фотоелектрон з металу максимальна енергія фотона довжина хвиля

фотоелектрон з металу максимальна енергія фотона довжина хвиля


задача 10390

Червона границя фотоефекту для цинку λ0 = 310 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію Tmax фотоелектронів в електрон-вольтах, якщо на цинк падає світло з довжиною хвилі λ = 200 нм.

задача 10391

На поверхню калію падає світло з довжиною хвилі λ = 150 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію Tmax фотоелектронів.

задача 10393

За допомогою якої довжини хвилі γ-випромінювання, що падає на платинову пластину, можна отримати максимальну швидкість фотоелектронів рівну vmax = 3 Мм/с?

задача 10396

На метал падає рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі λ = 1 нм. Нехтуючи роботою виходу, визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 10397

На металеву пластину спрямований монохроматичний пучок світла з частотою ν = 7,3·1014 Гц. Червона границя λ0 фотоефекту для даного матеріалу дорівнює 560 нм. Визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 10865

Для цезію червона границя фотоефекту λ0 = 640 нм. Яка в електрон-вольтах максимальна кінетична енергія Т фотоелектронів, якщо на цезій направили промені з довжиною хвилі λ = 200 нм.

задача 10866

На метал направили рентгенівські промені з довжиною хвилі λ = 4 нм. Нехтуючи роботою виходу, визначте максимальну швидкість vмакс фотоелектронів.

задача 10867

При якій довжині хвилі γ-променів, падаючих на цинкову пластинку, можна досягнути максимальної швидкості фотоелектронів, рівної vмакс = 1 Мм/c?

задача 10868

На поверхню літію падають промені з довжиною хвилі λ = 250 нм. Визначити максимальну швидкість vмакс фотоелектронів.

задача 10871

Фотоефект викликаний фотоном з енергією ε = 10 эВ, що впав на цинкову пластину. Напрямки руху фотона і фотоелектрона паралельні і перпендикулярні поверхні пластини. Знайти імпульс р, отриманий пластиною.

задача 11155

Метал висвітлюється випромінюванням, енергія якого 12 еВ. Визначте максимальну енергію вибитих фотоелектронів, якщо відомо, що вона в 2 рази більше роботи виходу електронів з металу.

задача 12326

Яку затримуючу різницю потенціалів потрібно прикласти для того, щоб затримати фотоелектрони, що випускаються натрієм, якщо його поверхня освітлюється світлом з довжиною хвилі 4·10–6 см, а фотоефект у натрія починається з 680 нм?

задача 12345

На платинову пластину падає випромінювання з довжиною хвилі 180 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів. Робота виходу електронів з платини А = 6,3 еВ.

задача 12347

На поверхню металевої пластинки падає світло з довжиною хвилі 310 нм. Щоб припинити емісію електронів, потрібно докласти затримуючу напругу 1,5 В. Визначити роботу виходу і максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 12356

Знайдіть максимальну швидкість фотоелектронів при освітленні металу з роботою виходу 4 еВ ультрафіолетовим випромінюванням з частотою 1,2·1015 Гц. Маса електрона 9,1·10–31 кг.

задача 12418

Яка частка енергії фотона витрачена на роботу виривання фотоелектрон, якщо червона межа фотоефекту

задача 12421

На цинкову пластинку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 220 нм. Визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 12422

Визначити довжину хвилі λ ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, при максимальній швидкості фотоелектронів, рівній 10 Мм/с. Роботою виходу електронів з металу знехтувати.

задача 12475

На цинкову пластинку падає пучок ультрафіолетових променів з довжиною хвилі 0,2 мкм. Визначити максимальну кінетичну енергію і максимальну швидкість фотоелектронів. Робота виходу для цинку 4 еВ.

задача 12478

Визначити максимальну швидкість umax фотоелектронів, що вириваються з поверхні срібла: 1) ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі λ1 = 0,155 мкм; 2) γ — променями з довжиною хвилі λ2 = 1 пм.

задача 12496

На цинкову пластинку падає пучок ультрафіолетових променів (λ = 0,42 мкм). Визначити максимальну кінетичну енергію Tmax, і максимальну швидкість vmax фотоелектронів.

