спливає щільність рідини висота

спливає щільність рідини висота


задача 12538

Об'єм бульбашки повітря в міру спливання його з дна озера на поверхню збільшився в θ = 2 рази. Яка глибина h озера, якщо температура води в озері не залежить від глибини, і атмосферний тиск р = 103 кПа, а густина води ρ = 990 кг/м3?

задача 16254

У циліндричний бак діаметром 2 м і висотою 4 м залита рідина. У дні бака є отвір 100 мм. Визначити час випорожнення верхньої половини бака. У скільки разів верхня половина рідини витече швидше нижньої половини. Рідину вважати ідеальною.

задача 17585

Кулька спливає з постійною швидкістю в рідині, щільність якої в чотири рази більше щільності матеріалу кульки. Визначити силу опору рідини при русі в ній кульки, вважаючи її постійною. Маса кульки 10 м

задача 21615

Бак висотою 2 м до країв заповнений рідиною. На якій висоті має бути зроблено отвір в стінці бака, щоб місце падіння струменя, що витікає з отвору, було на максимальній відстані від бака?

задача 24681

Кулька спливає з постійною швидкістю в рідині, щільність якої в 4 рази більша за щільність матеріалу кульки. У скільки разів сила опору рідини руху кульки більша від сили тяжіння, що діє на кульку?

задача 26249

На однорідний суцільний циліндричний вал радіусом R = 20 см, момент інерції якого J = 0,15 кг·м², намотана легка нитка, до кінця якої прикріплений вантаж масою m = 0,5 кг. До початку обертання барабана висота h вантажу над підлогою складала 2,3 м. Визначте: 1) час опускання вантажу до підлоги; 2) силу натягу нитки; 3) кінетичну енергію вантажу в момент удару об підлогу.

Другие предметы