зазнає промінь

зазнає промінь


задача 14316

Радіоактивний ізотоп радію зазнає чотири α-розпаду і два β-розпаду. Визначте для кінцевого ядра: 1) зарядове число Z, 2) масове число А.

задача 17299

Яка енергія виділиться в ядерній реакції 13Al27(α,р), якщо зазнають ядерне перетворення усі ядра алюмінію в 1 г його маси? Яка кількість вугілля еквівалентна в енергетичному відношенні виділеної енергії?

Другие предметы