випускається фотон довжиною хвилі час

випускається фотон довжиною хвилі час


задача 10445

Середній час життя атома у збудженому стані становить δt ≈ 10–8 с. При переході атома в нормальний стан випускається фотон, середня довжина хвилі <λ> якого дорівнює 600 нм. Оцінити ширину δλ випромінюваної спектральної лінії, якщо не відбувається її розширення за рахунок інших процесів.

задача 10448

Середній час життя δt атома у збудженому стані становить близько 10–8 с. При переході атома в нормальний стан випускається фотон, середня довжина хвилі <λ> якого дорівнює 400 нм. Оцінити відносну ширину δλ/λ випромінюваної спектральної лінії, якщо не відбувається уширення лінії за рахунок інших процесів.

задача 14890

Звукова хвиля з частотою 5000 Гц випускається в напрямку тіла, яке наближається до джерела звуку зі швидкістю 3,3 м/с. Чому дорівнює частота відбитої хвилі?

задача 15754

Середній час життя атома в збудженому стані Δt = 14 нс. При переході атома в нормальний стан випускається фотон, середня довжина хвилі якого λ = 540 нм. Використовуючи співвідношення невизначеностей, оцініть природну ширину випромінюваної спектральної лінії.