задача 13923

Плоску цинкову пластинку, для якої робота виходу електронів дорівнює 3,74 еВ, висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 30 нм. Обчислити, на яку максимальну відстань від поверхні пластинки може віддалитися фотоелектрон, якщо за платівкою є затримуюче однорідне електричне поле з напругою 10 В/см?

задача 13924

Якої частоти світло слід направити на поверхню платини, щоб максимальна швидкість фотоелектронів дорівнювала 3000 км/с? Робота виходу для платини 6,3 еВ.

задача 14010

Фотоелектрони, що виривають з поверхні металу, повністю затримуються при прикладанні зворотної напруги U0 = 3 В. Фотоефект для цього металу починається при частоті падаючого монохроматичного світла ν0 = 6·1014 с−1. Визначте: 1) роботу виходу електронів з цього металу; 2) частоту застосовуваного випромінювання.

задача 14018

Монохроматичне випромінювання довжиною хвилі λ = 83 нм висвітлює плоский срібний електрод. Фотоелектрони гальмуються затримуючим електричним полем напруженістю E = 10 В/см, створеним навколо електрода. Визначити максимальну відстань від поверхні електрода, на яку віддалиться фотоелектрон. Для срібла червона границя фотоефекту λ0 = 264 нм.

задача 14019

Фотони з енергією ε = 5 эВ вибивають фотоелектрони з металу з роботою виходу A = 4,7 еВ. Визначити максимальний імпульс, який передає поверхні металу електрон при вильоті.

задача 14380

Величина червоної границі фотоефекту для деякого металу дорівнює λкр = 275 нм. Знайдіть максимальну кінетичну енергію фотоелектронів Тmax і роботу виходу Авых, якщо довжина хвилі падаючого випромінювання дорівнює λ = 180 нм.

задача 14618

На цинкову пластинку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 250 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 15276

Червона межа фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі 577 нм. Обчисліть мінімальну енергію кванта, необхідну для звільнення фотоелектрона з даного металу. Який це метал?

задача 15277

Червона межа фотоефекту для деякого металу 660 нм. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні металу світлом з довжиною хвилі 220 нм.

задача 15278

Яку довжину хвилі повинні мати світлові промені, спрямовані на поверхню металу, щоб фотоелектрони вилітали зі швидкістю 2000 км/с? Червона межа фотоефекту для даного металу 0,35 нм.

задача 15306

Фотон з енергією ε = 10 эВ падає на срібну пластину і викликає фотоефект. Визначити імпульс p, отриманий пластиною, якщо прийняти, що напрями руху фотона і фотоелектрона лежать на одній прямій, перпендикулярній поверхні пластини.

задача 15686

В результаті фотоефекту з вольфрамової пластини (Aвых = 4,5 еВ) вирвані електрони. Довжина хвилі падаючого світла 200 нм. Знайти мінімальну довжину хвилі де Бройля фотоелектронів.

задача 16018

На фотоелемент з катодом з рубідію падають промені з довжиною хвилі 100 нм. Знайти найменше значення затримуючої різниці потенціалів, яку потрібно прикласти до фотоелемента, щоб припинити емісію фотоелектронів.

задача 16967

Максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають з танталу, 100 км/с. Визначте частоту падаючого світла. Робота виходу електронів з танталу 4,12 еВ.

задача 16983

Зобразити залежність максимальної кінетичної енергії фотоелектронів від частоти світла ν. Робота виходу електронів з металу дорівнює Aвых.

задача 17220

Визначити довжину хвилі λ ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, при максимальній швидкості фотоелектронів, що дорівнює 5 км/с. Робота виходу електронів з металу А = 4,7 еВ.

задача 17221

Визначити довжину хвилі ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню металу з роботою виходу 2 еВ, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 106 м/с.

задача 17236

Визначити довжину хвилі ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню металу з роботою виходу 2 еВ, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 106 м/с.

задача 17528

Визначте для цинку червону межу фотоефекту і максимальну швидкість фотоелектронів, що вибиваються з його поверхні електромагнітним променем з довжиною хвилі 250 нм.

задача 17529

При почерговому освітленні поверхні деякого металу світлом з довжинами хвиль λ1 = 0,35 мкм і λ2 = 0,54 мкм виявили, що відповідні максимальні швидкості фотоелектронів відрізняються один від одного в η = 2,0 рази. Знайти роботу виходу з поверхні цього металу.

