радіус орбіти електрона в збудженому атомі водню обчислити енергію ядер

радіус орбіти електрона в збудженому атомі водню обчислити енергію ядер


задача 10419

Незбуджений атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі λ = 102,6 нм. Обчислити, користуючись теорією Бора, радіус r електронної орбіти збудженого атома водню.

задача 10424

У скільки разів зміниться період Т обертання електрона в атомі водню, якщо при переході в незбуджений стан атом випроменив фотон з довжиною хвилі λ = 97,5 нм?

задача 10765

Електрон в збудженому атомі водню рухається навколо ядра по колу радіуса r = 0,53·10–8 см. Обчислити магнітний момент рм еквівалентного кругового струму і механічний момент М, що діє на круговий струм, якщо атом поміщений в магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл, спрямованою паралельно площині орбіти електрона.

задача 10895

Незбуджений атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі λ = 121,5 нм. Обчислити, користуючись теорією Бора, радіус r електронної орбіти збудженого атома водню.

задача 12003

Фотон с энергией Е = 6,5 эВ выбил электрон из невозбужденного атома водорода (то есть электрон в атоме водорода находился на 1-ой боровской орбите). Какую скорость будет иметь выбитый электрон?

задача 12010

Електрон в збудженому атомі водню рухається навколо ядра по колу радіусом r = 53 пм. Обчислити силу еквівалентного кругового струму I і напруженість H поля в центрі кола.

задача 12458

Фотон з енергією ε = 16,5 еВ вибив електрон зі збудженого атома водню. Яку швидкість v матиме електрон далеко від ядра атома?

задача 18247

У наближенні боровської моделі атома водню визначте частоту кругового руху електрона по орбіті для збудженому стану атома.

задача 22375

Фотон, що відповідає довжині хвилі 0,015 мкм, вибив електрон з збудженого атома водню. Обчислити швидкість електрона за межами атома.

задача 22457

Збудженому атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі 96,97 нм. Обчисліть, користуючись теорією Бора, радіус електронної орбіти збудженого атома водню і швидкість електрона на цій орбіті. Зобразіть на малюнку енергетичну діаграму атома водню, покажіть на ній все переходи з порушеного в основний стан, включаючи проміжні переходи.

задача 23006

Електрон у незбудженому атомі водню отримав енергію 12,1 еВ. На який енергетичний рівень він перейшов? Скільки ліній спектру можуть випромінюватись при переході електрона на нижчі енергетичні рівні?

задача 23333

Електрон у незбудженому атомі водню отримав енергію 12,1 еВ. На який енергетичний рівень він перейшов? Скільки ліній спектру можуть випромінюватись при переході електрона на нижчі енергетичні рівні? Визначити довжину хвиль цих ліній.

Другие предметы