підвісити вантаж масою натяг нитки довжина кут заряд кулі сила

підвісити вантаж масою натяг нитки довжина кут заряд кулі сила


задача 10048

Блок масою m = 0,4 кг, що має форму диска, обертається під дією сил натягу нитки, до кінців якої підвісили вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,7 кг. Визначте сили натягу Т1 і T2 нитки по обидві сторони блоку.

задача 10547

Через нерухомий блок масою m = 0,2 кг перекинутий шнур, до кінців якого підвішені вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,5 кг. Визначити сили натяжіння шнура T1 і T2 по обидві сторони блоку під час руху вантажів, якщо масу блоку можна вважати рівномірно розподіленою по ободу.

задача 10662

Три однакові маленькі кульки масою m = 0,12 г підвішені до однієї точки на нитках довжиною l = 20 см. Які заряди слід передати кулькам, щоб кожна нитка становила з вертикаллю кут α = 30°? Масу нитки не враховувати.

задача 10681

До нескінченної вертикальної рівномірно зарядженої площини на нитці підвішена однойменно заряджена кулька зарядом Q = 670 пКл і масою m = 40 мг. Натягнення нитки, на якій висить кулька, F = 490 мкн. Визначити поверхневу щільність заряду площини.

задача 11158

Через нерухомий блок масою m = 0,2 кг перекинуто шнур, до кінців якого підвісили вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,5 кг. Визначити сили натягу T1 и T2 шнура по обидві сторони блоку під час руху вантажів, якщо маса блоку рівномірно розподілена по ободу.

задача 11712

Дві кульки масою m = 0,1 г кожна підвішені в одній точці на нитках довжиною L = 20 см кожна. Отримавши однаковий заряд, кульки розійшлися так, що нитки утворили між собою кут α = 60°. Знайти заряд кожної кульки.

задача 12560

Дві кульки масою m = 1 г кожна підвішені на нитках, верхні кінці яких з'єднані разом. Довжина кожної нитки l = 10 см. Які однакові заряди треба надати кулькам, щоб вони розійшлися на кут α = 60°?

задача 13038

До нитки підвішений вантаж масою т = 500 г. Визначте силу натягу нитки, якщо нитку з вантажем: 1) піднімати з прискоренням 2 м/с²; 2) опускати з прискоренням 2 м/с².

задача 13097

На нитці підвішена кулька маси m = 200 р. Кульку відхиляють на кут α = 45° і відпускають. Обчислити силу натягу нитки в момент, коли кулька проходить положення рівноваги.

задача 13194

До стелі вагона, що рухається в горизонтальному напрямку з прискоренням а = 9,81 м/с2, підвішена на нитці кулька масою m = 200 г. Визначте для усталеного руху: 1) силу натягу нитки Т, 2) кут φ відхилення нитки від вертикалі.

задача 13789

На двох тонких шовкових нитках довжиною по 10 см підвішені дві маленькі кульки масою по 0,5 г кожна. Визначити кут, на який розійдуться нитки, якщо кулькам повідомити однакових зарядів по 2,3·10–8 Кл.

задача 14467

До нитки підвішений вантаж масою m = 1 кг. Знайти силу натягу нитки T, якщо нитку з вантажем: а) піднімати з прискоренням а = 5 м/с2; б) опускати з тим же прискоренням а = 5 м/с2.

задача 14468

Сталевий дріт деякого діаметра витримує силу натягу T = 4,4 кН. З яким найбільшим прискоренням можна піднімати вантаж масою m = 400 кг, підвішений на цьому дроті, щоб він не розірвався.

задача 14470

До нитки підвішена гиря. Якщо піднімати гирю з прискоренням а1 = 2 м/с2, то сила натягу нитки Т1 буде вдвічі менше тієї сили натягу Т2, при якій нитка розірветься. З яким прискоренням а2 треба піднімати гирю, щоб нитка розірвалася?

задача 14771

Два заряженных шарика подвешены на нитях одинаковой длины в воздухе. Как изменится угол между нитями, если длину нитей и заряды шариков увеличить в два раза?

задача 14978

Дві однаково заряджених кульки, які мають масу 0,5 г кожен і підвішені на нитках довжиною 1 м, розійшлися на 4 см один від одного. Знайти заряд кожної кульки.

задача 15281

Маленька кулька масою 0,3 г і зарядом 10 нКл підвішена на нитці. До неї знизу підвели однойменний і рівний йому заряд так, що сила натягнення нитки зменшилася в чотири рази. Чому дорівнює при цьому відстань між зарядами?

