дейтрон виділятися енергія нейтрон реакція маса

дейтрон виділятися енергія нейтрон реакція маса


задача 13930

Штучний ізотоп 7

задача 22679

Яку найменшу енергію Е потрібно затратити, щоб розділити ядро 4Не на два дейтрона 2Н?

задача 22680

При бомбардуванні ізотопу літію 6Li дейтронами 2Н утворюються дві α-частинки. При цьому виділяється енергія Е = 22,3 МеВ. Знаючи маси дейтрона і α-частинки, знайти масу m ізотопу літію 6Li.

задача 23446

При злитті дейтрона з ядром 6Li відбувається ядерна реакція 6Li+d→n+7Be, у якій виділяється енергія Q = 3,37 МеВ. Вважаючи кінетичну енергію вихідних частинок дуже малою, визначити розподіл енергії між продуктами реакції.

задача 60410

Для інжекції у термоядерній установці використовується циліндричний пучок дейтронів з енергією 478 кеВ, що має діаметр 16 мм. Струм в пучку рівномірно розподілений по його перетину і дорівнює 4883 мА. Знайти різницю потенціалів між поверхнею пучка і його центром.

Другие предметы