знехтувати радіус швидкість

знехтувати радіус швидкість


Задача 26575

Визначте момент інерції сталевого маховика щодо осі валу. Щільність сталі ρ = 7800 кг/м3, радіус центрального отвору для вала r = 0,1 м, R1 = 6r, R2 = 4r, R3 = 2r, α = 180°. Маховик з кулями на спицях. Кількість куль n знайдіть за формулою n = 360/α, їх радіуси рівні r, довжина втулки дорівнює 0,02 м. Масами спиць знехтувати.

задача 12730

Два металлических шарика, первый с зарядом q1 = 10 нКл и радиусом R1 = 3 см и второй с потенциалом φ2 = 9 кВ и радиусом R2 = 2 см, соединяются проводником, емкостью которого можно пренебречь. Найти: а) потенциал φ1 первого шарика до разряда; б) заряд q2 второго шарика до разряда; в) энергии W1 и W2 каждого шарика до разряда: г) заряд q1' и потенциал φ1' первого шарика после разряда; д) заряд q2' и потенциал φ2' второго шарика после разряда; е) энергию W' соединенных проводником шариков; ж) работу A разряда.

задача 14134

Сонце посилає перпендикулярно поверхні Землі промені освітленістю Е = 105 лк. Диаметр Сонця D = 1,4·106 км, його кутова величина 30', а радіус земної орбіти 1,5·108 км. Визначити яскравість Сонця, якщо його випромінювання підпорядковується закону Ламберта. Поглинанням світла в атмосфері знехтувати.

задача 15097

З точки 1 на поверхні нескінченно довгого циліндра, зарядженого негативно з лінійною густиною τ = 20 нКл/м, вилітає електрон, швидкість якого дуже мала. Визначити кінетичну енергію електрона в точці 2, що знаходиться на відстані 9R від поверхні циліндра, де R = 10 см — його радіус.

задача 20565

Розрахувати потенціали куль радіусами R1 = 4 см і R2 = 8 см, мають заряди Q1 = 3 нКл і Q2 = –5 нКл після того, як їх з'єднали тонким дротом. Ємністю дроту знехтувати.

Другие предметы