задача 17532

Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,30 мкм спрямоване на фотоелемент, що знаходиться в режимі насичення. Відповідна спектральна чутливість фотоелемента J = 4,8 мА/Вт. Знайдіть вихід фотоелектронів, тобто число фотоелектронів, що припадає на кожен падаючий фотон.

задача 19228

Максимальні швидкості фотоелектронів, що вириваються з поверхні металу при освітленні світлом довжиною хвилі λ1 = 0,35 мкм і λ2 = 0,54 мкм відрізняються в 2 рази. Знайдіть роботу виходу з цього металу.

задача 26452

Червона межа фотоефекту для цинку становить 310 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію (в електрон-вольтах) фотоелектронів і затримуючу різницю потенціалів, якщо на цинк падає ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі 200 нм.

задача 26458

На поверхню літію падає рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 1 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів. Чи можна знехтувати роботою виходу електрона?

задача 50493

Квант світла, що виникає при переході між першими двома енергетичними рівнями в однократно іонізованому атомі гелію, вириває фотоелектрон з атома водню, який знаходиться в основному стані. Знайти швидкість цього електрона далеко від ядра атома водню.

задача 80093

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні срібла ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі λ = 0,155 мкм. Робота виходу для срібла AВ = 4,7 эВ.

задача 80212

Червона границя фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі 401 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, що вириваються квантами випромінювання з довжиною хвилі 51 нм.

задача 80228

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 30 нм. На яку максимальну відстань від поверхні пластини може віддалитися фотоелектрон, якщо поза пластиною мається затримуюче однорідне електричне поле з напруженістю 10 В/см?

задача 80249

На поверхню літію падають промені з довжиною хвилі λ = 4 нм. Нехтуючи роботою виходу визначити максимальну швидкість фотоелектронів.

задача 80251

Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 537 нм. Визначити роботу виходу електронів з металу і енергію фотонів, які надають фотоелектронну максимальну швидкість 0,77 Мм/с.

задача 80254

Біметалева пластина виготовлена ??з двох ретельно відполірованих плоских пластин: срібної та літієвої. Пластина розміщена у вакуумі, і на поверхню срібла падає нормально пучок монохроматичного фіолетового світла з довжиною хвилі ? = 0,40 мкм. Пластину розгорнули на 180 °. У скільки разів зміниться діюча на неї сила? Вважайте, що фотоефект викликається одним з 100 падаючих на поверхню літію фотонів і фотоелектрони вилітають нормально до поверхні з максимально можливою швидкістю.

задача 80382

Плоску цинкову пластинку висвітлюють випромінюванням із суцільним спектром, короткохвильова межа якого відповідає довжині хвилі 10 нм. Знайти максимальну відстань від поверхні пластинки, на яку віддалиться фотоелектрон в зовнішньому гальмуючому однорідному електричному полі з напруженістю 10 В / см. Робота виходу = 3.74 еВ.

задача 80416

Плоска вольфрамова пластинка освітлюється світлом довжиною хвилі 0,2 мкм. Знайти напруженість однорідного затримуючого поля поза пластинкою, якщо фотоелектрон може віддалитися від неї на відстань 4 см. Робота виходу електронів з вольфраму 4,5 еВ.

задача 80429

Чому дорівнюють максимальні швидкості фотоелектронів, що вириваються з поверхні платини випромінюванням з довжиною хвилі 50 нм? Робота виходу електронів з платини дорівнює 5,29 еВ.

задача 80430

Визначити в нм довжину хвилі випромінювання, що падає на поверхню деякого металу, при максимальній швидкості фотоелектронів 10000 км/с.

задача 80442

На поверхню вольфраму (робота виходу А = 4,52 еВ) падає γ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 1 пм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, які вириваються з поверхні вольфраму.

задача 80511

Оцінити максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні цинку світлом з довжиною хвилі 0,25 мкм. Робота виходу електрона з цинку 3,74 еВ.

задача 80519

Червона межа фотоефекту для цинку λ0 = 293 нм. Яка максимальна кінетична енергія Еmax фотоелектронів в електрон-вольтах, якщо на цинк спрямоване світло з довжиною хвилі λ = 200 нм?

задача 80573

Знайдіть частоту світла, що викликає фотоефект в сріблі, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 600 км/с.