість в білому світі потрібна для того, щоб можна було читати без напруги). Визначити струм насичення Iнас, що тече через діод. При вказаній довжині хвилі світловому потоку в 1 лм відповідає потік енергії в 0,040 Вт. Квантовий вихід фотоефекту J (тобто число фотоелектронів, що припадає на один падаючий фотон) прийняти рівним 0,050.

задача 19979

На металеву пластинку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,42 мкм. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів Wmax = 1,52·10–19 Дж. Визначити "червону" границю фотоефекту νmin.

задача 19985

Поверхня металу, робота виходу для якого дорівнює А = 7·10–19 Дж, освітлюється світлом. Фотоелектрони мають максимальну кінетичну енергію Wmax = 4,5·10–16 Дж. Визначити довжину хвилі λ падаючого випромінювання.

задача 20398

Яка довжина хвилі світла, яким потрібно опромінювати металеву пластинку, щоб максимальна швидкість фотоелектронів, що вибиваються, дорівнювала 1000 км/с? Довжина хвилі, що відповідає червоній границі фотоефекту, становить 400 нм.

задача 20463

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильовій границі якого відповідає довжина хвилі 0,4 мкм. Обчислити, на яку максимальну відстань від поверхні пластинки може піти фотоелектрон, якщо поза пластинки є затримуюче однорідне електричне поле 10 В/см.

задача 20536

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу під дією γ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,3 нм.

задача 20640

Є вакуумний фотоелемент, один з електродів якого цезієвий, інший - мідний. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що підлітають до мідного електрода, при висвітленні цезієвого електрода електромагнітним випромінюванням з довжиною хвилі 0,22 мкм, якщо електроди замкнути зовні накоротко. Ацезия = 1,89 эВ, Амеди = 4,47 эВ.

задача 20939

Робота виходу електронів з платини 5,29 еВ. Знайдіть довжину хвилі падаючого на поверхню цезію світла, якщо швидкість фотоелектронів дорівнює 0,8·107 м/с.

задача 20984

Визначити енергію і максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні срібла ультрафіолетовим випромінюванням з довжиною хвилі λ = 0,1 мкм, а також червону границю фотоефекту.

задача 21059

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильовій границі якої відповідає довжина хвилі 0,3 мкм. Обчислити, на яку максимальну відстань від поверхні пластинки може віддалитися фотоелектрон, якщо поза пластинки є затримуюче однорідне електричне поле 10 В/см.

задача 21107

Атомарний водень, що знаходиться в першому збудженому стані, переходить в основний стан, випускаючи фотон. Цей фотон потрапляє на поверхню цезієвого фотокатода і викликає фотоефект. Чому дорівнює максимально можлива швидкість фотоелектронів? Робота виходу цезію 1,89 еВ.

задача 21166

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні срібла ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі 155 нм. Робота виходу для срібла становить 4,2 еВ. Один електронвольт 1 еВ = 1,6·10–19 Дж. Чи залежить швидкість фотоелектронів від інтенсивності світла (відповідь треба обґрунтувати).

задача 21424

Квантовий вихід фотоелектронів, тобто відношення числа фотоелектронів, що вилетіли, до числа падаючих фотонів, дорівнює 0,5. Спектральна чутливість фотоелемента 5 мА / Вт. Визначте довжину хвилі падаючого випромінювання.

задача 21604

Квант світла з енергією ε = 15 еВ вибиває фотоелектрон з атома водню, що знаходиться в основному стані. З якою швидкістю рухається електрон удалині від ядра?

задача 21726

Фотон, випущений іоном Не+ при переході з першого збудженого стану в основний, іонізує атом Н, що знаходиться в основному стані. Знайти швидкість фотоелектронів.

задача 21767

Фотоелектрон вибивається з цезію з кінетичної енергією 2 еВ. Визначте максимальну довжину хвилі і енергію фотона, який може вибити цей електрон.

