радіус орбіти електрона в збудженому атомі водню обчислити енергію ядер

радіус орбіти електрона в збудженому атомі водню обчислити енергію ядер


задача 10419

Незбуджений атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі λ = 102,6 нм. Обчислити, користуючись теорією Бора, радіус r електронної орбіти збудженого атома водню.

задача 10424

У скільки разів зміниться період Т обертання електрона в атомі водню, якщо при переході в незбуджений стан атом випроменив фотон з довжиною хвилі λ = 97,5 нм?

задача 10765

Електрон в збудженому атомі водню рухається навколо ядра по колу радіуса r = 0,53·10–8 см. Обчислити магнітний момент рм еквівалентного кругового струму і механічний момент М, що діє на круговий струм, якщо атом поміщений в магнітне поле з індукцією В = 0,1 Тл, спрямованою паралельно площині орбіти електрона.

задача 10895

Незбуджений атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі λ = 121,5 нм. Обчислити, користуючись теорією Бора, радіус r електронної орбіти збудженого атома водню.

задача 12003

Фотон с энергией Е = 6,5 эВ выбил электрон из невозбужденного атома водорода (то есть электрон в атоме водорода находился на 1-ой боровской орбите). Какую скорость будет иметь выбитый электрон?

задача 12010

Електрон в збудженому атомі водню рухається навколо ядра по колу радіусом r = 53 пм. Обчислити силу еквівалентного кругового струму I і напруженість H поля в центрі кола.

задача 12458

Фотон з енергією ε = 16,5 еВ вибив електрон зі збудженого атома водню. Яку швидкість v матиме електрон далеко від ядра атома?

задача 18247

У наближенні боровської моделі атома водню визначте частоту кругового руху електрона по орбіті для збудженому стану атома.

задача 22375

Фотон, що відповідає довжині хвилі 0,015 мкм, вибив електрон з збудженого атома водню. Обчислити швидкість електрона за межами атома.

задача 22457

Збудженому атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі 96,97 нм. Обчисліть, користуючись теорією Бора, радіус електронної орбіти збудженого атома водню і швидкість електрона на цій орбіті. Зобразіть на малюнку енергетичну діаграму атома водню, покажіть на ній все переходи з порушеного в основний стан, включаючи проміжні переходи.

задача 23006

Електрон у незбудженому атомі водню отримав енергію 12,1 еВ. На який енергетичний рівень він перейшов? Скільки ліній спектру можуть випромінюватись при переході електрона на нижчі енергетичні рівні?

Другие предметы