двоє магнітне поле схрещені під прямим кутом між

двоє магнітне поле схрещені під прямим кутом між


задача 10264

По двох схрещених під прямим кутом нескінченно довгих проводах течуть струми I і 2×I (I = 100 А). Визначити магнітну індукцію В в точці А. Відстань d = 10 см.

задача 10267

По двох нескінченно довгих проводах, схрещених під прямим кутом, течуть струми I1 і I2 = 2I1 (I1 = 100 А). Визначити магнітну індукцію В в точці A, рівновіддаленій від проводів на відстань d = 10 см.

задача 10305

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 1,2 кВ, потрапив у схрещені під прямим кутом однорідні магнітне і електричне поля. Рух електрона в електромагнітному полі прямолінійний. Визначити напруженість Е електричного поля, якщо магнітна індукція В поля дорівнює 6 мТл.

задача 10307

Однозарядний іон літію масою m = 7 а.е.м. пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 300 В і влетів у схрещені під прямим кутом однорідні магнітне і електричне поля. Визначити магнітну індукцію В поля, якщо траєкторія іона в схрещених полях прямолінійна. Напруженість Е електричного поля дорівнює 2 кВ/м.

задача 10309

Протон пройшов деяку прискорюючу різницю потенціалів U і влетів у схрещені під прямим кутом однорідні поля: магнітне (В = 5 мТл) і електричне (Е = 20 кВ / м). Визначити різницю потенціалів U, якщо протон в схрещених полях рухається прямолінійно.

задача 10311

У схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (H = 1 MА / м) і електричне (Е = 50 кВ / м) поля влетів іон. При якій швидкості v іона (по модулю і напряму) він бyде рухатися в схрещених полях прямолінійно?

задача 11581

Два нескінченно довгих дроти схрещені під прямим кутом. Відстань між проводами дорівнює 10 см. По проводам течуть однакові струми силою 10 А. Знайти індукцію і напруженість магнітного поля в точці, що знаходиться на середині відстані між проводами.

задача 14095

Між схрещеними ніколя поляриметра помістили трубку з цукровим розчином. Поле зору стало при цьому максимально світлим. Якою має бути довжина взятої трубки, якщо концентрація цукрового розчину 0,27 г/см3, а його питома обертання дорівнює 66,5° на 1 дм довжини при концентрації 1 г/см3.

задача 14184

По двох схрещеним під прямих кутом нескінченно довгих проводах течуть струми I1 = 100 А и I2 = 200 А. Визначте магнітну індукцію в точці А. Відстань d = 10 см.

задача 14329

По двох нескінченно довгих дротах, схрещеним під прямим кутом, течуть струми I1 = 100 А и I2 = 200 А. Визначте магнітну індукцію в точці А, рівновіддаленій від проводів на відстань d = 20 см (рисунок 40).

задача 14638

Заряджена частинка рухається рівномірно прямолінійно в схрещених під прямим кутом однорідних електричному та магнітному полях. Знайдіть відношення часів n = t1/t2, за які при виключенні магнітного t1 чи електричного t2 полів вектор швидкості частинки становить з початковим напрямком кут α = 45°. Силою тяжіння знехтувати.

задача 18157

По двох схрещених під прямим кутом нескінченно довгих дротах і кільцю течуть струми J1 і 2J1 (J1 = 100 А). Радіус кільця r = 10 см. Вертикальний провід проходить на відстані r/2 від центру кільця. Визначити магнітну індукцію магнітного поля в центрі кільця.

задача 20519

Іон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів 675 В, влетів в схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (В = 1,5 мТл) і електричне (Е = 2000 В/м) поля. Визначити відношення заряду іона до його маси, якщо іон в цих полях рухається прямолінійно і рівномірно.

задача 20856

Чому дорівнює швидкість електрона, який не відчуває відхилення в схрещених електричному (Е = 8,8 кВ/м) і магнітному (В = 3,5 мТл) полях? (Показати на кресленні силові ліній електричних і магнітних полів, а також діючі сили).

задача 21120

Заряджена частинка, рухаючись перпендикулярно схрещеним під прямим кутом електричному і магнітному полям, не відчуває відхилення від прямолінійної траєкторії. Знайдіть питомий заряд частинки, якщо напруженість електричного поля дорівнює 400 кВ/м, вектор магнітної індукції дорівнює 0,46 Тл. Частка пройшла прискорюючу різницю потенціалів 10 В.

Другие предметы