зазнає промінь

зазнає промінь


задача 14316

Радіоактивний ізотоп радію зазнає чотири α-розпаду і два β-розпаду. Визначте для кінцевого ядра: 1) зарядове число Z, 2) масове число А.