зблизитися відстань один швидкість двох

зблизитися відстань один швидкість двох


задача 11189

Наскільки велика сила F взаємного тяжіння двох космічних кораблів масою m = 10 т кожен, якщо вони наблизяться до відстані r = 100 м?

задача 11408

На шосе зближуються дві автомашини зі швидкостями u1 = 30 м/с і u2 = 20 м/с. Перша з них подає звуковий сигнал частотою ν1 = 600 Гц. Знайти гадану частоту ν2 звуку, сприйманого водієм другої автомашини, у двох випадках: 1) до зустрічі; 2) після зустрічі. Чи зміниться відповідь (якщо зміниться, то як) у разі подання сигналу другою машиною?

задача 14294

Потенційна енергія двох α- частинок, що знаходяться на відстані r одна від одної, обчислюється за формулою U = Lr–1, де L = 9,56·10–28 Н·м2. До якої мінімальної відстані зможуть зблизитися α- частинки, що починають рухатися з нескінченності назустріч одна одній з відносною швидкістю зближення v = 3·106 м/с?

задача 14808

Два протона зближуються з нескінченно великої відстані до мінімальної відстані d. Порівняти цю відстань з найменшою відстанню, на яку можуть зблизитися ядра 2Не4, маючи ті ж початкові швидкості.

задача 17409

Дві частинки рухаються назустріч одна одній зі швидкістю u1 = 0,6с і u2 = 0,5с. З якою швидкістю зближуються частинки?

задача 20484

Два електрона рухаються здалеку по прямій назустріч один одному. Швидкість кожного електрона 0,1 Мм/с. Визначити мінімальну відстань, на яку можуть зблизитися електрони.

задача 60569

Яку роботу потрібно здійснити, щоб заряди 1 і 2 нКл, що знаходяться на відстані 0,5 м, зблизилися до 0,1 м?

Другие предметы