падає пучок кут пластина кальциту товщина довжина хвилі відстань між

падає пучок кут пластина кальциту товщина довжина хвилі відстань між


задача 80206

На грань кристала кальциту падає паралельний пучок рентгенівського випромінювання. Відстань між атомними площинами кристала 0,3 нм. Під яким кутом до атомної площині буде спостерігатися дифракційний максимум другого порядку, якщо довжина хвилі рентгенівського випромінювання дорівнює 0,15 нм?