задача 15620

Коли дві однакові кульки масою по 300 мг, підвішені на закріплених в одній точці нитках рівної довжини, зарядили однаковими зарядами, ці кульки розійшлися на 10 см одна від одної, причому нитки утворили прямий кут. Знайдіть заряд кожної кульки.

задача 16463

До вільного кінця нитки довжиною R = 1 м, що витримує максимальну силу натягу Fmax = 20 Н, підвішується вантаж масою m = 1 кг, який виводиться з положення рівноваги і робить вільні коливання у вертикальній площині. Знайти максимальну швидкість vx проходження вантажем положення рівноваги, при якій нитка ще не обривається.

задача 16471

Дві маленькі однакові кульки підвішені на ізолюючих нитках рівних довжин, закріплених в одній точці. Після повідомлення кожному кульці заряду Q1 нитки розходяться на кут 2α1 = 90°. Внаслідок витоку заряд кожної кульки зменшується до значення Q2, в результаті чого кут між нитками зменшується до значення 2α2 = 60°. Знайдіть відношення зарядів Q1/Q2.

задача 16577

Дві маленькі однакові кульки масою 1 мкг кожна підвішені на нитках однакової довжини і стикаються. Коли кульки зарядили, вони розійшлися на відстань 1 см, а сила натягу нитки стала рівною 20 нН. Знайти заряди кульок.

задача 16579

Дві маленькі однакові кульки масою 1 мкг кожна підвішені на нитках однакової довжини і стикаються. Коли кульки зарядили, вони розійшлися на відстань 1 см, а сила натягу нитки стала рівною 0,1 нН. Знайти заряди кульок, якщо вони рівні.

задача 17230

Чотири позитивних заряди пов'язані п'ятьма нитками (див. Рис. 58). Довжина кожної нитки l. Визначити силу натягу нитки, що зв'язує заряди Q між собою (Q > q).

задача 17622

На довгих нитках в одній точці підвішені дві однакові заряджені кульки, масою 1 г і зарядом q = 10 нКл кожна. Вони розійшлися на деякий кут, при цьому відстань між кульками дорівнює 1 см. Знайти силу натягу нитки і кут, на який розійшлися кульки.

задача 40586

Дві кульки масою m = 10 г кожна підвішені на нитках, верхні кінці яких з'єднані разом. Довжина кожної нитки l = 1 м. Які однакові заряди треба передати кулькам, щоб вони розійшлися на кут α = 30°?

задача 40628

Вантаж масою 8 кг знаходиться на столі. Стіл рухається горизонтально з прискоренням 2 м/с2. До вантажу приєднана нитка, перекинута через блок, розташований на краю стола. До іншого кінця нитки підвішена гиря масою 4 кг. Знайти силу натяжіння нитки. Коефіцієнт тертя вантажу об стіл 0,22. Стіл рухається так, що вантаж по ньому рухається до блоку.

задача 40802

Кулька масою m, підвішена на нитці, що має довжину l, обертається в горизонтальній площині. Яка повинна бути сила натяжіння T нитки, щоб радіус R кола, по якому рухається кулька, міг досягти величини 2l/5?

задача 60372

Кулька c масою 9·10–4 кг і зарядом q1 = 49 нКл підвішений на шовковій нитці. Знизу до нього на відстані 10 см піднесена друга кулька з зарядом q2 = –49 нКл. Визначити силу натяжіння нитки підвісу першої кульки.

задача 60422

Дві однакові кульки радіусами по 1,7 см підвішені на шовкових нитках довжиною по 0,7 м до однієї точки. При передачі кулькам зарядів по 2,2·10–6 Кл нитки розійшлися на кут 90°. Яка щільність матеріалу кульок?

задача 60449

Дві однакові невеликі кульки, кожна з яких має масу 5 г, підвішені в одній точці на шовковій нитці довжиною 40 см кожна. Які однакові заряди необхідно передати кулькам, щоб їх нитки утворили з вертикаллю кут 30 градусів?

задача 60533

Три маленькі однаково заряджені кульки масою m = 4,0 г кожна підвішені на шовкових нитках довжиною l = 1,0 м. Верхні кінці ниток закріплені в одній точці. Відстань між кожною парою кульок однакова: а = 5,0 см. Знайдіть заряд q кожної кульки.