довжина зволікання діаметр тонка пластина відстань між двома інтерференційними смугами

довжина зволікання діаметр тонка пластина відстань між двома інтерференційними смугами


задача 11854

Між двома плоскопаралельними скляними пластинками поклали дуже тонку дротину, розташовану паралельно лінії зіткнення пластинок і що знаходиться на відстані l = 75 мм від неї. У відбитому світлі (λ = 0,5 мкм) на верхній пластині видно інтерференційні смуги. Визначити діаметр d поперечного перерізу дротинки, якщо впродовж а = 30 мм налічується m = 16 світлих смуг.

задача 12888

Тонка дротинка діаметром 9,25 мкм лежить між двома скляними плоскопаралельними пластинками паралельно лінії їхнього дотику, на відстані 53 мм від неї. При висвітленні цього пристрою монохроматичним світлом спостерігається інтерференційна картина, причому відстань між сусідніми світлими смужками у відбитому світлі дорівнює 1,84 мм. Визначити у нм довжину хвилі падаючого світла.

задача 12990

В однорідному магнітному полі, лінії якого спрямовані вертикально вниз, підвішений на двох невагомих дротиках завдовжки l = 34,6 см горизонтальний прямий провідник такої ж довжини і масою m = 20 г. Індукція магнітного поля В = 0,01 Тл. По провіднику пропускають постійний струм силою I = 6 А, в результаті чого дротики відхиляються від вертикалі на деякий кут. Визначити висоту h (відносно положення рівноваги), на яку піднімається при цьому провідник.

задача 15333

Між двома плоскопаралельними скляними пластинками, покладеними одна на другу, помістили тонку дротинку. Дротинка знаходиться на відстані 5 см від лінії торкання пластинок і їй паралельна. На верхню пластинку в напрямку нормалі до її поверхні падає монохроматичне світло (λ = 0,5 мкм). В відбитому світлі на протязі кожного сантиметра видно 20 інтерференційних смуг. Знайти товщину дротинки.

задача 16214

Між двома плоскопараллельнимі скляними пластинами знаходиться тонка дротинка. Вона розташована на відстані L0 = 60 мм від лінії зіткнення пластин, паралельно їй. У відбитому світлі (λ = 590 нм) на верхній пластині видно інтерференційні смуги. Визначити діаметр d дротинки, якщо на відрізку L = 20 мм налічується 14 темних інтерференційних смуг. Намалювати хід променів, що інтерферують.

задача 18101

Дві металевих кулі з радіусами R1 і R2 знаходяться на дуже великій відстані одна від одної. Визначити а) їх взаємну ємність C1, б) ємність С2 системи, що складається з цих куль, з'єднаних тонким дротиком.

задача 22251

Між краями двох добре відполірованих тонких плоских скляних пластинок поміщений тонкий дріт діаметром D = 0,05 мм; протилежні кінці пластинок щільно притиснуті один до одного. На верхню пластинку нормально до її поверхні падає монохроматичний пучок світла. Визначте довжину хвилі світла, якщо на платівці довжиною L = 10 см спостерігаються інтерференційні смуги, відстань між якими дорівнює 0,6 мм.

задача 22266

Між краями двох добре відполірованих тонких плоских скляних пластинок поміщений тонкий дріт діаметром D = 0,05 мм; протилежні кінці пластинок щільно притиснуті один до одного. На верхню пластинку завдовжки L = 6 см нормально до її поверхні падає монохроматичний пучок світла, довжина хвилі якого дорівнює 540 нм. Визначте ширину інтерференційних смуг.

задача 22280

Між краями двох добре відшліфованих тонких плоских скляних пластинок поміщена тонка дротинка; протилежні кінці пластинок щільно притиснуті один до одного. На верхню пластинку нормально до її поверхні падає монохроматичний пучок світла довжиною хвилі 750 нм. Визначте діаметр дротинки, якщо на платівці довжиною 10 см спостерігаються інтерференційні смуги, відстань між якими дорівнює 0,75 мм.

задача 22288

Між краями двох добре відшліфованих тонких плоских скляних пластинок поміщений тонкий дріт; протилежні кінці пластинок щільно притиснуті один до одного (див. малюнок). На верхню пластинку нормально до її поверхні падає монохроматичний пучок світла довжиною хвилі 750 нм. Визначте діаметр дротинки, якщо на платівці довжиною 5 см спостерігаються інтерференційні смуги, відстань між якими дорівнює 0,7 мм.

задача 22323

Між двома плоскопаралельними скляними пластинками, покладеними одна на іншу, помістили тонку дротину. Дротинка знаходиться на відстані 5 см від лінії зіткнення пластинок і їй паралельна. На верхню пластинку в напрямку нормалі до її поверхні падає монохроматичне світло λ = 0,6 мкм. У відбитому світлі на протязі кожного сантиметра видно 20 інтерференційних смуг. Знайти товщину дротинки.

задача 22324

Між двома плоскопаралельними скляними пластинками, покладеними одна на іншу, помістили тонку дротину. Дротинка знаходиться на відстані 6 см від лінії зіткнення пластинок і їй паралельна. На верхню пластинку в напрямку нормалі до її поверхні падає монохроматичне світло λ = 0,54 мкм. У відбитому світлі на протязі кожного сантиметра видно 20 інтерференційних смуг. Знайти товщину дротинки.

задача 26240

У вертикальному однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,50 Тл підвішений на двох тонких дротинках горизонтальний провідник масою m = 30 г і довжиною l = 49 см. По провіднику пропускають струм силою I = 1,2 А. На який кут α від вертикалі відхиляться дротики?

задача 80266

Тонка дротинка діаметром 9.73 мкм лежить між двома скляними пластинками паралельно лінії їхнього торкання, на відстані 60 мм від неї. При висвітленні цього пристрою монохроматичним світлом спостерігається інтерференційна картина, причому відстань між сусідніми світлими смужками у відбитому світлі дорівнює 1.98 мм. Знайти в нм довжину хвилі світла.

Другие предметы