задача 21768

Кванти світла з енергією 4,9 еВ вибивають фотоелектрони з металу з роботою виходу 4,5 еВ. Знайдіть максимальний імпульс, який передається поверхні металу при вильоті кожного електрона. Визначте кінетичну енергію і швидкість електронів, що вилетіли.

задача 21858

Червона межа фотоефекту для металу з роботою виходу А відповідає довжині хвилі λ0. При висвітленні поверхні металу випромінюванням з довжиною хвилі λ максимальна швидкість фотоелектронів дорівнює v. Визначити довжину хвилі λ, якщо λ0 = 0,29 мкм; v = 1200 км/с.

задача 21902

Червона межа фотоефекту для цезію λ0 = 6400А. Визначити максимальну кінетичну енергію Т фотоелектронів в електрон-вольтах, якщо на цезій падають промені з довжиною хвилі λ = 2000А.

задача 22181

На цинкову пластину падає пучок ультрафіолетового вивчення з довжиною хвилі 0,2 мкм. Визначити максимальну, кінетичну енергію і максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 22197

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 30 нм. На яку максимальну відстань від поверхні пластини може віддалитися фотоелектрон, якщо поза пластиною є затримуюче однорідне електричне поле напруженістю 10 В/см?

задача 22213

Червона межа фотоефекту для деякого металу дорівнює 275 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, що вириваються з цього металу світлом з довжиною хвилі 180 нм.

задача 22222

Визначте довжину хвилі λ ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, якщо максимальна швидкість фотоелектронів дорівнює 10 Мм/с. Роботою виходу електронів з металу знехтувати.

задача 22333

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль 0,4 мкм і 0,6 мкм виявили, що відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються в півтора рази. Знайти роботу виходу електрона з металу і максимальні швидкості електронів.

задача 22414

Атомарний водень, що знаходиться в деякому збудженому стані, переходить в основний стан. При цьому радіус боровськой орбіти зменшується в 9 разів. Визначити всі довжини хвиль, що випромінюються при переході з початкового стану в основний, маючи на увазі, що перехід в основний стан може відбуватися через проміжні стани.

задача 22484

Графік на малюнку показує залежність максимальної енергії фотоелектронів від частоти падаючих на катод фотонів. Визначте за допомогою графіка значення частоти червоної межі фотоефекту ν0.

задача 22673

При висвітленні вакуумного фотоелемента світлом частоти ν фотоелектрони затримуються при включенні зворотної напруги Uз = 3 В. Частота випромінювання, що відповідає червоній границі фотоефекту для цього металу, ν = 6·1014 Гц. Знайти частоту падаючого світла ν.

задача 23684

Знайти частоту світла, що падає на платівку нікелю, якщо швидкість фотоелектронів 2,8·106 м/с. Робота виходу електронів із нікелю 4,8 еВ.

задача 23804

Максимальна енергія фотоелектронів при освітленні металу світлом із частотою 2,2·1015 Гц виявилася вдвічі більше, ніж при освітленні світлом із частотою 4,6·1015 Гц. Знайдіть роботу виходу електрона із металу.

задача 23805

Знайдіть червону межу фотоефекту для цинку і максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні електромагнітним випромінюванням з довжиною хвилі 250 нм. Робота виходу електрона із цинку дорівнює 3,37 еВ.

задача 23955

Яка частка енергії фотона витрачена на роботу виривання фотоелектрона, якщо червона межа фотоефекту 3·10–7 м, а максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1 еВ?

задача 23962

Фотон з енергією 15 еВ падає на срібну пластину та викликає фотоефект. Визначити імпульс, отриманий пластиною, якщо прийняти, що напрями руху фотоструму та фотоелектрона лежать на одній прямій, перпендикулярній поверхні.

задача 23969

Визначити червону межу фотоефекту для металу з роботою виходу 3,4 еВ і максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні ЕМ випромінювання з довжиною хвилі 215 нм.

задача 24004

γ- випромінювання з довжиною хвилі λ = 4,86 пм падає на поверхню металевої пластини. Яка максимальна швидкість vmax фотоелектронів, що вириваються з поверхні металу. Відповідь висловити в одиницях швидкості світла — c).

