падає пучок кут пластина кальциту товщина довжина хвилі відстань між

падає пучок кут пластина кальциту товщина довжина хвилі відстань між


задача 18267

Випромінювання рентгенівської трубки падає на кристал кальциту (СаСО3). Найменший кут між площиною кристала і пучком рентгенівських променів, при якому можна відзначити відображення, дорівнює 2°36'. Постійна решітки кальциту дорівнює 3,04 А. Під якою напругою працює рентгенівська трубка? Відповідь виразити в кВ.

задача 80206

На грань кристала кальциту падає паралельний пучок рентгенівського випромінювання. Відстань між атомними площинами кристала 0,3 нм. Під яким кутом до атомної площині буде спостерігатися дифракційний максимум другого порядку, якщо довжина хвилі рентгенівського випромінювання дорівнює 0,15 нм?