випускається фотон довжиною хвилі час

випускається фотон довжиною хвилі час


задача 10445

Середній час життя атома у збудженому стані становить δt ≈ 10–8 с. При переході атома в нормальний стан випускається фотон, середня довжина хвилі <λ> якого дорівнює 600 нм. Оцінити ширину δλ випромінюваної спектральної лінії, якщо не відбувається її розширення за рахунок інших процесів.

задача 10448

Середній час життя δt атома у збудженому стані становить близько 10–8 с. При переході атома в нормальний стан випускається фотон, середня довжина хвилі <λ> якого дорівнює 400 нм. Оцінити відносну ширину δλ/λ випромінюваної спектральної лінії, якщо не відбувається уширення лінії за рахунок інших процесів.

задача 14890

Звукова хвиля з частотою 5000 Гц випускається в напрямку тіла, яке наближається до джерела звуку зі швидкістю 3,3 м/с. Чому дорівнює частота відбитої хвилі?

задача 15754

Середній час життя атома в збудженому стані Δt = 14 нс. При переході атома в нормальний стан випускається фотон, середня довжина хвилі якого λ = 540 нм. Використовуючи співвідношення невизначеностей, оцініть природну ширину випромінюваної спектральної лінії.

задача 19150

При переході з одного стаціонарного стану іона гелію в інший випускається фотон. При цьому енергія електрона зменшується в kE = 2,25 разів. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 19151

При переході з одного стаціонарного стану атома водню в інший випускається фотон. При цьому радіус орбіти збільшується в kr = 4. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 19152

При переході з одного стаціонарного стану атома водню в інший випускається фотон. При цьому енергія електрона зменшується в kE = 6,25 разів. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 19153

При переході з одного стаціонарного стану атома водню в інший випускається фотон. При цьому радіус орбіти збільшується в kr = 1,25. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 19154

При переході з одного стаціонарного стану атома водню в інший випускається фотон. При цьому енергія електрона зменшується в kE = 2,78 разів. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 19155

При переході з одного стаціонарного стану іона гелію He+ в інший випускається фотон. При цьому радіус орбіти збільшується в kr = 2,25. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 19156

При переході з одного стаціонарного стану атома водню в інше випускається фотон. При цьому енергія електрона зменшується в kE = 1,78 разів. Визначити довжину хвилі і енергію випущеного фотона. Використовувати найменші з можливих квантових чисел.

задача 23708

Середній час життя атома у збудженому стані становить величину Δt ~ 10–8с. При переході атома в основний стан випромінюється фотон, середня довжина хвилі якого дорівнює λ = 500 нм. Оцініть ширину Δλ і відносну ширину — спектральної лінії, що випромінюється, якщо не відбувається її розширення за рахунок інших процесів. (Така ширина називається природною шириною спектральної лінії).

Другие предметы