задача 24819

На поверхню деякого матеріалу падає світло частоти ν. ε — енергія фотона, що падає на поверхню; λ0 — червона межа фотоефекту для цієї речовини; Авых = 1,72 еВ — робота виходу електрона, vmax = 613 км/с — максимальна швидкість фотоелектронів; Uз — напруга, що затримує. Знайдіть λ0, ν, ε, Uз. Використовуючи довідкові таблиці, визначте назву матеріалу.

задача 26452

Червона межа фотоефекту для цинку становить 310 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію (в електрон-вольтах) фотоелектронів і затримуючу різницю потенціалів, якщо на цинк падає ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі 200 нм.

задача 26458

На поверхню літію падає рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 1 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів. Чи можна знехтувати роботою виходу електрона?

задача 50493

Квант світла, що виникає при переході між першими двома енергетичними рівнями в однократно іонізованому атомі гелію, вириває фотоелектрон з атома водню, який знаходиться в основному стані. Знайти швидкість цього електрона далеко від ядра атома водню.

задача 80093

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні срібла ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі λ = 0,155 мкм. Робота виходу для срібла AВ = 4,7 эВ.

задача 80212

Червона границя фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі 401 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, що вириваються квантами випромінювання з довжиною хвилі 51 нм.

задача 80228

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 30 нм. На яку максимальну відстань від поверхні пластини може віддалитися фотоелектрон, якщо поза пластиною мається затримуюче однорідне електричне поле з напруженістю 10 В/см?

задача 80249

На поверхню літію падають промені з довжиною хвилі λ = 4 нм. Нехтуючи роботою виходу визначити максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 80251

Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 537 нм. Визначити роботу виходу електронів з металу і енергію фотонів, які надають фотоелектронну максимальну швидкість 0,77 Мм/с.

задача 80254

Біметалева пластина виготовлена ??з двох ретельно відполірованих плоских пластин: срібної та літієвої. Пластина розміщена у вакуумі, і на поверхню срібла падає нормально пучок монохроматичного фіолетового світла з довжиною хвилі ? = 0,40 мкм. Пластину розгорнули на 180 °. У скільки разів зміниться діюча на неї сила? Вважайте, що фотоефект викликається одним з 100 падаючих на поверхню літію фотонів і фотоелектрони вилітають нормально до поверхні з максимально можливою швидкістю.

задача 80382

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 10 нм. Знайти максимальну відстань від поверхні пластинки, на яку віддалиться фотоелектрон в зовнішньому гальмуючому однорідному електричному полі з напруженістю 10 В / см. Робота виходу = 3.74 еВ.

задача 80416

Плоска вольфрамова пластинка освітлюється світлом довжиною хвилі 0,2 мкм. Знайти напруженість однорідного затримуючого поля поза пластинкою, якщо фотоелектрон може віддалитися від неї на відстань 4 см. Робота виходу електронів з вольфраму 4,5 еВ.

задача 80429

Чому дорівнюють максимальні швидкості фотоелектронів, що вириваються з поверхні платини випромінюванням з довжиною хвилі 50 нм? Робота виходу електронів з платини дорівнює 5,29 еВ.

задача 80430

Визначити в нм довжину хвилі випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, при максимальній швидкості фотоелектронів 10000 км/с.

задача 80442

На поверхню вольфраму (робота виходу А = 4,52 еВ) падає γ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 1 пм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, які вириваються з поверхні вольфраму.

задача 80511

Оцінити максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні цинку світлом з довжиною хвилі 0,25 мкм. Робота виходу електрона з цинку 3,74 еВ.

задача 80519

Червона межа фотоефекту для цинку λ0 = 293 нм. Яка максимальна кінетична енергія Еmax фотоелектронів в електрон-вольтах, якщо на цинк спрямоване світло з довжиною хвилі λ = 200 нм?

задача 80573

Знайдіть частоту світла, що викликає фотоефект в сріблі, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 600 км/с.

Другие предметы